Pogoji namestitve


Pogoji namestitve in uporabe aplikacije 1KA v primeru lastne namestitve na streniku uporabnika:

 

  1. 1KA je odprtokodna aplikacija, kjer se upoteva OSI GNU General Public License (GPL). Z nekoliko poenostavitve to pomeni, da se lahko aplikacijo poljubno namea, uporablja, razvija in nadgrajuje, vendar za vse te uporabe, nadgradnje in razvoj velja enaka licenca.
  2. Uporabnik v celoti odgovarjajo  za uporabo storitve spletnega anketiranja 1KA pri svoji namestitvi. Lastniki in razvijalci 1KA ne odgovarjajo za nobene vidike in posledice uporabe aplikacije 1KA.
  3. Priporoa se, da se za uporabo storitve spletnega anketiranja implementira sicernje pogoje uporabe storitve 1KA. V nasprotnem primeru je uporabnik dolan na spletnem mestu in tudi pri vseh vpraalnikih in vabilih, ki so vezani na 1KA, odstraniti omenjanje naziva 1KA.
  4. V primeru morebitnega skupnega sodelovanja pri razvoju odprtokodne programske kode je potreben formalen dogovor z 1KA.
Posredovanje intalacijskih datotek in navodil je za uporabnika brezplano. Morebitna nadaljnja tehnina ali uporabnika pomo pa se obrauna po ceniku >>.
 

Povezave: