DSA16 (29. 9. 2016)


Dogodek Dan spletnega anketiranja, ki je bil e peti zapored, se je odvijal v etrtek, 29. septembra 2016, na UL Fakulteti za drubene vede.


Dogodka se je udeleilo okoli 300 obiskovalcev (lani okoli 200). Polovica udeleencev je bila iz javnega sektorja, vkljuno z izobraevalnimi in raziskovalnimi intitucijami, ostali so bili iz podjetij, neprofitnih organizacij, tudenti in drugo.


Dogodek je bil sestavljen iz petih sklopov interaktivnih seminarjev, kjer so bile bolj podrobno predstavljene nove funkcionalnosti orodja 1KA.

Najprej sta bila izvedena seminarja Sistematien pregled kljunih funkcionalnosti (Gregor ehovin in Miha Matjai), katerega udeleenci so bili neuporabniki in zaetni uporabniki 1KA, ter Nove in napredne funkcionalnosti (Ane Sendelbah in Katja Zrim), ki je bil namenjen uporabnikom 1KA ter udeleencem preteklih dogodkov.

Sledilo je osrednje metodoloko predavanje z naslovom Strukturiranje metodolokih priporoil za izdelavo spletnih anket: Kaj je res pomembno in je tudi dokazano (hkrati pa se mnoino kri)?, kjer je dr. Vasja Vehovar, predstojnik Centra za druboslovno informatiko,  predstavil pomembnost metodolokih priporoil za izdelavo spletnih anket.  

Nato so sledili tiri sklopi paralelnih interaktivnih tematskih seminarjev, udeleenci pa so se lahko v posameznem sklopu udeleili le enega. Podrobneje so bile predstavljene napredne in nove funkcionalnosti orodja 1KA:
 

 • dr. Barbara Breko in Robert malc sta prikazala uporabo modula za samoevalvacijsko hierarhijo na seminarju Evalvacije pedagokega dela v osnovnih in srednjih olah; 
 • May Douak je predstavil aplikacijo za offline anketiranje, ki omogoa tudi sinhronizacijo s spletno 1KA, na seminarju Terensko (off-line) anketiranje: PC notesniki in Android tablice;
 • Marjana Vrh in Miha Matjai sta prikazala module, ki sluijo kot podpora za izvedbo ve vrst kadrovskih evalvacij, na seminarju Kadrovske evalvacije v organizacijah;
 • dr. Vasja Vehovar je predstavil potek projekta, ki poteka v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, na seminarju tudentske evalvacije v visokem in vijem olstvu;
 • Uro Podkrinik je predstavil beta verzijo mobilne aplikacija 1KA ter narte za prihodnji razvoj na seminarju Mobilna aplikacija za kreiranje spletnih anket;
 • Katja Zrim je predstavila modul, ki deluje kot podpora Telefonskemu anketiranju;
 • Peter Hrvatin in Miha Matjai sta na seminarju Intalacija, integracija, API in prilagoditve po meri predstavila tehnine vidike 1KA in sodelovanje z drugimi organizacijami;
 • dr. Nejc Berzelak je predstavil nove funkcionalnosti na seminarju Lokacijske storitve: zemljevid in fotografija;
 • dr. Katja Lozar Manfreda je podala metodoloka priporoila za poiljanje vabil ter primere dobrih praks, Marjana Vrh je predstavila uporabo SMTP sistema 1KA na seminarju Poiljanje vabil v spletne ankete;
 • Miha Matjai in Ane Sendelbah sta na eljo udeleencev predstavila statuse odgovorov in kvaliteto zbranih podatkov;
 • Gregor ehovin je predstavil napredne monosti statistinih analiz v 1KA;
 • Marjana Vrh in Katja Zrim sta predstavili napredni modul za izdelavo kvizov in testov.


Za registrirane uporabnike 1KA smo objavili tudi gradiva predstavitev DSA16.
 
Program konference >>