Dr. Mario Callegaro, seniorni raziskovalec, Google


Dr. Mario Callegaro je seniorni raziskovalec na podroju spletnih anket na Googlu, London. Njegovo raziskovanje je osredotoeno na merjenje povratnih informacij strank, oblikovanje raziskav ter vpraalnikov, vzorenje, poroila, svetuje pa tudi pri tevilnih raziskavah in projektih iz trnega raziskovanja.  

Callegaro je diplomiral iz Sociologije na University of Trento, Italija, tudij pa je nadaljeval na University of Nebraska, Lincoln, kjer je iz podroja anketnih raziskav in metodologije magistriral in nato tudi doktoriral. Preden se je pridruil Googlu, je bil zaposlen kot znanstvenik na podroju anketnih raziskav za GFK-Knowledge Networks. Je izredni urednik revije Survey Research Methods in lan urednitva revije International Journal of Market Research.

Callegaro deluje v tevilnih odborih in strokovnih zdruenjih, njegovo delo zajema izdelavo poroil in postavljanje smernic; v letu 2008 je kot lan projektne skupine za mobilne telefone sodeloval pri konferenci AAPOR, na tej isti konferenci pa je sodeloval tudi v letu 2014, in sicer pri pripravi poroila o nastajajoih tehnologijah na podroju javnomnenjskih raziskav.

Callegaro je v letu 2014 sodeloval tudi v UK National Centre for Research Methods, ki financira mreo metodolokih inovacij z imenom “Web Surveys for the General Population: How, Why and When?” Trenutno dr. Callegaro sodeluje pri pripravi ESOMAR prironika za spletno raziskovanje (izel naj bi v letu 2015).

Callegaro je na podroju spletnih anket in spletnih panelov objavil tevilne lanke in samostojna poglavja v knjigah. V sodelovanju z zalobo Wiley je maja 2014 izdal knjigo z naslovom Online Panel Research: A Data Quality Perspective, od maja 2015 pa je pri zalobi SAGE na voljo tudi knjiga z naslovom Web Survey Methodology, katere soavtorja sta dr. Katja Lozar Manfreda in dr. Vasja Vehovar.
 
Spletna stran:
http://research.google.com/pubs/MarioCal
Twitter: @mariocallegaro


Mario Callegaro Ph. D.
Senior Survey Research Scientist
Quantitative Marketing team
Google UK Ltd. 
76 Buckingham Palace Road
London SW1W 9TQ United Kingdom
 
http://research.google.com/pubs/MarioCal
https://twitter.com/mariocallegaro


Telefon: +44 20 7184 3333


<< Nazaj na DSA15