Uvoz


Zavihek 'Uvoz' ponuja naslednji dve monosti:

 

  • Monost 'Dodaj podatke' (append), ki omogoa, da se anketnim podatkom dodajo nove enote, za katere so bili podatki pridobljeni izven 1KA ankete. Ve >>
 
  • Opcija 'Zdrui podatke' omogoa, da se obstojei datoteki dodajo nove spremenljivke na osnovi kljuev (npr. na osnovi email naslova lahko vsem enotam dodamo e ime in priimek iz zunanje baze). Ve >>
 

<< Nazaj na PODATKE