Manager

 

V nadaljevanju opisujemo postopke naprednih monosti, ki jih lahko izvaja manager:

 

Pregled aktivnosti svoji anket in anket svojih uporabnikov na 1KA

V zavihku 'Moje ankete' - 'Aktivnost' lahko pregleduje naslednje podatke:

  • Dodatno filtriranje vnosov: testni, avtomatski testni, uvoeni, ustrezni (status 5, 6), neustrezni (status 3, 4), e-pota brez odgovora (status 0, 1, 2). Filtriranje se izvede ob kliku na gumb 'Filtriraj'.
  • Seznam skupnega tevila anket glede na tevilo ustreznih enot, poslanih vabil, strani, analiz, grafov in urejanj.
  • Grafe za tevilo novih anket, urejanj in odgovorov v zadnjem tednu, mesecu, letu ali od prvega dne namestitve 1KA.Dodajanje in urejanje dodeljenih uporabnikov

  • V zavihku 'Moje ankete' - 'Uporabniki' se privzeto prikae seznam dodeljenih uporabnikov.
  • S klikom na 'Dodaj uporabnika' na dnu strani, lahko dodamo novega dodeljenega uporabnika, kar omogoi tudi dostop do njegovih anket.
  • Manager virtualne domene lahko doda vse registrirane uporabnike svoje domene (npr. @1ka.si, @gov.si ...)
  • e elimo obstojee dodeljene uporabnike urejati, kliknemo na ikono v obliki loveka ob imenu posameznega uporabnika. Poleg osnovnih informacij o uporabniku se nam prikae tudi seznam uporabnikovih anket, kjer lahko spreminjamo njegove pravice za posamezno anketo (npr. omogoimo monost poiljanja email vabil, nastavitve lepega linka ...).

 

Objava, Email vabila in nastavitve email strenika

  • Manager lahko neomejeno uporablja SMTP email sistem za  email vabila in nastavi poljubni strenik za poiljanje emailov pri vseh anketah, tudi pri anketah svojih uporabnikov.
  • Manager lahko dodaja lepe linke pri vseh anketah, tudi pri anketah svojih uporabnikov.

 

<< Nazaj na nivoje uporabnikov