Javni sektor

"Zelo preprosto in uinkovito orodje za zbiranje podatkov."

CNM

 

"Zelo dobra spletna aplikacija in mi je bilo v veliko pomo!"

D. ., osnovna ola Ormo

 

"Spletno orodje 1KA mi je omogoilo hitro, uinkovito in uspeno izdelavo anketnega vpraalnika in pridobivanja podatkov za mojo raziskavo. Navodila so bila uporabna in pregledna. V prihodnje bom spletno orodje 1KA e naprej uporabljal."

Klemen Kotnik, prof. VZ

 

"Pregledno, hitro, enostavno. Priporoam."

Dejan Zupanc, O Mihe Pintarja Toleda, Velenje

 

"Anketo 1 KA bi priporoila vsakemu, ki se prvi srea z izdelavo spletne ankete. Zelo enostavna in uporabna."

N.N.

 

"Ankete sem uporabljal za zbiranje podatkov pri epidemioloki preiskavi izbruha nalezljive bolezni. Je odlino odrodje in povsem ustreza za ta namen. Omogoa zaito osebnih podatkov saj je pristop zaiten z geslom. 1KA bom uporabljal e ve."

N.N.

 

"1KA uporabljam prvi in sem zaenkrat zelo zadovoljna. Uporabila sem jo za izdelavo in razpoiljanje anketnega vpraalnika. Zahteva nekaj asa, da spozna kako aplikacija deluje, a kasneje ti prihrani veliko asa in tudi denarja. Pohvalila bi video nasvete in nasploh informacije za uporabnike, saj so mi veliko pomagali pri spoznavanju oz. prvem sooanju z aplikacijo. Le tako uspeno naprej pa vsekakor hvala! Vsem, ki kar koli raziskujete, priporoam uporabo aplikacije!!!"

Sanja Mlakar Matkovi, absolventka Pedagoke fakultete Maribor

 

"Je preprosta, hitra, uporabna."

Majda Ganik, ZD Trebnje

 

"ZELO sem zadovoljna z vao spletno anketo! Super je, enostavna, pregledna, ponuja veliko monosti razlinih tipov vpraanj itd."

N.N.

 

 

"Enko sem osvojil v parih minutah in takoj izdelal prvo anketo. Odlino orodje..."

F, O Franja Goloba Prevalje

 

 

"Monosti oblikovanja ankete so zelo raznolike. Navduena sem, da je mona obdelava podatkov na razline naine (grafi, nastavitve spremenljivk...). Ve mi je mono brisanje podvojenih anket, saj so zaposleni razlino raunalniko pismeni."

Mojca Novinec Babi, Vrtec kofja Loka

 

 

"Zelo zadovoljen"

Onkoloki intitut

 

 

"Odlina spletna stran za anketiranje."

N.N.

 

 

"Pozdravljeni, Ob izdelavi diplome me je e zelo priganjal as. Zato sem se morala odloiti za najhitrejo mono varianto izdelave ankete. Ob pregledu internetne ponudbe sem izbrala ravno vao, saj sem se hitro lahko seznanila z potekom izdelave, podprli ste jo z video posnetkom in v primeru teav sem z lahkoto nala reitve. Res moja anketa ni bila zahtevna. Vendar mislim, da je uinkovita in nudi e mnogo ve monosti. e veliko uspehov elim"

N.N.

 

 

"Uporaba je izredno praktina in enostavna, ekonomina, predvsem pa je prednost v zbranih podatkih in analizah."

Barbara B.,O AJ Radovljica

 

 

"Zelo na hitro (v enem dnevu) je bilo treba pripraviti spletno razliico ankete. Po ogledu vodia v stilu "Kako takoj zaeti" je delo gladko steklo in anketa je bila naslednji dan e pripravljena za testiranje. Nad nainom in logiko sestavljanja ankete sem bil pozitivno preseneen. Pogreal sem edino monost, da bi tabeli z vsoto dodal e polje "drugo". Verjetno bo za to monost treba malo bolj pogledati navodila. Sicer pa velika pohvala avtorjem in razvijalcem."

Anton Zupani, UL, BF, Oddelek za lesarstvo

 

 

"Uim na lokalni univerzi v Abu Dhabiju in moji tudentje vedno uporabljajo 1ka survey tool v anglekem jeziku."

dr. Nataa Slak Valek

 

 

"Pri svojem delu veliko uporabljam anketiranje. S pojavom spletnega anketiranja se je pridobivanje podatkov za raziskovalce zelo poenostavilo. Preden sem odkrila 1KA orodje, sem testirala veliko podobnih orodij. Malo je bilo takih, ki so bili zastonj in brez omejitev (na primer tevila vpraanj, tevila monih odgovorov ipd.). Odkar sem odkrila orodje 1KA, niti ne iem ve drugih orodij za spletno anketiranje. Vnos ankete je zelo enostaven. Orodje nudi zelo napredne monosti upravljanja z anketo. Izgled ankete je zelo lien. Ankete izdelane z orodjem 1KA so prilagojene tudi za mobilne telefone in tablice. Izvoz podatkov v SPSS je zelo enostaven. Razvijalci se trudijo in se prilagajajo trenutnim trendom. Orodje pokaem tudi svojim tudentom. Zelo sem zadovoljna tudi z organizacijo dneva spletnega anketiranja, kamor pripeljem tudi svoje tudente, v kolikor je to mogoe."

doc.dr. Eva Podovovnik Axelsson, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistine tudije

 

 

"Hitro, uinkovito in enostavno."

Sandra Stare, javni zavod

 

 

"Hitro in enostavno!"

Magdalena Tehovnik, O Preserje pri Radomljah

 

 

"1KA je odlino orodje za izdelavo anket."

Osnovna ola

 


"eprav sem se s spletnim orodjem obikovanja  ankete sreala prvi, sem jo pripravila hitro in enostavno, z uporabo navodil. Anketa je bila uporabljena v EU prostoru, ob velikem zadovoljstvu uporabnikov, vodstvu pa je prinesla elene analize podatkov."

Anita Prelec, Zbornica zdravstvene in babike nege Slovenije
 
 

"Pozdravljeni! Spletna vpraalnika sem izdelala prvi. Nisem jih e posredovala v uporabo. Zdijo se mi zelo smiselni in uporabni. Analiz pa al e nisem opravljala! Vam sporoim, ko jo bom naredila! Lep dan vam elim!"


Vladka Vovk, ZD Celje
 

 

"Hitro in enostavno. Od zaetka do konca, vkljuno z analizo rezultatov. Za vsakdanjo uporabo zelo prikladno."


Nevenka Dragovan Makovec, univ.dipl.ing. Zaposlena na Srednji oli rnomelj
 

 

"Ankete je enostavno izdelati, udeleenci, ki so bili zaproeni za sodelovanje niso imeli nobenih teav z izpolnjevanjem, za analizo je na voljo ve pogledov. Posebej me je navduila monost izvoza v PPT."

D. K., O

 

 

"S pomojo 1KA sem hitro in enostavno izdelala uinkovito anketo, s katero sem preverjala zadovoljstvo mojih strank. Rezultati ankete so bili pregledni in so mi bili v veliko pomo pri nadaljevanju moje poslovne poti. Priporoam!"

P.R.
 

 

"1KA sem e ob prvi uporabi brez teav uporabljala kljub temu, da nimam veliko izkuenj z oblikovanjem spletnih anket. e bolj pa me je navduila hitra odzivnost Centra za pomo, saj so, kljub poletnim mesecem, zelo hitro odzvali in odpravili mojo nevednost. Prva anketa v 1KA ni bila zadnja."

Tanja Logar, Center republike Slovenije za poklicno izobraevanje
 

 
"Preprosto, uinkovito in nestresno, da ne omenjam prihranka asa pri analizah"

R. B., O
  
 

"Z 1KA naredi svojo anketo hitro, ponudi ti tevilne monosti oblikovanja, je pa tudi prijazna do uporabnikov in ne omejuje."

M. J., Mariborska razvojna agencija
 

 
"Nisem izkuen uporabnik izdelave anket in analiz anket. S tem orodjem, ki je na voljo, pa sem lahko hitro izdelala anketo, malo sem se sicer lovila katero vrsto odgovorov bi uporabila, drugae pa sem bila zelo vesela uporabnosti teh anket za laike in za veje strokovnjake."

Nacionalni intitut za javno zdravje OE Koper
 
 
"Ena izmed metod dela pri mojem doktoratu je bilo tudi anketiranje. Kljub temu, da sem anketne vpraalnike poslal po navadni poti, sem odgovore respondentov vnesel v spletno anketo 1KA. S tem orodjem je namre mogoe analize narediti, kar se da enostavno. Skrbniki anketnega vpraalnika so na moja vpraanja, ki so se porodila med izdelavo ankete in tudi pozneje, zelo aurno in kakovostno odgovorili. S tem orodjem sem zelo zadovoljen in bi ga priporoil tudi sodelavcem in ostalim pri podobnih raziskavah."

Matja Geri, Znanstvenoraziskovalni center SAZU
 
 
"Za anketo 1KA sem prvi sliala od sodelavke. Ker me je sin prosil za pomo pri sestavi seminarske naloge, sva iskala ustrezno, hitro in zanimivo reitev za njegovo delo. Sestava ankete s pomojo 1KA je bila pravljica. In prav zanimivo je bilo spremljanje sprememb v procentih in posledino grafih. Hvala, da ste! :-)"

K. P. 
 
"Anketa je zelo uporabna za manj vee uporabnike, saj jih smiselno usmerja in prepreuje veje napake."

Vitomir Pretnar, Ministrstvo za javno upravo
 
 
"Intuitiven vmesnik, strma krivulja uenja, skratka dobra uporabnika izkunja, ki pa mora imeti podlago v skrbnem nartovanju vpraalnika z jasno opredeljenimi cilji in hipotezami. Priporoam!"

Janez Bauer, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
 
 
"Ker nimam izkuenj z ostalimi orodji oz. spletnimi anketami, teko primerjam. Zdi pa se mi spletno anketiranje enostavneji nain (za zbiranje in obdelavo), da pridobimo elene podatke."

B. C., Knjinica
 
 
"Spletno orodje je zelo prirono, predvsem pa zelo enostavno za uporabo in ni treba veliko asa, da se ga naui, poleg tega sama izdelava ankete vzame bistveno manj asa, kot sem ga imel z uporabo nekega drugega spletnega orodja."

Ale Majer, Mestna knjinica Piran
 
 
"1KA se je izkazala kot uinkovito orodje za izdelavo spletnega vpraalnika, zbiranje podatkov ter njihovo osnovno analizo. Je uporabniku prijazna in enostavna za uporabo."

Urka Pavli, Andragoki center Slovenije
 
 
"Enostavno in zelo uporabno."

Bojan Rozina, Visoka ola za varstvo okolja
 
 
"Zelo uporaben oblikovalec spletnih anket, ki je tudi funkcionalno in vizualno dodelan ter enostaven za uporabo. Vsekakor ga bom uporabila e kdaj!"

Anja Magajna in Janja Mii, Nacionalni intitut za javno zdravje
 
 
"Lahko razumljiva aplikacija za uporabnike, hitra in enostavna izdelava anketnega vpraalnika, analiza s klikom na zavihek. Super."

Janja Janc Jagri, Nacionalni intitut za javno zdravje
 
 
"Orodje za izdelavo anket 1KA je zelo enostavno za uporabo, ponuja tevilne monosti, skratka - priporoam."

Branka Boank, Nacionalni intitut za javno zdravje OE Ravne
 
 
"Krasno orodje, enostavno sestavljanje, preprosto za uporabo."

Bojan Petek, Carinska uprava RS, DOBA fakulteta Maribor
 
 
"Lahka za kreacijo, enostavna za uporabo, zelo dobri video vodii."

Bojan Petek, DOBA fakulteta Maribor, Carinska uprava RS
 
 
"Bila sem popoln zaetnik, a 1KA je tako prirejena takim, kot sem jaz, da mi je izdelava ankete popolnoma uspela. AL e ne morem povedati, kaken je program v fazi izdelave rezultatov. Sreno in hvala."

Ida, Center olskih in obolskih dejavnosti
 
 
"Preseneen sem bil, da imamo na spletu orodje s pomojo katerega lahko z veliko lahkoto oblikujemo najrazlineje ankete, in to v slovenini ter popolnoma brezplano oz. brez kaknih drugih obveznosti. Pohvala vsem, ki se trudite v tej smeri. "

vzg. Joe ugec, Jegliev dijaki dom, Zavod sv. Stanislava
 
 
"Neverjetno, kako je 1ka uporabna. e samo pomislim, kako smo vse to delali na roko. Zelo sem vesela, da sem spoznala to monost."

Metka Trunkelj Mirti, Dijaki in tudentski dom Novo mesto
 
 
"Spletna anketa na 1KA se mi zdi uporabna, izdelala sem jo brez posebnih teav. Priporoila bi jo kolegicam."

Sabina Zore, Matina knjinica Kamnik
 
 
'Plusi so zelo preprosta uporabniku prijazna raba, avtomatska analiza. Imenitno orodje, pa e brezplano. Super. Tudi ostali udeleenci seminarja so bili pozitivno preseneeni.'

Dimitrij Vremec, Dijaki dom Nova Gorica
 
 
'Z 1KA sem se sreala ele pred kratkim na enem slubenem seminarju. Priporoil nam jo je izvajalec, ki je reden uporabnik orodja in je s to aplikacijo najbolj zadovoljen. Je preprosta za uporabo in ponuja vse, kar pri izdelavi spletne ankete potrebujem. Zelo hitro smo se jo nauili uporabljat in jo priporoam tudi drugim.'

Katarina Filej, Dijaki dom Nova Gorica
 
 
"S sestavljanjem anket se do sedaj sicer nisem ukvarjala in nisem spretna in inzkuena pri takih opravilih, vendar mislim, da je to program, ki ti nudi zelo veliko in zelo olaja delo, tako sestavljanje kot obdelavo podatkov.  Z navduenjem jo priporoam."

Olga Jazbinek, Dijaki in tudentski dom Koper
 
 
"Predvsem hitra in enostavna obdelava podatkov."

Eli Lavri, Dijaki dom Poljane Ljubljana
 
 
 "Z aplikacijo/anketa sem zelo zadovoljna zaradi enostavnosti uporabe ter  zato, ker omogoa pregledno obdelavo zbranih podatkov. Uporabila sem jo v raziskavi v knjinici in jo bom e uporabljala. Hvala." 

Duka T., Matina knjinica Kamnik
 
 
"Brez 1ke bi teje in cenovno manj ugodno izvajali raziskave mnenj in zadovoljstva uporabnikov v naih knjinicah. Vsekakor velik korak v smeri strokovnejega in relevantnejega izvajanja kvantitativnih, kakor tudi kvalitativnih raziskav v Sloveniji."   

Ale Klemen,  Mestna knjinica Ljubljana
 
 
"Spletno anketo 1ka za potrebe svojega podiplomskega tudija in za potrebe raziskav, objav in za potrebe ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov uporabljam vedno znova. Zanjo sem zvedela od nekdanjih soolcev, sama pa sem jo tudi e priporoila marsikomu! Enostavna je za uporabo, tako za sestavljanje preprostih kot bolj kompleksnih anket."   

Maja Mikli,  knjiniarka
 
 
"Izkunja je zelo pozitivna, zato e bom velikokrat uporabil 1KO ..."

M. P., Zavod Antona Martina Slomka - dijaki dom Antona Martina Slomka
 
 
"e prej sem poznala monost izdelovanja spletnih anket, vendar o tem nisem vedela veliko. Na DSA 2014 pa nam je bilo na delavnici predstavljeno, kako se oblikujejo in to je to. S spletno anketo v kombinaciji s papirnato lahko dosee stare vseh otrok, ki obiskujejo vrtec. Delo je preprosto za oblikovanje, reevanje pa e analiza je hitra. "

Mateja Ban, Vrtec Jesenice
 
 
"Izdelava anket in obrazcev je enostavna in hitra. Uporabniki vmesnik ponuja ogromno monosti. Predvsem sem vesel monosti selektivnega obveanja tako urednikov, kot tudi anketirancev. Pri mojem delu zelo dobrodola stvar."

Matej Podsedenek, Splona bolninica Celje
 
 
"Simpatino in prijazno orodje. Za zdaj sem z 1KA naredila preprosto anketo, tako da e nisem izkoristila vseh monosti. Z veseljem bom odkrivala dalje."

Danua kapin, Center RS za poklicno izobraevanje
 
 
"Anketni sistem 1KA je izredno enostaven za uporabo, pregleden in zelo logino podprt z video vodii. Priporoam ga vsem, ki elijo resno delati z anketnimi sistemi. Uporabljal sem e tevilne druge sisteme, vendar pri obdelavi v SPSS prej ali slej naleti na konkretne teave. Tukaj zadeva funkcionira brez problemov. Le tako naprej. Razmiljamo celo o uporabi lastne namestitve 1KA spletnega sistema."

Kristijan, Zavod Antona Martina Slomka
 
 

"1KA je enostavna in predvsem zelo uporabna. Pri svojem delu smo, zahvaljujo 1KA, veino "papirnatih" anket nadomestili s spletnimi."

Polona D., Intitut RS za socialno varstvo
 

 
"Enostavno, hitro, uinkovito. Priporoam vsem."

Analitik v javni upravi
 
 
"Preprosto, nazorno in zanesljivo od vpraalnika do analize rezultatov. Hvala!"
 
S. . Dijaki dom Tabor
 
 
"Glede na to, da sem z anketo v e-obliki delala prvi, sem zelo zadovoljna, da je to na razpolago in da deluje po priakovanjih."

Jasna eneker, vzgojiteljica v Dijakem domu Drava Maribor
 
 
"Spletno anketo vidim kot super orodje za uporabo v osnovni oli, ko se uenci uijo obdelovati/urejati podatke. Zagotovo jo bomo poskusili uporabiti pri pouku knjininega informacijskega znanja v povezavi z matematiko ali katerim drugim predmetnim podrojem. Pa tudi pri raziskovalnih nalogah bo prila prav!"

Alja Bratua, knjiniarka na O Polzela
 
 
"Spletna anketa je res dobra, enostavna. Uporabila sem jo tako za osebne, kot tudi za slubene namene.  Niti niso potrebna neka navodila, malo poklika, pa e zna. Uporabna pa so tudi priporoila - pogoste napake pri izdelavi ankete."    

Anja B.
 
 
"Zelo preprost in enostaven nain za pridobitev mnenja ljudi. Pogream le, da je rubrika starost oseb, omejena le do 20 let, ali bi se morda dalo to rubriko tudi spremeniti po potrebi uporabnika (e elim anketirati otroke)."

Vesna Mari, O Istrskega odreda Graie
 
 
"Z le nekaj gruntanja sem zelo hitro izdelal anketo, ki je vena na pogled, rezultati pa so hitro zbrani na enem mestu."

Gaper Stopar, Komisija za mlade
 
 
"Na vao spletno anketo sem naletel po brskanju na internetu. Prej sem namre uporabljal orodje Limesurvey. Moram priznati, da je vaa spletna anketa prijazneja do uporabnika, predvsem pa bolj enostavna za kreiranje. estitam za izdelek!"

Marjan Gradinik, ravnatelj O Franja Malgaja entjur
 
 
"Dobro orodje, ki ga uporabljamo tudi z uenci v oli."

Vojka L. Pipan, O Preska
 
 
"1KA je kakovostno orodje za anketiranje. Ankete so pregledne in hitre. estitam."

Jana Hafner, Srednja vzgojiteljska ola in gimnazija Ljubljana
 
 
"Izredno pregleden in enostaven nain kreiranja anketnih vpraalnikov."

Jana Hafner, Srednja vzgojiteljska ola in gimnazija Ljubljana
 
 
"Hitro in uinkovito zbiranje podatkov, lahko in prijazno do anketirancev, v mojem primeru do uencev v starosti 9 do 15 let."

Boena Stritih, svetovalna delavka, psihologinja, Vrtec Najdihojca Ljubljana
 
 
"Enostavno, hitro in uinkovito orodje za spremljanje in evalviranje. Skratka, fantastino."

Mirjana Jelani, prof., O Sava Kladnika Sevnica
 
 
"1KA je preprosta in zelo dobra."

Marija Hlastan, Ljudska univerza Krko
 
 
"..orodje je zelo uporabno - uporabljam ga lahko pri svojem delu ali drugo. "

S. P., O Murska Sobota
 
 
"Izdelala sem vpraalnik v zvezi z zadovoljstvom in delom pri predmetu, ki ga pouujem v osnovni oli. Uenci so z lahkoto in brez vpraanj izpolnili anketo ter bili e isti dan seznanjeni z njenimi rezultati v obliki Power-pointove prezentacije. Z atraktivnimi grafi in zapisi odstotkov so dobili vpogled v svoje delo in delo svojih soolcev."

K. P., uiteljica matematike, O
 
 
"Vasih smo potrebovali ve ur za pripravo anketnih vpraalnikov. Z 1ko smo prihranili na asu in na strokih."    

Tina Kavtinik, Evropsko sredie Maribor
 
 
"1ka je super uporabna monost za izdelavo ankete. Predvsem prikaz podatkov mi je zelo ve. "

B. O., O Ferda Vesela entvid pri Stini, Virtualna Bradaviarka
 
 
"Zelo dobro orodje za izdelavo spletnih anket. Vsekakor bom e vnaprej uporabljal to orodje."

Viktor Zrim, Zdravstveni dom Murska Sobota
 
 
"Orodje za izdelavo spletne ankete je odlino in ve kot zadoa tudi za zahtevnejo statistino obdelavo, zato so okrog tega besede odve. Posebej mi je ve, da ne komplicirate z uporabnikim vmesnikom, ki naj ostane enostaven, posebej pa brez reklam. Moram rei, da je to prava osveitev v primerjavi z netetimi spletnimi stranmi, kjer te z vseh stani \"napadajo\" z nepotrebnimi informacijami. Upam, da se zavedate, da je to vaa prednost in ne slabost. Tudi zaradi tega ste definitivno ena boljih stvari, ki je jih uspelo meni najti na spletu. Pri nadaljnjem delu vam elim veliko uspehov."

Ravnatelj srednje poklicne in tehnike ole
 
 
"Zelo dobra stran za izdelavo anket, saj se uporabnik mora le registrirati, navodila pa so preprosta in jasna. Tudi izdelava vpraalnika ne dela teav."

Marijana K. Glavica, Gimnazija Beigrad
 
 
"Dobra izkunja do sedaj, vendar moje delo e ni konano."

Alenka Budihna, Gimnazija Beigrad
 
 
"Zelo enostavna in preprosta uporaba ankete. Sem zelo vesel, da sem jo uporabil in sem preprian, da jo bom e vekrat, tako za olske kot tudi za svoje lastne namene."

Joe Lango, O Majde Vrhovnik, Ljubljana
 
 
"Hitro in uinkovito zbiranje podatkov, lahko in prijazno do anketirancev, v mojem primeru do uencev v starosti 9 do 15 let."

Tanja Grnfeld, O Toneta ufarja
 
 
"Enostavno, Slovensko, pogojno resevanje in moznost analize."

David Drofenik, olski center Ptuj
 
 
"Zelo enostavno in v smislu "what you see is what you get"!"

Gaper Janigaj, UL, Biotehnika fakulteta, Intitut za mlekarstvo in probiotike, Domale
 
 
"Uporabno uinkovito orodje, ki mi nudi hitro izdelavo vpraalnika in kar je pomembno, hitra in uporabna preprosta analiza. Hvala za va trud"

Branko Kumer, olski center Ptuj
 
 
"Glavni argument je, da je to enostavno brezplano orodje, ki ponuja vsaj meni ve kot dovolj. "

Simon Konenik, olski center Velenje
 
 
"Uporabno uinkovito orodje, ki mi nudi hitro izdelavo vpraalnika in kar je pomembno, hitra in uporabna preprosta analiza. Hvala za va trud"

Branko Kumer, olski center Ptuj
 
 
"Glede na to, da sem s svojo uenko delala anketo za raziskovalno nalogo, se mi zdi odlino, da imate monost testiranja, v katerem so potem navedene vse pripombe oz. pomanjkljivosti. Pohvalno!"

Katarina okl, O bratov Letonja, martno ob Paki
 
 
"Ugotovil sem, da je orodje primerno za izdelavo vpraalnikov v asu olanja, zato ga bom vkljuil v pouk informatike e v prvem letniku. Dijaki bodo morali sami izdelati vsaj en spletni vpraalnik."

Edi Kuklec, Gimnazija ika
 
 
"1KA je, kot ima v naslovu prva (1KA). Hitro sem se jo nauila tako, da jo priporoam tudi tistim, ki se do zdaj niste lotili anketiranja v takni obliki. Prihranek asa za analize pa lahko uporabite za novo zahtevnejo pripravo novih anket, ki vam bodo dodatno pomagale pri raziskavah."

Mojca Skale, Fakulteta za upravo
 
 
"1KA je super orodje, zelo preprosto in hkrati uinkovito. Svojim tudentom ga bom toplo priporoila kot odlino orodje pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog, prav tako pa bom to orodje v letonjem olskem letu vkljuila v praktino delo s tudenti pri predmetih ekonomija in management. Veliko uspehov e naprej! "

Mateja Bitenc, vijeolska predavateljica
 
 
"Super stvar! 1ka sproti belei podatke, jih istoasno tudi analizira, na koncu pa lahko vse prenese v Word ali Excel. PRIPOROAM!"

Mojca Moe, Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto
 
 
"1KA mi je prihranila ogromno asa, ki sem ga sicer porabila za analizo anket in omogoila, da sem odgovore dobila izjemno hitro."

Sonja Krape, Elektrotehniko - raunalnika strokovna ola in gimnazija Ljubljana (Vegova)
 
 
"Zadovoljna sem s spletno anketo 1ka, ker ti olaja izdelavo vpraalnika, obdelavo podatkov in analizo rezultatov. Navodila so jasna in preprosto napisana in res v pomo nam, uporabnikom."

Natalija Majes, Gimnazija Franceta Preerna Kranj
 
 
"Enostavno in uporabno orodje!"

Polona Zevnik
 
"Z anketiranjem preko spleta nas je seznanila naa profesorica informatike, tako da jo uporabljajo dijaki pri projektnem delu ter pri drugem anketiranju, sama pa sem jo uporabila pri svojem delu in pri izobraevanju. Anketiranje preko spleta toplo priporoam vsem, predvsem zaradi velikega dosega, hitrosti in enostavnosti, pa tudi bolj ekoloko je."

Anica eljenjak, Srednja ola rnomelj
 
 
'S samostojno pripravo kompleksne online ankete sem se sreala prvi. Upotevajo nasvete in navodila na 1ka sem anketo pripravila popolnoma brez teav. Uporaba je odlina, tudi analiza bo, kot kae zelo preprosta. Predvsem je pohvalno tudi to, da je aplikacija brezplana.'

Dina Potonik, DOBA fakulteta Maribor
 
 
"Preprosta in uporabna aplikacija. Priporoam!"

Darko Koroec, Srednja ola Slovenska Bistrica
 
 
"1 KA sem odkrila po nakljuju, ko sem iskala kakno preprosto anketo, ki bi pritegnila dijake. Rezultate sem uporabila v prispevku za promocijo branja. Izdelava ankete je neverjetno preprosta, najbolj pa sem zadovoljna z zbranimi rezultati in grafi."

Suzana Kastelic, Srednja zdravstvena ola Celje
 
 
"Zelo dobro orodje!"

Tina Belina
 
 
"1KA je kakovostno orodje za anketiranje. Ankete so pregledne in hitre. estitam."

Karmen Tokan, O Ivana Babia-Jagra Marezige