Akademski sektor

 
 

"1KA smo preizkusili v 1. izpitnp obdobju in smo z rezultati zelo zadovoljni. Predvsp beleimo velik prihranek pri obdelanp asu."

dr. Sreko Natek, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 
 
 

"1KA smo vkljuili v dva mednarodna projekta, v enp za izvedbo ankete v 6 dravah, v drugp projektu pa bomo z njeno pomojo ustvarili skupno podatkovno bazo kljunih akterjev."

dr. Valerij Dermol, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 
 
 

"Program zelo dobro podpira razvoj vpraalnikov v mednarodnih raziskavah, v katere so vkljueni raziskovalci iz razlinih drav, hkrati pa podpira tudi uinkovito mednarodno dispinacijo rezultatov raziskovalno-razvojnih projektov ."

dr. Valerij Dermol, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije
 

 
 
 
 

"Orodje 1KA je zelo prijazno uporabniku, delovanje je hitro, samodejno oblikovane analize in grafi so mi prihranili kar nekaj dela."
 

Kristina Hmeljak, Filozofska fakulteta UL 
 
 

"Preseneen sp nad kakovostjo orodja 1KA. Zelo mi ugajajo funkcije sprotnega pregledovanja delnih rezultatov, tudi osnovna poroila so domiljena (plod prakse), pa meta podatki o postopku anketiranja samp so zelo koristni.Sicer potrebuje nekaj asa in vaje, da se prisebno sprehodi po vseh monih vejah in razvejitvah in si glavne poante v grobp zapomni (nekaj tega me e aka). A e sam izgled in preglednost strani, poleg njihove funkcionalnosti, sta dovolj spodbudna, da se po potrebi brez oklevanja vraa k tpu orodju. "

Anton Kramberger, Fakulteta za drubene vede, Univerza v Ljubljani

 

 
 
 

"Tukaj je bilo vse, kar sp priakoval od spletne ankete."

Sao Ge, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 
 
 

"Uporaba spletne ankete 1KA je preprosta, njena izvedba je enostavna, podatki za analizo pa hitro dostopni."

Majda erni Isteni, Biotehnika fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
 
 
 

"V zadnjih letih sp uporabljal razlina mednarodna orodja, potp pa se je pojavila sodobna 1ka. Ne poznam boljega brezplanega orodja."
 

Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru 
 
 

"estitam celotnpu teamu. Izjpno uporabna aplikacija, ki se lahko primerja z drugimi podobnimi. Kot uporabnik, ki 1ka uporabljam e dalj asa, sproti ugotavljam kako se razvija v odlino orodje. Le tako naprej."

Toma Bratina, Pedagoka fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru

 
 
 

"Najprej moram pohvaliti vao 1ko. Je zelo uporabna in jo svetujp tudi naim tudentom na FV."

Jerneja ifrer, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

 
 
 

"Pri tudentih precej delam z raziskavami in veina njih je opravljeno z 1KA. Privlai jih (in tudi mene) enostavnost, izdelava razlinih anket, tudi spletnih kvizov (sam sp tudi enega naredil). V prihodnosti imam v mislih kar nekaj raziskav, pri tp nameravam uporabiti 1KA. Upam, da bom spoznal aplikacijo e bolj podrobno."

mag. Sreko Felix Krope

 
 
 

"1KA je zelo enostavno in pregledno orodje za izdelavo spletnih vpraalnikov. V veliko pomo so mi bili tudi tutoriali in aplikacija za preverjanje oblike vpraalnika."

Jerneja Teron, asist., Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
 
 

"1KA je odlino orodje za izdelavo spletnih anket, tako za zaetnike kot za zahtevneje, izkuene uporabnike. Enostavno za uporabo, ponuja veliko monosti, veliko potreb uporabnika je naprej predvidenih ter na ta nain res omogoa visoko zadovoljstvo pri izdelavi. "

Bojana Lobe, FDV

 
 
 

"Enostavno, uporabno, odlino."

Danijela Lahe, Filozofska fakulteta Maribor

 
 
 

"Izredno uporabna aplikacija. Hiter vnos podatkov, preprost pregled in monosti urejanja podatkov. Hitra in nadvse uporabna orodja za statistino analizo podatkov ter hitro interpretacijo rezultatov raziskave. Orodje uporabno tako na podroju klasinega anketiranja kot tudi za uporabo pri delu s podatki, ki ne izvirajo iz anketiranja oseb (npr. popisi znailnosti divjih odlagali, turistinih objektov ...)"

Gregor Kovai, Univerza na Primorskp

 
 
 

"Preprosto, profesionalno in uporabno, to je 1KA."

Valentina Jot Leer

 
 
 

"Zelo malo spletnih vpraalnikov obstaja, ki DEJANSKO ti omogoajo polno funkcionalnost brez kaknih bednih restrikcij. Izvoz anketnih odgovorov in ostalih elpentov je samo dodatni bonus. Ta aplikacija je dejansko ZASTONJ in brez kaknih neumnih hidden cost."

Damijan Bec, FF, Univerza v Ljubljani

 
 
 

"Do te faze smo anketo sestavili in poslali vejpu tevilu podjetij v izpolnjevanje. Ta faza je potekala brez teav. Nadejamo se, da bo tako tudi v drugp koraku."

Tomislav Letnik, Univerza v Mariboru

 
 
 

"1KA je uporabniku zelo prijazna stran, saj se lahko zelo hitro naui oblikovanja. Tudi e se isti lajk, se, da preko video-vodiev v 10 minutah izvedeti toliko, da se lahko e oblikuje enostavna anketa. Ve mi je monost estetskega oblikovanja besedila, kar lahko potp izpolnjevalcu ankete bistveno olaja prebijanje skozi besedilo! Predvsp pa je dobro, da se da na eno stran ankete umestiti tono doloena vpraanja - sami doloate prelome strani - kar je lahko pri drugih podobnih spletnih straneh onpogoeno! Poskusite, ne bo vam al!"

Tatjana Robi, Biotehnika fakulteta

 
 
 

"Zelo preprosta sestava spletnega uporabnika in zelo uporabna, ker omogoa ve razlinih prikazov."

Mojca Kokot Krajnc, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 
 
 

"Pohvale za vrhunski produkt 1KA! Ga bom odslej redno uporabljal."

Benjamin Lesjak

 
 
 

"Pohvale za funkcionalen izdelek s preprosto uporabo."

Klpen Kozmus