ANALIZE


Zavihek 'ANALIZE' omogoa pregled statistik, grafov in poroil:

  • Statistike nudijo sumarnik analiz (osnovnih statistik) in dodatne monosti, kjer analize lahko razdelite na segmente in skupine, izberete doloene spremenljivke ter 'zoomirate' oziroma izpostavite posamezne dele analiz, doloite pogoje in obdobje zbranih podatkov, manjkajoe podatke ter statuse enot.
  • Grafi vkljuujejo prednastavljene grafine predstavitve rezultatov. Grafe lahko tudi prilagodite svojim potrebam ter nastavite dodatne monosti.
  • Poroila se delijo na navadna poroila in poroila po meri. Pri navadnih poroilih lahko pregledujete in izvozite analize, vpraalnik ter izpise posameznih anket. Poroilo po meri pa sestavite sami in ga prav tako lahko izvozite.