Povzetek

 

Zavihek 'STATUS - Povzetek' omogoa vpogled v stanje in potek ankete:

 

  • Informacije o anketi: ime ankete, tip ankete, tevilo vpraanj in enot, jezik ankete, kdo in kdaj jo je ustvaril ter spremenil, obdobje aktivnosti ankete, trajanje ankete, kdaj je bil prvi in zanji vnos ter povezave do posameznih sklopov urejanja ankete.

 

  • Kliki na anketo: tevilo klikov, seznam preusmeritev (s katerega spletnega mesta je respondent dostopal do ankete) ter seznam IP tevilk, ki jih ni mogoe povezati z odgovori respondentov (beleijo se loeno, le za namen tetja odgovorov).

 

  • Konni status: podatki o statusu ankete (delno izpolnjena, izpolnjena v celoti, prazna), koliko je bilo klikov na anketo in koliko na nagovor. Iz teh podatkov 1KA poda tevilo ustreznih in neustreznih enot. Ve >>
 
  • asovni potek: koliko anket je bilo na doloen dan izpolnjenih.

 

  • Stopnje odgovorov: kumulativni status (klik na nagovor, klik na anketo, zael izpolnjevati, delno izpolnjena in konal anketo), frekvenca ter stopnja teh statusov. Ve >>

 

  • Potek po straneh: tevilo klikov na vsako stran ankete ter tevilo klikov za e zgoraj omenjene kumulativne statuse. Potek po straneh lahko filtriramo glede na naslednje statuse (klik na nagovor, klik na anketo, zael izpolnjevati, delno izpolnjena in konal anketo).

 

<< Nazaj na STATUS