Struktura 1KA

 

Spodaj je prikazana struktura aplikacije 1KA, ki omogoa storitev spletnega anketiranja in je organizirana v petih korakih (UREJANJE, TESTIRANJE, OBJAVA, PODATKI, ANALIZE). Aplikacijo 1KA je mono intalirati povsem samostojno, v pripravi pa je tudi samostojna aplikacija za strenik oziroma raunalnik ter za mobilne naprave (Android). Povsem loena od aplikacije 1KA pa je struktura zunanje lupine spletnega mesta 1KA.si, ki je trenutno izdelana v CMS orodju Sisplet.org.

 

 

Moje ankete

STATUS

 • Povzetek
 • Parapodatki
 • Neodgovor spremenljivke
 • Uporabni respondenti

UREJANJE

 • Vpraalnik
 • Nastavitve
  • Osnovni podatki
  • Dostop respondenti
  • Dostop uredniki
  • Aktivnost/trajanje
  • Standardne besede
  • Obveanje
  • Komentarji
  • Manjkajoe vrednosti
  • Parapodatki
  • Prikaz podatkov
  • Skupine
  • Evalvacija strani
  • Vnos vpraalnikov
  • Socialna omreja
  • Predstavitev
  • Telefonska anketa
  • Oblik
  • Jezik
  • Arhivi
  • Objava
  • Analize
  • Sistemske nastavitve
  • Nastavitve uporabnika
 • Oblika
  • Prilagoditev teme
  • CSS urejanje teme
  • Naloite lasten CSS
 • Arhiv
  • Arhivi vpraalnika
  • Arhivi podatkov
  • Arhivi vabil
  • Arhivi analiz

TESTIRANJE

 • Diagnostika
 • Komentarji
  • Sploni komentarji
  • Komentarji na vpraanja
 • Avtomatski vnosi
 • Jezikovni pregled

OBJAVA

 • Nastavitve
 • Povezava (URL)
 • Email vabila

PODATKI

 • Pregledovanje
  • Vpogled
  • Spremenljivke
  • Hitri seznam
 • Izrauni
  • Izraunane vrednosti
  • Avtomatsko kodiranje
  • Rono kodiranje
  • Rekodiranje
  • Dodaj podatke
  • Zdrui podatke
 • Izvoz
  • SPSS
  • Excel (xls)
  • CSV
  • Tekstovna datoteka

ANALIZE

 • Statistike
  • Sumarnik
  • Opisne
  • Frekvence
  • Tabele
  • Multitabele
  • Povpreja
  • T-test
  • Razbitje
  • Neodgovor spremenljivke
 • Grafi
 • Poroila
  • Navadna poroila
  • Poroilo po meri