Storitve

 

Uvodoma velja poudariti naslednje:

  1. Uporaba  storitve spletnega anketiranja na spletnem streniku 1KA, Centra za metodologijo in informatiko (CDI), FDV, UL, na domeni gzs.1ka.si, kjer je matina namestitev aplikacije 1KA, je brezplana in neomejena.
  2. Ravno tako je brezplano celotno posredovanje datotek in navodil za namestitev odprtokodne aplikacije 1KA na lastnem streniku uporabnika. Izkunje kaejo, da uporabniki, ki imajo kompetentno tehnino podporo, namestitev izvedejo brez vseh teav in dodatnih vpraanj.
  3. Brezplana je tudi pomo uporabnikom v obsegu podajanja osnovnih  pojasnil in usmeritev, kot izhajajo iz obrazca Centra za pomo. Pri tem se pomo omejuje izkljuno na odstranjevanje nesporazumov ter usmerjanje uporabnikov na obstojee videe, prironike ter pogosta vpraanja.
  4.  Brezplano se seveda obravnavajo vse tehnine teave ali napake pri delovanju storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni gzs.1ka.si.

 

Vse druge zahteve uporabnikov, ki bi zahtevale individualno obravnavo (metodoloko ali tehnino) pa se zaraunajo po neprofitnih tarifah. Gre za naslednje tipe storitev, ki bi zaradi specifinih potreb posameznega uporabnika zahtevale dodatno porabo asa s strani ekipe 1KA:
  • metodoloko svetovanje:  razvoj in priprava vpraalnikov, metodoloko svetovanje, vnos in statistina analiza podatkov, pisanje poroil, uvajanje in svetovanje pri uporabi 1KA, stalna metodoloka in uporabnika podpora ipd.
  • tehnina pomo: pomo pri lastni namestitvi, gostovanje lastne namestitve na streniku 1KA, stalna tehnina in uporabnika podpora, restavriranje arhivskih podatkov zaradi napake uporabnika, razvoj specifinih funkcionalnosti za potrebe naronika ipd.