Nastavitve

 

V direktorju 'Moje ankete' imajo vsi uporabniki na voljo zavihek 'NASTAVITVE' - 'Nastavitve uporabnika', kjer si lahko ogledajo naslednje nastavitve:

  • Nastavitve vmesnika: kjer lahko uporabnik izbere privzeti jezik vmesnika in vkljui napredni vmesnik za 'Moje ankete' ter monost 'enklik kreiranja ankete'. e imate izbran napredneji vmesnik, lahko spreminjate tudi prikaz podatkov (stolpcev), ki so za posamezno anketo prikazani v direktoriju 'Moje ankete'. To storite tako, da greste v 'Moje ankete' in kliknete na nastavitve na desni strani, kjer oznaite za katere podatke elite, da se vam prikaejo ob anketi.
  • Nastavitve ankete: uporabnik lahko doloi, ali bo anketa ob kreaciji zaklenjena in aktivna, ter ali naj bodo ob kreaciji ankete vklopljeni komentarji na vpraanja in pogoje/bloke. Hkrati lahko doloi tudi, ali je ob kreaciji prikazan uvod, zakljuek ter naslov ankete za respondenta.

 

Administratorji imajo poleg tega v zavihku 'NASTAVITVEna voljo e dodatne podzavihke:

 

  • Sistemske nastavitve: spreminjajo lahko splone nastavitve za vse ankete, npr. kdo lahko ureja vse ankete, ali se pikotki shranjujejo, kdo lahko izvaa podatke ankete ter v katero mapo v forumu se shranjujejo komentarji na ankete. Prav tako lahko v tem podzavihku nastavijo jezik za urednike ter osnovni jezik vpraalnika za respondente. Vklopijo lahko tudi urejanje oblakov za pomo.
  • Ocenjevanje trajanja: poda lahko predviden as, ki je potreben za naslovno stran ankete ter za posamezen tip vpraanja; na podlagi tega aplikacija pri vsaki anketi posebej izrauna trajanje.
  • Priprava podatkov: pogleda lahko dnevnike priprave podatkov, prav tako pa lahko tudi rono poene masovno pripravo podatkov.
  • Lep URL: seznam anket, pri katerih je bil URL spremenjen oziroma, kjer je bil dodan lep url.
  • Pomo: seznam anket, za katere so avtorji omogoili dostop centru za pomo.
  • Izbrisane ankete: monost restavriranja izbrisanih anket.
  • Izbrisani podatki: monost restavriranja izbrisanih podatkov.

 

<< Nazaj na Moje ankete