1KA API


Aplikacija 1KA omogoa integracijo z ostalimi sistemi oziroma aplikacijami preko svojega vmesnika API (Application program interface).

API je zbirka funkcij, ki omogoajo, da uporabniki preko oddaljenega dostopa (torej ne preko spletnega vmesnika) izvajajo doloene operacije na 1KA. Kot je navedeno v navodilih, mora uporabnik najprej zgenerirati klju za uporabo api-ja, potem pa lahko z njim integrira funkcije v svoj program ali spletno stran (npr. na svoji spletni strani lahko naredi gumb, ki bo dodal novo vrednost v specifino vpraanje v njegovo anketo, ali pa recimo izpie seznam vseh svojih anket in povezave do njih...).


Na spodnjih povezavah je na voljo osnoven APi, za potrebe posameznih aplikacij pa so lahko potrebne dodatne raziritve, tako na strani 1KA kot na strani uporabnikovega sistema.

Za dodatne informacije glede uporabe API se obrnite na Center za pomo uporabnikom ali na 030/702-788.


Povezave: