tudenti, dijaki, uenci

"Za izdelavo prvega vpraalnika sem uporabila spletno orodje 1KA, s katerim sem bila zelo zadovoljna. Nudi veliko monosti sestave, analize, opozarja na morebitne napake in je hkrati e vedno dokaj preprost. 1KA je primerna tudi za bolj zahtevne uporabnike, ki so bolj statistino podkovani."

N. Kova

 

"Z 1Ka orodjem imam dobre izkunje, saj je veliko hitreje pridobiti podatke na spletu."

V.S.

 

"Super stran za olsko delo"

Miha Mir

 

"Odlino brezplano orodje, ki e sicer resda rabi nekaj dodelave. Kljub temu sem z orodjem zelo zadovoljen in upam, da ostanete zvesti brezplani in praktini uporabi. Prav zaradi slednjih sem vao stran priporoal naprej."

EPF

 

"Menim, da je 1KA primerna za izdelavo spletne ankete. Ponuja veliko monosti oblikovanja, ki ti omogoajo ustvariti tako anketo, kot si si jo zamislil. Rezultati ter drugi podatki so jasno prikazani in pregledni. Ve mi je tudi natanna konna analiza celotne ankete (grafi, povpreja, itd.)."

S.V.

 

"1KA mi je pomagala, da sem prila do rezultatov, katere sem potrebovala za izdelavo raznih seminarskih nalog in drugih stvari. Definitivno jo bom e uporabila!"

N, PeF Koper

 

"1KA je odlien pripomoek pri zbiranju podatkov."

L.M., FF

 

"Zelo zadovoljna s spletno stranjo, saj je priprava ankete zelo razumljiva in dokaj enostavna za pripravo. Na voljo je veliko monosti kar se tie vrste postavljanja vpraanj in podvpraanj. Tudi sama analiza podatkov je primerna za laike, saj veliko podatkov obdela program sam. Zelo priporoam."

Tina Avgust, Fakulteta za upravo

 

 

"1KA je super, saj ti ni treba rono rezati anket in jih poiljati naokoli, prav super je, sploh, ker ne poznam drugih spletnih mest za ankete."

K. V., O Leskovec

 

 

"Zelo mi je ve, dobro se znajde."

Hana Kerin, O Leskovec pri Krkem

 

 

"Je dobra spletna stran, hitro naredi anketo in ti vse pokae."

Nina Bukovec

 

 

"Zelo sem navduen nad njo, ker sem si lahko pomagal pri olskih nalogah. Hvala"

Mitja Lavrinek, O Leskovec pri Krkem

 

 

"Lepo predstavljen video za zaetne uporabnike 1KA, enostavna za uporabo, veliko razlinih funkcij...."

S.

 

 

"Preprosto in enostavno orodje za izdelavo anket. Super hitro osvoji sistem."

EP fakulteta za port

 

 

"Program je lahek za uporabo, posamezne rubrike so smiselno razdeljene. Omogoa precej razlinih funkcij in mono olaja tako oblikovanje ankete kot tudi nadaljnjo analizo podatkov."

Nika ade, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"1KA je hiter in uinkovit program za izdelavo in analizo vpraalnikov. Z uvodnim videom nam pokae, kako vpraalnik naredi. Vpraalnik deluje preko spleta, zato lahko spremljamo odgovore in tudi kaj spremenimo. Podatke nam analizira program sam. So zelo natanni in dobro prikazani. Najbolj mi je ve, da jih lahko izvozi v druge programe, kot so pdf, word, exel."

T.N. Fakulteta za arhitekturo

 

 

"1KA mi je zelo ve."

Tea Ajdovnik, O Leskovec

 

 

"Orodje sem uporabila za izdelavo vpraalnika za namene raziskovalne naloge v okviru tudija. Anketni vpraalnik sem izdelala hitro, eprav o njem predhodno nisem bila zelo obveena, pa mi sama izdelava ni delala nobenih teav, saj je vse zelo pregledno. Ve mi je, ker orodje belei vse statistike, klik na nagovor, klik na anketo, prekinitve izpolnjevanja... Ve mi je tudi, da se lahko v samem programu dela nadaljnje analize podatkov. Orodje bi brez premisleka priporoila vsem, saj je enostavno za uporabo, predvsem pa v pomo pridejo tudi opozorila, ki jih izdaja program, saj lahko na ta nain e izboljamo kvaliteto svojih vpraalnikov."

U.Z., FVV

 

 

"1KA je super in zelo uporabna pomo pri izdelavi diplomskega projekta. Hvala vam za brezplano uporabo :) Priporoam tudi ostalim!"

K.P. tudentka Zdravstvene fakulete

 

 

"Zelo zadovoljna!"

N.N.

 

 

"Zelo fajn in prakticna anketa. e posebej mi je ve prikaz rezultatov v graficni obliki."

T.E.

 

 

"Spletna stran 1ka je res super. Toplo priporoam za izdelavo vpraalnikov. Sama sem jo potrebovala pri izdelavi diplomske naloge, zares olaja delo."

F.A. fakulteta za management

 

 

"Preprosto in uinkovito"

Ane Vuji, Fakulteta za logistiko Celje

 

 

"Pred izdelavo spletne ankete nisem imela nikakrnih predznanj z izdelavo anket. Izdalava ankete v 1KA je zelo preprosta, saj vsebuje jasna navodila v video obliki, kot tudi pisne razlage. Tudi stran za oblikovanje lastne ankete je zelo uporabna. Zelo sem se razveselila dejstva, da 1KA omogoa tudi analizo konnih podtakov, z izrisom tabel in diagramov. Omogoa tudi mnoge popravke, ki so potrebni pred objavo ankete. Ves as sem se zaradi slabih izkuenj drugih spletnih strani bala, da bom ob koncu za objavo ankete ali pa za pregled rezultatov morala plaati, pa je bil ta strah odve!"

Ura C., tudentka Predolske vzgoje, Pef. KP

 

 

"Nimam pripomb. 1KA je enostavna in zelo olajsa delo :)"

filozofska fakukteta

 

 

"Moja izkusnja je bila zelo pozitivna. Tudi v prihodnje bi uporabila orodje 1KA."

Kaja eperlin, FU

 

"Aplikacija odlino deluje in omogoa preprosto in zelo funkcionalno sestavo vpraalnika... Tudi uporaba je preprosta in omogoa mnoge funkcije. Z aplikacijo sem bila zelo zadovoljna, tudi zaradi brezplanosti. Skratka, sem zelo zelo zadovoljna."

SO, Filozofska fakulteta

 

 

 

"Vse ne enem mestu .... to je za anketo zelo dobro


M.K., Fakulteta za upravo
 

 

"Poskusila sem s terenskim anketiranjem in zelo zelo poasi "nabirala" ankete. Prvi zadetek na Googlu za 'spletna anketa' me je pripeljal na 1KO in e analiziram rezultate. :-)"

T. Ora
 

 

"Uporaba spletne ankete je relativno "user friendly", brezplana in jo je mogoe razumeti dovolj dobro, da si lahko uporabnik pripravi spletno anketo, za izpolnjevanje, ki jih le posreduje link potencialnim reevalcem. Poleg tega se osnovne analize prikazujejo e v asu, ko je anketa odprta in je tako mogoe e pred zakljukom videti za katere neodvisne spremenljivke bomo pridobili koristne info in za katere ne, oziroma njihov vpliv na odvisne spremenljivke."

Matev Bevec, Ekonomska fakulteta

 

 

"Enostavnen nain izgradnje anket in predvsem super pomo pri analizi"
 

Peter Puhek, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
 

 

"Menim, da je spletno orodje 1KA zelo enostavno za izdelavo anket ter za zbiranje in analizo pridobljenih podatkov."

Alenka Zupan, Fakulteta za poslovne in upravne vede
 

 

"1KA je zelo enostavna za uporabo in tudi zelo funkcionalna, poleg tega daje monost analize ankete. Zelo primerno za ankete pri izdelavi diplomske naloge."
 

Daa Deki, Univerza na Primorskem
 

 

"Poteka zelo hitro in uinkovito, zelo zadovoljna"

Andreja, Fakulteta za socialno delo

 

 

"Vpraanja lahko hitro niza, saj so v izbirah e veinoma prednastavljena, le e pravo besedilo vstavi. Tudi pogoje se lahko z malo logike hitro naui postavljati. Izvaanje podatkov je hitro, vendar je potrebno pri analizi imeti pred sabo izvorni vpraalnik, da veste, kaj pomenijo ifrirani odgovori. Vredno poskusit!"


Tatjana Robi, Biotehnika fakulteta
 

 

"Dovolj preprosto in zelo uinkovito orodje za izdelavo in vrednotenje anket."


Vegova
 

"Super zadeva"
 

Boris Jeli, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Maribor
 

 
"Ker e nikoli nisem izdelovala spletne ankete, mi je 1KA prila zelo prav. Enostavna, preprosta in nekomplicirana. Z njeno pomojo sem brez teav naredila dobro spletno anketo za diplomsko nalogo."

N. N.

 
 

"Zelo enostavna uporaba z odlino dodelanimi monostmi vstavljanja razlinih vpraanj. Enostavno analiziranje oz. dober prikaz pridobljenih rezultatov. Monost uvaanja podatkov v druge programe mi je pripomogla k prikazovanju podatkov, monost nastavitve ozadja ankete pa e dodatno poveala moje zadovoljstvo :)"
 

T. P., Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani
 

 

"Za prvo uporabo te spletne ankete sem bila zelo zadovoljna. Kar dobro sem se znala, eprav sem anketo prvi izdelovala za olski namen. Priporoam 1KO ! ;)"


A. .
 

 

"Na zaetku sem bil e malo zmeden, kar se tie kreiranja vpraanj in odgovorov. Vendar, ko enkrat ugotovi kako se kaj pone, je zelo preprosto. Predvsem sem si pomagal z prironikom, ki ti pojasni nekatere stvari in pokae primere. V prihodnosti bom se zagotovo uporabljal vao stran, saj ti sama aplikacija naredi vse analize, lepo izrie grafe in podobno."


Sao Kocen, Fakulteta za komercialne in poslovne vede
 

 

"1KA je zelo prijazna aplikacija tudi za tiste, ki niso statistiki in vei pridobivanja ljudi za sodelovanje."


Katjua, Fakulteta za upravo
 

 

"V prvi vrsti je aplikacija brezplana, enostavna za uporabo, zelo koristno je tudi to, da dobi zelo podrobno statistino analizo vseh odgovorov."

Luka Kosi, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 

 

"Orodje 1KA sem uporabila prvi, izdelala sem vpraalnik, ki sem ga potrebovala pri zbiranju podatkov za diplomsko nalogo. Menim, da je 1KA uporabnikom prijazna storitev in je enostavna tudi za tiste, ki nimamo veliko naprednega raunalnikega znanja. Priporoam."

Sara Fier, psihologija, Filozofska fakulteta

 

 

"Hitra in enostavna sestava vpraalnika. Dobra orodja za analizo odgovorov."

B. O., Ekonomsko-poslovna fakulteta

 

 

"1KA sem uporabila za raziskavo za magistrsko nalogo. Preden sem se lotila izdelave vpraalnika, sem bila prepriana, da brez pomoi ne bo slo. Izkazalo se je, da je orodje 1KA tako enostavno za uporabo, da sem anketo izdelala povsem sama v dveh urah."

Tanja Barle, Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Ko sem se lotila magistrske naloge, sem se razveselila monosti, da vpraalnik postavim v elektronski obliki. eprav bom podatke nadalje obdelovala s paketom SPSS je to odlino orodje za zbiranje rezultatov, ki ponuja tudi monosti analize in izrisovanja grafov."

N. N.

 

 
"1KA se mi zdi fantastina. Doslej e nisem nikoli izdelovala spletnih anket, pa sem porabila le eno dopoldne, da sem ustvarila svojo anketo in tudi zaela takoj prejemati odgovore nanjo. Potrebovala sem jo pri izdelavi raziskave, ki jo bom vkljuila v magistrsko nalogo (Evropska pravna fakulteta v NG). Distribuirala sem sicer preko elektronske pote, da ni bilo treba zaprositi za status managerja, vendar je vse skupaj krasno uspelo. Zelo zadovoljna sem z 1KA."

Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica

 
 

"1KA je zelo praktina anketa, ne samo za ustvarjalce, ampak tudi za reevalce, saj je anketa zelo enostavna za reevanje in ti vzame zelo malo asa. Poleg tega nam nudi rezultate tako grafine kot statistine, ..."

pela aver, DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Zelo uporabno in primerno za izdelavo razlinih seminarskih nalog na fakulteti."

Neja Turk, Fakulteta za upravo

 

 

"Predvsem zelo enostavna za uporabo in je brez omejitev reenih vpraalnikov"

Gabrijela Golob, Ekonomska fakulteta

 

 

"1KA je enostavna za uporabo in veino vpraanj si lahko postavi po elji. Primerna je za tudijske namene, kot tudi za poslovne. Do nje se enostavno dostopa in veina ljudi nima teav z razumevanjem. Z veseljem jo bom priporoala svojim prijateljem."

Ines Grlj, Filozofska fakulteta

 

 

"Anketa je funkcionalna in lahka za uporabo"

Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"Za neizkuenega uporabnika zelo preprosta aplikacija, ki omogoa hitro izdelavo anket in analiz. Vsekakor priporoam! :)"

Barbara Pesek, Fakulteta za strojnitvo Maribor, Inenirsko oblikovanje izdelkov: IOI

 

 

"Ustvarjanje anket na 1KA je zelo preprosto, hitro in uinkovito. Pri tem nisem imela nikakrnih teav in zelo sem vesela, da ko sem zakljuila z anketiranjem, sem dobila na 1KA e izpisane rezultate, grafe, tabele."

P. B., Pedagoka fakulteta, Ljubljana

 

 

"Uporaba 1KA je zelo enostavna. eprav sem s tem orodjem delala ele prvi, mi je bilo s pomojo uvodnega videoposnetka vse razumljivo. Super je, ker omogoa tudi analizo ankete in se meni ni potrebno muiti s tem."

M. K., Filozofska fakulteta

 

 

"Pregledna spletna stran, enostavna uporaba orodij, pohvale tudi glede konnega rezultata, kjer se izpiejo morebitne napake ipd."

Tjaa Mlakar, B&B

 

 

"Ko sem sama prvi potrebovala orodje za izdelavo vpraalnikov in malo 'poguglala', se je izkazalo, da je 1KA dale najenostavneje orodje. Prvo anketo sem sestavilo hitro in brez teav in zelo preprosto dobila vse potrebne statistike v razlinih formatih, tako da meni ni bilo treba storiti niesar ve, kot le nekaj klikov. Ravno zaradi dobre izkunje, sem k svoji diplomski dodala e eno anketo, ker je bilo res tako enostavno in hitro. Odlino orodje, ki mi je olajalo in bistveno skrajalo delo. In e samo pomislim, kakno muenje je bilo to vasih, ko sem morala iti do vsake osebe posebej z listom in zbirati ter urejati rezultate na koncu..."

S. B., Fakulteta za raunalnitvo in informatiko

 

 

"1KA mi je ve, saj je preprosta za izdelavo. Ob koncu izdela grafe in analize, pripravi instrumentarij, urejen za izvoz v SPSS, kar je zagotovo plus, saj omogoa preprostejo nadaljnjo analizo podatkov."

A. B., Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"1KA je za potrebe, ki jih imam, zelo uporabna spletna anketa. eprav je nisem uporabljal ve kot 3x se mi zdi, za izvedbo nisem porabil preve asa in je za izdelavo dokaj enostavna. Rezultati so uporabni, preprian pa sem, da sem za svoje potrebe uporabil bistveno manj kot sam program omogoa. Hvala za ''free'' monost anketiranja!!!"

Gorazd, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"1KA anketa omogoa, da preprosto anketo naredite hitro in uinkovito, obenem pa vam omogoa napredne funkcije, ki pridejo prav pri analizi in uporabniki izkunji. Odlina storitev"

J. N., Fakulteta za raunalnitvo in informatiko

 

 

"Zelo sem zadovoljna, sestava anketnih vpraalnikov na vai strani je preprosta, ve mi je tudi ker se da sproti videti vse podatke, na voljo pa je tudi pomo, ki lepo natanno opisuje korak za korakom. Vse pohvale!"

Sanja, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Z 1KA sem bila zelo zadovoljna, saj mi je bila v veliko pomo pri obdelavi podatkov, saj poda vse podatke lepo razvrene, setete, v procentih, itd.."

Dunja Kelbi, 3. gimnazija Maribor

 

 

"Ta program je zelo v redu. Nisem imela nobenih teav pri pripravi niti pri analizi podatkov. Tako, da sem kar zadovoljna."

Klara Hapelj, Ekonomska ola Ljubljana

 

 

"Moja izkunja z 1KA je bila odlina, hitra in enostavna."

A. M. M., Ekonomska fakulteta

 

 

"Hitro sem se nauil uporabe, pomagalo pa mi je tudi tam, kjer ti predlaga, kaj spremeniti glede postavitve ankete (mislim, da testiranje)."

Matev Baloh, Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"1KA je uporabniku prijazno spletno orodje, katerega uporabo lahko hitro dojame. Menim, da je enostavna tudi za anketirance in s hitrim dostopom do same ankete zmanjuje monost osipa vzorca. Definitivno priporoam njeno uporabo!"

Maa ., Filozofska fakulteta

 

 

"Zadovoljna"

N. N., Ekonomska fakulteta

 

"Super stvar saj brezplano ponuja vse in e ve, kar kot tudentka potrebujem za moje raziskovalne naloge."

S. M., tudentka

 

 

"Sestavitev vpraalnika je zelo preprosta in tudi pozneja obdelava podatkov je enostavna. 1KA ponuja veliko monosti, tako da lahko ustvari vpraalnik res po svoji meri. Sem zelo zadovljen z uporabo."

Dijak, 1. gimnazija Maribor

 

 

"Prepriala me je preprostost in hitra priprava ankete. Zelo mi je olajala delo z obdelavo podatkov in izdelavo grafov, ki sem jih potrebovala. Ni pa uspelo meni dobiti vseh podatkov,ki sem jih elela (za to bi potrebovala ve asa in znanja uporabe te spletne aplikacije, kar takrat ni bilo mono, zaradi moje asovne stiske). elim vam uspeno delo e naprej."

M. R., Univerza na Primorskem

 

 

"Enostavna in funkcionalna stran za izdelavo spletne ankete."

D. ., Fakulteta za socialno delo

 

 

"Anketa je zelo koristna ob izdelavi maturitetnih seminarskih nalog, saj ti samodejno tudi obdela podatke."

Ines Puklavec, Ekonomska ola Murska Sobota

 

 

"1KA je super enostavno orodje za ankete, ki bi ga priporoil prav vsem, od zaetnikov do pravih profesionalcev v izdelavi anket!"

J. B., kofijska klasina gimnazija

 

 

"Zelo dobro sem se znala, analize so tone, itd. ... velika pomo pri statistiki, zato bom priporoila prijateljem. LP"

Mateja Jelevar, Srednja ola za oblikovanje in fotografijo

 

 

"1KA je zelo dobra spletna aplikacija za izdelavo anket, saj ti ponuja vse mogoe naine kako sestaviti anketo."

Ju Jordan Kondi, O Tonke e, Trbovlje

 

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljna!!!"

Petra Topi, Pedagoka fakulteta Ljubljana

 

 

"Super preprosto oblikovanje ankete, izdela pa tudi celotno statistiko. POHVALNO! priporoam :)"

Urka G., Pedagoka fakulteta Maribor

 

 

"Anketa 1KA je super za uporabo in predvsem stilsko in funkcionalno dovrena. Na voljo so vse mogoe uporabne funkcije, ki na cedilu ne pustijo niti najbolj zahtevne uporabnike."

P. S., Pravna fakulteta Univerze Maribor

 

 

"1KA anketa je super, saj vzame zelo malo asa in prinese ve kot dobre rezultate z malo truda. "

A. J., Gimnazija Beigrad

 

 

"1KA je v primerjavi z ostalimi podobnimi orodji bistveno prijazneja sestavljavcu ankete in izpolnjevalcu. Velika prednost je tudi monost oblikovanja videza ankete."

T. V., Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo

 

 

"Zelo lahka in jasna za uporabo, mogoe bi le lahko dodali nekaj orodji za analizo, ki jih omogoa SPSS, saj je ta na voljo proti plailu, tako bi nam ta analiza bila omogoena brezplano. Drugae pa super zadeva, ki mi je olajala delo."

Amorela ati, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"preprosta za uporabo"

Vija strokovna ola Postojna

 

 

"Stran mi je zelo ve, je preprosta za uporabo in uinkovita."

Sara, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Spletni vpraalniki 1KA so zelo praktini in prironi. Hitra priprava vpraalnika, lahka izvedba, predvsem pa zeelo dobro prikazani podatki ankete oziroma rezultati in zelo nazorni grafi rezultatov. VELIK PLUS!"

N. B., Gimnazija Joeta Plenika

 

 

"Odlino orodje za izdelavo spletnih vpraalnikov. "

Katja Horvat, Filozofska fakulteta

 

 

"Izkunja je bila zelo pozitivna, saj sem anketo izdelala zelo hitro in uinkovito ter brez teav in vejih napak."

pela Buar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Enostavna za izdelavo anket."

J. M., Fakulteta za naravoslovje in matematiko

 

 

"1Ka je enostavna in hitra za uporabo in mi ni al, da sem jo zaela uporabljati."

M. P., Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"1KA sem uporabila samo enkrat. Nikoli prej se e nisem sreala s kako takno stranjo, zato mi je bila zelo ve. e bom potrebovala v prihodnosti e kakno stran za izdelovanje anket, bom z veseljem uporabila 1KA. "

V. Grosek, olski center Rogaka Slatina

 

 

"1KA orodja se mi zdijo zelo prirona in naravi prijazneja. Vseh funkcij pa e ne poznam, ker se nisem dovolj znala pri uporabi oz. kaj pomenijo pri praktinem delu - sestavljanja anket. Osnovno sem osvojila. "

Nika Zupani, GRM Novo mesto

 

 

"1KA je super zadeva"

Fakulteta za zdravstvene vede

 

 

"1KA sem uporabila po veini neuspelih poskusih uporabe drugih spletnih anket. Enka nudi dovolj enostavno kreiranje spletne ankete, hkrati pa je brezplana - drugi ponudniki ne omogoajo ustvarjanja daljih vpraalnikov brezplano."

N. B., Univerza v Ljubljani

 

 

"Z orodjem 1KA sem bila izredno zadovoljna. Omogoilo mi je hitro in enostavno sestaviti anketo za zelo iroko populacijo. e posebej me je pritegnilo to, da nisem imela nobenih omejitev glede tevila anketirancev in asovne omejitve trajanja ankete. Tako sem lahko resnino zajela irok vzorec in s tem prila do elenih rezultatov za potrebe magistrske naloge. In seveda, kar mi je bilo kot tudentki izredno pomembno, uporaba orodja 1KA je (za razliko od nekaterih drugih) brezplana. Hvala ekipi 1KA!"

Aleksandra najder, Fakulteta za logistiko

 

 

"Pri strokovnem predmetu sva s soolko naredili anketo in nato analizirali podatke. "

pela Kostevc, Ekonomska in trgovska ola Breice

 

 

"Pri izdelovanju ankete, sem si najprej prebrala navodila, kako izdelati anketo, kako poteka itd. Postopek je stekel popolnoma dobro, zataknilo se mi je samo pri aktiviranju ankete, nisem vedela, da moram poleg potrditve e aktivirati. Drugae pa super spletna aplikacija, res sem bila vesela, da jo lahko na lahek nain naredi. Hvala"

Neli Selan, Biotehniki izobraevalni center Ljubljana, vija strokovna ola

 

 

"Orodje je super zelo enostavno za uporabo. Sestavljanje anketnega vpraalnika je hitro in pregledno."

T. ., Fakulteta za uporabne drubene tudije

 

 

"Enostavno 1(K)A! Brezplaen anketnik odlino pripomore k konanju diplomskih in magistrskih del, kjer se v empirinem delu tudenti spopadamo z goro podatkov in odgovorov. "

pela Pavli, Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko, Univerza v Mariboru

 

 

"Bila je prva anketa preko 1KA, dobila sem dober vtis - nikakor ne bo zadnja. "

Mija Vidmar Jevnik Trgotrade d. o. o., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije Celje

 

 

"Aplikacija je enostavna za uporabo, navodila so jasna in dostopna, veliko monosti za izdelavo razlinih tipov anket, dobra analiza podatkov."

iva Tavar, Pedagoka fakulteta

 

 

"1KA sem uporabila pri pisanju diplomskega dela in zdaj pri pisanju magistrskega dela. Za moje potrebe je odlino in preprosto orodje."

Lucija L., Ekonomska fakulteta

 

 

"Spletno mesto anketa 1KA je dovolj dobro za uporabo magistrskih in diplomskih del, saj lahko brez teav vnese anketni vpraalnik in nato spletno mesto posreduje svojim prijateljem na spletu.. Menim, da je uporabna tudi za razlina podjetja, ki raziskujejo svoje trie."

A. R., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Spletni portal 1KA se mi zdi, da je zelo priroen in uporaben."

Dajana Belingar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

"Zelo dobri pripomoki za hitro izdelavo."

Irena Gaperlin, Fakulteta za management

 

 

"1KA mi je bila v veliko pomo pri raziskavi, pri tudiju. Je zelo pregledno in praktino orodje za spletno anketiranje. Ve mi je avtomatsko analiziranje, ki ga nudi anketa."

Klavdija S., Fakultete za upravo

 

 

"Uporabljam jo prvi, zato za zdaj e ni posebnih izkuenj. Z izdelavo ni bilo teav."

T. B., Fakulteta za logistiko

 

 

"Zelo zadovoljna z uporabo spletne aplikacije, ki je enostavna za uporabo, zastonj in ponuja veliko operacij."

Jana Jelen, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana

 

 

"Nimam pritob, vse je delovalo odlino. Vse je dobro razloeno in prikazano. Brez kakrnihkoli problemov, sem sestavil lastno anketo. Tudi navodila za uporabo so zadovoljivo predstavljena."

N. P., fakulteta

 

 

"1KA je preprosta in zelo dobra."

Marija Hlastan, Ljudska univerza Krko

 

 

"Za raziskavo pri magistrski nalogi sem uporabljal 1KA anketo. Posebej mi je ve sistem generiranja grafikonov in tabel. Ko anketo kona, izvozi v Word brez zgubljanja asa z rono izdelavo tabel in grafikonov. Vse pohvale 1KA, samo tako naprej."

Edin Osmanevi, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Za potrebe empirinega dela svoje diplomske naloge, sem v orodju 1KA izdelala spletni anketni vpraalnik. Izdelava le tega je bila zelo preprosta. Po ogledu video vodia za izdelavo ankete, mi je postala stvar jasna in brez teav je bil anketni vpraalnik izdelan zelo hitro. Za doloena vpraanja, ki mi niso bila isto jasna, sem se obrnila na administratorje, ki so mi preko elektronske pote zelo hitro odgovorili na vpraanje in tako je bila teava reena. Izdelavo spletnih anket preko orodja 1KA priporoam vsem, ki imajo potrebo po pridobitvi vzorca za raziskave, saj ponuja 1KA hitro, enostavno in zanesljivo reitev."

Maja Marc, Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Spletna anketa 1KA je super zadeva, saj za anketiranje prihrani as in denar (v primeru, da gre anketirati fizino ali po telefonu, po poti). Je tudi kar enostavna, tako, da se res lahko znajde. Dovolj je navodil, katerim sledi in si pomaga pri izdelavi ankete. Skratka 1KA bi priporoila vsem, ki bi radi prihranili as in denar."

Petra Vidic

 

 

"S spletnim vpraalnikom 1KA sem bila izredno zadovoljna. Pripomogel mi je pri izdelavi diplomske naloge. Najbolj uporabna se mi zdi sama analiza, ki jo 1KA sama generira in je tako podrobna, da prihrani uporabniku "odveno" delo."

Patricija M., Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko

 

 

"Je prilagodljiva, uporabna, ve mi je, da imate na voljo ve tem, statistika, diagrami ..."

Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"1KA je zelo dobra internetna stran,ki omogoa izdelovanje odlinih anket ter drugih stvari,ki jih ponuja spletna stran."

Marua Mlinari, Biotehnika ola Maribor

 

 

"Zadovoljna z nainom izdelave in organiziranostjo strani, ki nudi ne samo anketo, ampak tudi analizo. Hvala"

Barbara Firbas, Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Stran je zelo enostavna za uporabo, ter zelo prirona."

Tina Risti, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Meni je 1ka zelo ve, saj zelo pomaga tudentom pri raziskavah za diplomsko nalogo."

Neja Sedeljak, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

 

 

"S pomojo 1KA vpraalnika sem uspeno zbrala odgovore za magistrsko nalogo o vedenju potronikov."

Adela Pozeznik, Ekonomska fakulteta

 

 

"Krasen pripomoek za deljenje ankete, ki vam omogoa, da ne tiskate vsega in jo enostavno poljete drugim."

Pia Mirnik, Pedagoka fakulteta Ljubljana

 

 

"Preprosto, hitro, uinkovito in prijetno tako za raziskovalca kot tudi za, kar je e pomembneje, udeleence."

M. ., Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Odlino spletno orodje za izdelavo in analizo anket."

. ., Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"1KA je zakon"

T. ., Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"1KA je super. Najbolj zadovoljna sem z monostjo predstavitve rezultatov, saj je tako analiza res enostavna."

A. S., Ekonomska fakulteta

 

 

"Z 1KA se ankete naredijo zelo enostavno, hitro in uinkovito. Olaja tudi zbiranje podatkov. Ustvarjalcem 1KA iskrena hvala za pomo!"

I. G., Fakulteta za organizacijske vede Kranj

 

 

"Vrh!"

Fakulteta za strojnitvo

 

 

"V preteklosti sem vekrat reeval ankete prijateljev in znancev, ki so pripravljali raziskovalne naloge. Opazil sem, da so vse narejene v 1KA, zato ni bilo dvoma, ko sem moral anketo izvesti tudi sam - prva izbira je bila 1KA. Preprial sem se, da je platforma prijazna tudi do pripravljavcev anket, ne le do vpraanih."

Matej Luzar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Super orodje za enostavno in hitro izdelavo anket. Sem zelo zadovoljna, saj mi je 1KA prihranila veliko asa in truda pri izdelavi, samem anketiranju pa tudi pri analizi. Priporoam vsem!"

Fakulteta za logistiko

 

 

"Spletno orodje 1KA je nain, kako z malo truda priti do ankete, ki zadovoljuje zahteve marsikaterega uporabnika, tudi naprednejega."

J. B., Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko Maribor

 

 

"Z uporabo 1KA spletnega anketiranja sem zelo zadovoljen, saj sem pred nekaj dnevi prvi uporabljal spletno anketiranje in sem se brez teav, hitro in enostavno registriral in naredil anketo in jo nato delil med anketirance. Super ste... Sama pozitivna mnenja imam o vas in vao spletno stran priporoam tudi drugim uporabnikom, prijateljem, znancem, sorodnikom naprej... LP :)"

Ane Drofelnik, Ekonomska ola Celje

 

"S programom 1KA sem prvi naredila anketo. Zelo sem bila zadovoljna. Ponuja ogromno monosti in je super! :) "

K. U., Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Z anketo 1KA sem ZELO zadovoljna,saj je enostavna za uporabo. Pri izdelavi grafov in tabel mi je privarevala VELIKO asa, ki bi ga drugae porabila. Le en klik in reitve so bile na dlani. Vse pohvale!!"

Suzana, Fakulteta za varnostne vede

 

 

"1KA predstavlja dokaj preprost in hitro razumljiv nain izdelovanja spletnih anket, ki bistveno olaja in pomaga pri razlinih nainih anketiranja. Orodja so se mi zdela v redu in hitro uea. Priporoila bi jo tudi drugim uporabnikom. Ve mi je tudi dejstvo, da obstaja izvoz podatkov v SPSS."

L. S., Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Hitro se da znajti in izdelati vpraalnik, poleg tega pa mi je ve to, da se lahko preizkusi s testno verzijo in so zraven potem komentarji, kaj bi bilo dobro spremeniti. Ti komentarji so mi bili zelo v pomo."

S. A., Fakulteta za socialno delo

 

 

"Ugotovil sem, da je izdelava ankete preko 1KA zelo enostavna in izdelovalcu prav tako pa uporabnikom/anketirancem poenostavi marsikatero stvar. Mogoe bi edino naredil nekaj na dizajnu strani, da bi bila bolj atraktivna, drugae pa je top!"

Matic Kaar, Ekonomska fakulteta

 

 

"Z uporabo 1KA je uspelo meni narediti spletni vpraalnik v zelo kratkem asu in rezultati so se prav tako takoj obdelali, kar mi je prikrajalo ogromno asa."

DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Z 1KA lahko najhitreje in pregledno pridobimo podatke, zato bom vedno uporabljala 1KA za razne ankete in vpraalnike in s tem prihranila veliko asa in ivcev."

Lidija Kejar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Sem zaetni uporabnik in mi je bila pregledna pomo pri oblikovanju ankete zelo ve."

Lidija Zupani, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"V tudijske namene smo z ekipnimi kolegicami iskale hitro in uinkovito orodje, za pridobitev podatkov, ki so bili uporabljeni pri nai raziskavi. Ker smo imele malo asa smo se odloile za spletno obliko ankete, katero se nekako najhitreje "raziri" med ljudi. 1ka orodje je preprosto orodje, na njem se lahko znajde brez kaknega vejega znanja. Zelo prav seveda pride analiza podatkov, v obliki statistike in grafov, ki so lepo oblikovani, kar je najpomembneje, podatki so tudi popolnoma pravilno izraunani. S timskimi kolegicami smo bile navduene in e bomo e kdaj potrebovale takno orodje, bo 1ka gotovo naa ponovna izbira."

S. M., DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Glede na to, da sem se s spletnim orodjem 1KA za izdelovanje anket sreala prvi in bila posledino malce nerodna pri oblikovanju ankete, sem z orodjem zelo zadovoljna. Definitivno ga bom uporabila za naslednje studijske predmete. ;)"

Dijana H., DOBA fakulteta Maribor

 

 

"1KA, orodje, brez katerega si ne predstavljam izdelave projektne naloge. Ne le, da mi je privarevala as, ki mi je zelo pomemben, temve vse analize, statistike in grafi so mi bili na voljo. Spreminjali so se ob vsakem na novo dodanem anketirancu. Enkratno! Si bom kar sposodila besede soolca o 1KA: "tale anketna stran, ki si jo nala je vrhunska...sem jo veraj zveer malo raziskoval, ima ful monosti" ! Res vse pohvale in iskrena zahvala!"

Lidija Arti Posilovi, DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Odlino orodje za izdelavo spletnih anket"

M. S., Fakulteta za upravo

 

 

"Nadvse uporabna spletna anketa. Tudi ekipa za pomo je na voljo, ki mi je aurno odgovorila. Najlepe hvala, da lahko delam ankete, ki niso enostavne na enostavneji nain."

Natalija Poivalek, Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"Izjemno uinkovito orodje za pripravo kakrne koli ankete."

olski center Nova Gorica

 

 

"Priprava ankete je enostavna in intuitivna, kljub temu pa ne izgublja kompleksnosti funkcij. Vmesnik je vedno korak pred tabo in ti ponuja ravno tiste monosti o katerih si razmiljal. Edina "teava" je, da vasih dolgo ie kakno od zahtevnejih nastavitev, na koncu pa jo seveda najde tik pred nosom, na najbolj vidnem mestu."

A. S., tudij psihologije, Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Preprost za uporabo, tudi za take, ki nis(m)o najbolj vei in spretni z anketami. Zelo uporabni in "v pomo" so video vodii, ki te res jasno in enostavno vodijo skozi program. Priporoam!"

K. M., Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Bila sem zelo zadovoljna, ker je enostavna in hitra za uporabo. Ima tudi vse potrebne dodatke. Pa tudi analize so zelo uporabne."

Mateja Grah, Ekonomska ola Murska Sobota, Vija strokovna ola

 

 

"Zelo uporabna spletna aplikacija za izdelavo in analizo anket."

Gea College

 

 

"Neverjetno prirono. Zakon, ker je zastonj. "

iga Kraevec, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

"Hitro in strokovno sledenje pridobljenih podatkov pri anketiranju!"

Dejan Skodi, Biotehnika fakulteta, Oddelek za ivilstvo

 

 

"Meni je super! Hvala, ker je brezplana!"

Tanja Simoni, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Hitro, zanesljivo orodje za izdelavo spletnih anket ter zelo praktino. Zelo sem zadovoljen."

Damjan Dolinek, Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Zelo sem zadovoljna z anketo in celotnim sistemom 1KA. Hitro, kakovostno najbolji del pa je ta, da samo prenese poroila in grafe! super :)"

Nina B., Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Z izdelavo ankete preko 1KA sem bila zelo zadovoljna, ker je bila precej preprosta in zanimiva izdelava ankete."

N. G., Vija strokovna ola Postojna

 

 

"Za 1KA sem izvedela na fakulteti UP FT. Profesor nam jo je lepo predstavil, tako da nisem imela nikakrnih teav pri sestavi anketnega vpraalnika in znala sem se tudi takoj, brez iskanja."

P. Iskra, Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljen, kajti je hiter, preprost in zelo priroen nain za izdelavo anket. Definitivno bi 1KA priporoil prijateljem in tudi sam jo bom v nadalje uporabljal, e bo to potrebno."

B. K., Evropsko sredie Maribor

 

 

"Super, uinkovito in enostavno. Odlina pomo pri tudijskih projektih :)"

T. D., Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Ponuja veliko opcij za razline potrebe uporabnikov."

Petra G., Ekonomska ola Celje, Visoka ola

 

 

"Anketo sem prvi oblikovala na spletu, vendar je bilo to zaradi 1KE zelo enostavno. Tudi podatki so bili zbrani veliko hitreje, kot s papir-svinnik anketami."

N. E., Filozofska fakulteta

 

 

"1KA je zelo dobra zadeva, saj e ne elite nositi anket od osebe do osebe, to lahko naredite ravno na tej spletni strani. Anketo je zelo preprosto narediti, program ti seteje vse rezultate, oblikuje grafe, lahko naredi tudi analize. Anketo lahko poilja prijateljem na Facebooku preko emajla in je zelo dobra zadeva, e se ti mudi z opravljanjem ankete"

A. T., Fakulteta za upravo

 

 

"Pregledna in uporabna. Anketo mi je uspelo postaviti v roku nekaj ur, zdaj pa e vedno opazujemo, kako se pridno nabirajo podatki :)."

Sabina Frankovi, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Izkunja z aplikacijo 1KA je zelo pozitivna, saj je orodje enostavno za uporabo in se brez problemov znajde. e pa e pride do teav, pa je na voljo veliko raznih prironikov in drugih monosti za pomo. Aplikacijo bi vsekakor priporoala vsem, ki si elijo izdelati kvalitetno anketo. "

Polona Jericijo, Fakulteta za drubene vede

 

 

"1KA se mi zdi enostavna za uporabo, pregledna je in kar se tie sestave vpraalnikov (analiz e nisem delala) pokriva vse potrebe uporabnika. Mogoe bi dodala le to, da bi bilo fajn imet monost tudi do vnaanja vpraanj med vpraanji (e si kakno izpustil in bi jo naknadno dodal... - ali pa jaz nisem nala te opcije). Sicer pa sem zelo zadovoljna. "

Marjetka Gojkoek, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 

 

"1KA je enostavna za uporabo, uporabljala sem jo prvi in sem se hitro znala pri postavljanju vpraanj in if stavkov. Hitro deluje, ve mi je, ker je monost predogleda ankete in ele potem dejanska objava ankete. Super je!"

M. K., Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Vsestransko uporabna tudi za "trde" druboslovce, z lepo izdelanimi navodili."

D. L., psihologija, Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"Program 1KA redno uporabljam pri raziskavah, saj omogoa hitro in enostavno kreiranje vpraalnikov. Super funkcija je tudi ta, da omogoa obdelavo podatkov, s imer pridobimo na asu. Super zadeva in e zastonj!"

K. S., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Z uporabo spletnega portala za izdelavo anket sem izredno zadovoljen je preprost in zelo uporaben za izdelavo anket. V prihodnje ga imam e namen uporabiti in ga priporoam tudi drugim."

Tadej Kolenc, Vija strokovna ola Izraz

 

 

"S spletnim orodjem 1KA sem zelo zadovoljna, prek njega sem naredila diplomsko raziskavo."

Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo

 

 

"Preprosto in uinkovito orodje."

L. K., Filozofska fakulteta

 

 

"1KA je super, enostavna in hitra monost za izdelovanje anket. Preizkusite jo e vi."

T. K., O Krie

 

 

"Uporabo 1KA priporoam vsem, ki elite narediti anketo. Je hitro, preprosto in natanno orodje. Hvala."

K. L., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Super zadovoljna z enostavnostjo in preglednostjo izdelave in analize ankete za diplomsko nalogo!"

N. G., Fakulteta za management Koper

 

 

"Spletno orodje 1KA je super za izdelovanje in analiziranje anket za seminarske in diplomske naloge. "

B. A.

 

 

"Izkunja z 1KO je zelo pozitivna. Dokaj preprosta za uporabo. Moram pa priznati, da sem imel sreo da je moja punca to e od prej obvladala in mi nudila marsikateri nasvet!"

Jot Kokalj, MF Ljubljana

 

 

"1KA sem uporabila za izdelavo ankete za diplomsko nalogo in bila zelo zadovoljna saj je preprosta za uporabo in ima veliko uporabnih funkcij."

Mevla Zukanovi, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Za svojo prvo spletno anketo sem izbral 1KA. Sprva me je bilo strah, da bodo zadeve zelo zapletene, da se ne bo mogoe znajti, da se bodo rezultati izgubili ali da jih ne bo mogoe izvoziti v SPSS obliko in jih obdelati. Strahovi so bili odve. Orodje je zelo enostavno in uinkovito. Povsod so tudi navodila, tudi sam postopek izdelave in testiranja, ter nato objave in analize podatkov je zelo priroen. e elite preprosto, hitro in zanesljivo orodje za izvedbo svoje raziskave se posluite 1KA."

Ignac Navernik, DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Super, fajn."

T. L., Filozofska fakulteta

 

 

"Super orodje. Ponuja vse potrebne funkcije in je enostavno za uporabo."

M. K., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Preprosto in hitro se da izdelati anketo."

Mia Mohar, olski center Kranj

 

 

"1ka je super za izdelavo vpraalnika. Je enostavna za uporabo in omogoa enostavno in hitro zbiranje elenih informacij za raziskavo, enostavno in hitro tako za tiste, ki raziskujejo, kot tiste, ki sodelujejo pri raziskavi. Skratka SUPER stvar, vse pohvale!!!!!!"

Pedagoka fakulteta Koper, Univerza na Primorskem

 

 

"1KA je super uporabna monost za izdelavo ankete. Predvsem prikaz podatkov mi je zelo ve. "

B. O. O Ferda Vesela entvid pri Stini, Virtualna Bradaviarka

 

 

"Zelo sem zadovoljen z 1ko. Priporoam vsem. Jo bom uporabil tudi za diplomsko delo!"

Tadej F., Fakulteta za upravo

 

 

"Ve mi je, da pri 1KI enostavno naredi anketo, poleg tega nima teav z analizo slednje! Super je!"

Alja Breko, Fakulteta za humanistine tudije Koper

 

 

"Prvi sem uporabljala spletno anketo, a sem se kljub temu brez teav znala. Razen malenkosti (npr. oblikovanje pisave) je vse teklo gladko, navodila so enostavna in jasna."

Maria Bizjak, 2. stopnja (novinarske tudije), Fakulteta za drubene vede

 

 

"Odlina aplikacija! Zelo prav mi je prila pri analizi za diplomsko delo ..."

Mihael Travnikar, Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Hitro, uinkovito orodje. Brezplano. Statistika se belei. Enostavno kot pasulj."

S. ., Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Spletna anketa 1KA je hitra in enostavna za uporabo. Priporoam jo vsem tudentom,ki nameravajo v diplomski ali magistrski nalogi pri raziskavi uporabiti anketni vpraalnik."

S.

 

 

"Prvi sem se sreal z orodjem za spletno anketo. Orodje se mi zdi zelo enostavno, eprav lahko ustvari od lajih do zahtevnih anket. Orodje 1ka bi priporoal vsem tudentom, ki za potrebe fakultete potrebujejo zmogljiv ter enostaven program z takojnjim beleenjem ter analizo rezultatov. "

N. N.

 

 

"1ka mi je bila ve, predvsem zaradi enostavne izdelava ankete in vseh analiz podatkov."

S. Z., Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Super izkunja in super orodje. Priporoam vsem, saj omogoa preprosto zbiranje in obdelavo podatkov."

Urka Hictaler, Fakulteta za raunalnitvo in informatiko

 

 

"Orodje 1KA je odlino orodje za spletno anketiranje. Predvsem je pohvalno, da omogoa module, za katere druga sorodna spletna orodja zahtevajo plailo."

Tadej Beoanin, Mladinski svet Ajdovina

 

 

"Odlina aplikacija, omogoa zelo dober pregled rezultatov, bistveno bolja kot druga orodja za izdelavo spletnih anket :)"

Nihada Prnjavorac, tudentka, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Enostavna uporaba, super prikaz in analiza rezultatov! Neomejena koliina reenih anket,... Skratka toplo priporoam vsem!"

A. C., Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Bila sem nadvse zadovoljna z 1KA, sicer sem to orodje uporabljala prvi, vendar od sedaj bom verjetno neprestano, saj mi prihrani toliko e tako dragocenega asa."

Polona Dolar, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Za uporabo 1KE sem se odloila na priporoilo prijateljev. Orodje je preprosto, nudi veliko razlinih opcij, vpraanja lahko popravlja, kadar hoe, predvsem pa mi je ve preglednost podatkov. Podatke lahko spremljam med samim anketiranjem, vidim sproti vse izraune, tako da ob koncu anket ni pretiranega dela. 1KO zelo priporoam!"

Vesna K., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Jaz sem uporabila 1KA, zato ker sva s soolko delali raziskovalno nalogo in naju je zanimalo mnenje vrstnikov o najini izbrani temi. zato sva se odloili, da bova naredili spletno anketo na 1KA. Meni se je to zdela zelo hitra in enostavna reitev, namesto da bi tiskali, fotokopirali, teli rezultate itd. odziv na anketo je bil super. anketno sva tudi zelo hitro naredile brez teav, tako da jo res priporoam. Tudi kar nekaj vrstnikov me je spraevalo o tej spletni strani in sem jo priporoila, saj je po mojem mnenju supet! :)"

T. J.

 

 

"1KA je bilo moje prvo orodje in izkunja izdelave spletnega anketnega vpraalnika nasploh in z njim sem izredno zadovoljna. Moje mnenje je bilo, da je izdelava precej kompleksna in sem se ravno iz tega razloga izdelavi vpraalnika na taken nain izogibala. Sedaj, ko vidim, kako praktino je pa sem izjemno navduena. Pri izdelavi nisem imela nikakrnih teav, nasprotno, celo zabavala sem se in tudi v bodoe bom 1KO zagotovo e uporabljala."

M. ., Univerza na Primorskem

 

 

"Super izkunja. e bom v prihodnje izdelovala ankete, bom zagotovo uporabila 1ko. Predvsem mi je bilo ve to, da ni omejitev glede tevila vpraanj."

L. V., Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

"Enostavna, a vendar pestra izbira monosti pri sestavi spletnega anketnega vpraalnika 1KA, sicer se zna vasih malo zatakniti uporabniki vmesnik, toda splono gledano deluje zanesljivo; tako da lahko sklenem, da je odlino orodje zame, za tudij... "

D. L., Fakulteta za port

 

 

"Spletna stran 1KA.si je super, ker lahko hitro in enostavno izdela spletno anketo. Adijo, gore papirja ter ure in ure, porabljene za pretevanje odgovorov in statistino obdelavo podatkov! Od sedaj naprej za izdelavo anket uporabljam spletno stran 1KA.si! :)"

Tina Gros, B&B izobraevanje in usposabljanje, B&B d. o. o.

 

 

"Uporabno, lahko nauljivo orodje"

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Preprosta in hitra. :)"

I. K., Visoka ola za zdravstvo

 

 

"Preprosto, hitro, iznajdljivo. Super :)"

Tina Birk, Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Hiter in pregleden nain priprave ter zelo primeren program za izdelavo zahtevnejih vpraalnikov. Odlien pregled rezultatov ter hitro in sprotno analiziranje podatkov. Priporoam :)"
S. B., Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

"1ka je enostavna za uporabo"

Tanja R., Ekonomska fakulteta

 

 

"Ve mi je, ker je zadeva preprosta in hitro razumljiva. "

Filozofska fakulteta

 

 

"Uporaba 1ke je zelo preprosta in prijetna. Ve mi je, ker je brezplana, zato si lahko vsi pomagajo z njo. Je zanimiva "potomka" natisnjenih anket, saj opravi veino dela namesto mene."

Tjaa Kokalj, Fakulteta za upravo

 

 

"Izdelava ankete je zelo preprosta in v kratkem asu se da narediti vpraalnik, kar pri drugih orodjih vzame veliko ve asa. Ena od najpomembnejih lastnosti je, da lahko sproti spremlja razvoj ankete, odziv respondentov in na koncu pridobi vse analize. Zelo sem navduen in z razlogom je 1ka edina prava izbira :D"

Ramiz Alibegi, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"1KA je zelo enostavna in uporabna spletna stran za izdelavo anket."

olski center Velenje, gimnazija

 

 

"1KA je idealna za izdelavo bolj zahtevne oz. kompleksne ankete na preprost in hiter nain."

S. K., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Nekaj asa je trajalo, da sem dojel, kako vstaviti slike v anketo, preostanek dela pa je bil presenetljivo lahek, saj sem celotno anketo sestavil v enem samem popoldnevu."

Klemen Lindi, Biotehniki izobraevalni center Ljubljana, ivilska ola

 

 

"Z uporabo Ankete 1KA sem zelo zadovoljna. Je enostavna za uporabo, ter nudi hkrati hitrost in kvalitetnost ankete. Svojo naslednjo anketo bom zagotovo spet opravljala v 1KA! "

Larisa Leban, tudentka Fakultete za varnostne vede Ljubljana

 

 

"Zelo dobra aplikacija za ankete, ki jih lahko hitro in enostavno izdelam ter posredujem vpraanim ljudem, tudi dobra analiza z nekaj pomanjkljivosti. Sem zelo zadovoljen."

Klemen Cretnik, olski center Velenje

 

 

"1KA mi je zelo pomagala oz. mi e pomaga pri anketiranju precej velikega delea spraevancev. Menim, da bi bilo veliko ve dela, e bi ankete natisnila in jih neposredno razdelila. 1KA je res zelo prirona spletna stran, e posebej, e zbirate rezultate za kakno seminarsko nalogo ali kaj podobnega."

N. H., Gimnazija Franca Mikloia Ljutomer

 

 

"1KA mi je zelo pomagala pri izdelavi seminarske naloge, kjer sem morala anketirati veje tevilo oseb. Zbrani podatki so bili zelo dobro prikazani in so mi bili v veliko pomo v nadaljnjem izdelovanju seminarske naloge. To spletno stran bi z veseljem priporoila e ostalim."

A. A., olski center Celje, Srednja ola za kemijo, elektrotehniko in raunalnitvo

 

 

"1KA omogoa hitro in uinkovito izdelavo spletnih anket. Spletno orodje tee odlino, ponuja mnoge funkcije, ki omogoajo sestavo anketnika na podlagi odgovorov in zato anketnik ostane tudi zelo pregleden. Zelo sem zadovoljen in jo bom v prihodnosti zopet uporabil!"

Ale Papi, olski center Celje

 

 

"S spletno anketo 1ka sem zelo zadovoljna, saj omogoa hitro in enostavno izdelavo spletne ankete s katero lahko v hipu pridobim rezultate in jih nato enostavno analiziram."
Katja temberger, Gimnazija Ilirska Bistrica

 

 

"1KA je super za izdelavo spletnih anket, je lahko izvedljiva, ne povzroa teav, je pregledna in z njo sem zelo zadovoljna. Vedno delam z 1KO :)"

Natalija, tudentka, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"1KA je zelo koristno in enostavno spletno orodje, ki nam tudentom zelo pomaga pri tudijskih obveznostih!"

Tina, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"1ka anketo sem uporabljala prvi in zagotovo jo bom e kdaj uporabila."

Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"V programu 1ka sem izdelala vpraalnik za magistrsko nalogo. Izdelala sem ga hitro in enostavno. Analiz e nisem naredila, ker e akam na odzivnost. Vsekakor vsem tudentom in tudi ostali populaciji priporoam ta program. Hitro in na enostaven nain lahko izdela vpraalnik in hkrati vidi, kakna je odzivnost, saj program vse belei. Super zadeva. Priporoam."

Mateja Grobelnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Izkunje, ki sem jih imela z 1ko, so predvsem dobre, saj je sama uporaba nezahtevna, vsa orodja pri izdelavi anket pa se da precej hitro nauiti"

N. J., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Dobro sem se znala, zdi se mi zelo koristna samo nisem znala oz ne vem ali je mono kako dati nad doloen segment vpraanj nek tekst, torej naslov strani oz segmenta (npr izobraevanje, zdravje)"
Fakulteta za drubene vede

 

 

"S storitvami portala 1KA sem zelo zadovoljen. e doloenih stvari ne razume, lahko pogleda video tutorial, ki ti objasni, kako zaeti. Z njihovimi anketami sem si pomagal pri pisanju magistrske naloge. Njihove storitve priporoam vsem, ki elijo izvesti tako enostavne kot kompleksne anketne vpraalnike."

T. L., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Orodje je praktino. Hitro nauljivo. Prvi vzame nekaj asa, drugi bi zelo hitro naredil anketo."

Janez Logar, Teoloka fakulteta, Zakonske in druinske tudije

 

 

"Enostavna za uporabo, funkcionalna ..."

Damjan tefani, olski center Postojna

 

 

"Imam dobro izkunjo, ve mi je, da so vse analize e narejene."

N. J., Visoka ola za storitve

 

 

"Do sedaj nisem e nikoli uporabljala podobnih orodij za analizo in sestavo ankete. Ve mi je, predvsem zato, ker lahko podatke oz. grafe izvozi v Word, PDF, pogreala sem edino Excel, ali pa ga jaz nisem zasledila."

Nina Smole, Fakulteta za upravo

 

 

"Ni teko narediti ankete, a vseeno priporoam ogled videa z navodili. Zelo dobra analiza ankete, zajeti vsi grafi in statistini podatki."

M. B., Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 

 

"Preprosta izdelava ankete, hitra, najpomembneje analize rezultatov so e prisotne"

Visoka zdravstvena ola

 

 

"Z uporabo 1KA sem izredno zadovoljna, saj so zadeve oblikovane razumljivo in tako delo poteka bistveno hitreje kot pri ostalih ponudnikih. e bi se odloala e enkrat, bi zopet izbrala 1KA."

Neva Rebolj, Pedagoka fakulteta Ljubljana

 

 

"S spletno anketo 1KA sem zelo zadovoljen, saj nisem naletel na nobeno vejo pomanjkljivost programa oz. aplikacije. Zelo bi pohvalil, da je program odprt t.j. brezplaen in omogoa dejansko vse potrebne funkcije za statistino obdelavo ankete. Sam sem program potreboval pri izdelavi raziskovalnega dela ter pri pridobivanju mnenj drugih uporabnikov o doloenih dogodkih, ki so se jih udeleili."

D. F., Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru

 

 

"Izdelava anket je zelo preprosta in enostavna. Pripomogla mi je k novim znanjem s spletnim anketiranjem."

Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo

 

 

"1KA je res razumljiva in preprosta uporaba za izoblikovanje anketnega vprasalnika. Uporabljala sem jo prvic in imela dokaj zahtevo anketo,kar pa mi jo je upelo dobro poenostaviti z uporabo pogojev in dodatnimi filtri v nastavitvah. Priporoala bi jo komurkoli, saj je primerna za vsakrno znanje uporabe raunalnika. Potek izdelave je voden in razumljiv, kar preprei zmedenost in vspodbudi organiziranost vpraanj. Najbolj mi je bilo ve, da nisem porabila preve asa, glede na to, da sem aplikacijo uporabljaljala prvi."

Sandra ikman, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Super!"

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Enko je zelo enostavno uporabljati in privaruje zelo veliko asa z analiziranje podatkov. Priporoala bi jo vsakomur, ki se ukvarja z anketiranjem."

Klavdija adoni, Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

 

"Uporaba aplikacije 1KA za izdelavo anket me je zelo navduila. Anketo sestavi zelo hitro in sploh ni teko. Navduena sem!"

Tanja Mesari, Gimnazija Franca Mikloia Ljutomer

 

 

"Zaradi manka izkuenj sem se na zaetku izdelovanja ankete malce lovil, nato pa sem se hitro privadil, saj je aplikacija 1KA zelo preprosta in razumljiva. Anketo sem izdelal hitro in brez teav, zato sem zelo zadovoljen."

Jure Ili, Biotehnika fakulteta

 

 

"Pozdravljeni,
Sem tudent, samostojni podjetnik ter lovek, ki je zelo zaposlen. al nimam vedno asa za popolno obdelavo podatkov, vendar s pomojo 1KA je to vse zelo enostavno in vedno popolno obdelano. Zato toplo priporoam korienje 1KA.si. P. S. 1ka je ZAKON!"

Tilen Fistrovi - Klemen S. P., Sprostitev.com, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"1KA je zelo lahka in predvsem enostavna za uporabo. Hitro lahko naredi anketo, ki jo potrebuje in to brez posebnega poglabljanja v prironih za pomo. Z lahkoto lahko sproti gleda rezultate, ki jih pridobiva in jih lahko e sproti analizira. Res je super!"

Maja Jurjevec, tudentka biologije

 

 

"Zelo uporabno in lepo narejeno."

B & B, Tehniki olski center, Fakulteta za uporabne drubene tudije

 

 

"Pregledno, hitro, brezplano in vse na enem mestu"

Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Orodje 1KA je zelo enostavno za uporabo, e uporabnik kljub temu naleti na kakno teavo, pa je na voljo dovolj priporoil in navodil. Oblikovanje vpraalnika je zelo hitro in pregledno, prav tako pregled rezultatov in osnovne analize. Definitivno zelo priporoam."

Druboslovna informatika

 

 

"Osebno sem bila zadovoljna s spletno anketo 1KA, ker je dejansko jo lahko sestaviti, tudi e nima izkuenj s spletnimi anketami. Aplikacija ponuja pomo (video pomo), ki ti dejansko v kratkem asu pokae, kako narediti svojo anketo. Zelo preprosta aplikacija na splono."

Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Uporabo 1KA priporoam vsem, ki bi radi naredili enostavno, hitro in brez vejih problemov kakovostno anketo. Pri tem se ne boste veliko zamotili. Zaradi objave ankete boste lahko vedno opazovali, kako respondenti odgovarjajo na vpraanja."

Maja Janei, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Super zadeva, ker ima vse na enem mestu. Podatki se shranjujejo in osveujejo sproti ..."

Fakulteta za socialno delo

 

 

"Zelo preprosta in izjemno uporabna "

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Uporaba 1KA spletne ankete je zelo enostavna in hitra za uporabnika. Prvi sem izdelovala spletno anketo in nisem imela nikakrnih teav. e pa me je karkoli zanimalo, so na voljo obseni prironiki in video-ji, ki ti razjasnijo vso stvar. Tudi uvoz podatkov v SPSS in Excel sta potekala brez teav."

Nina Berginc, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Super je!"

Maa Prvulovi, Fakulteta za drubene vede

 

 

'Super.'

A. N., Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Prvi sem se sreala z izdelovanjem spletne ankete. 1KA mi je zelo olajala delo s koristnimi nasveti in video vodii. elim si, da bom tudi pri analiziranju in obdelavi podatkov tako uspena."

K. G., Zdravstvena fakulteta

 

 

"Hitro, enostavno in uporabno. Orodje 1KA mi je zelo olajalo zbiranje podatkov. "

A. C., Fakulteta za drubene vede.

 

 

"1KA je zelo prirona in zelo uporabna!"

Romana Markoja, Gimnazija Franca Mikloia Ljutomer

 

 

"Moje izkunje glede uporabe 1KA, so pozitivne, saj aplikacija ponuja vse na enem mestu. Najbolj prirono se mi zdi, da brez napora lahko naredi analizo in jo prikae tudi s pomojo grafov. Prihrani res veliko asa. Z veseljem jo priporoam e naprej."

Martina rnec, Vija strokovna ola za gostinstvo in turizem Maribor

 

 

"Z orodjem 1KA za pripravo spletnih anket sem zelo zadovoljna in ga priporoam tudi drugim."

T. ., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Preprosta uporaba, ve mi je, ker lahko v anketo vkljui slike, na splono mi je zelo ve. "

D. ., Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"1KA anketa je najbolj enostavna in pregledna za vsakega uporabnika. Priporoam jo vsem, ki bi eleli v kratkem asu izdelati anketo, ki bo vena tudi tistim, ki jo bodo izpolnjevali."

N. J., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Pri 1KA je zelo zanimivo"

Nika, O Marjana Nemca Radee

 

 

"1KA je uporabniku prijazno orodje in jo bom seveda priporoila tudi prijateljem in znancem."

Lidija Trebe, Fakulteta za upravo

 

 

"Z izdelovanjem anket prek aplikacije 1ka sem bil zelo zadovoljen, saj je zelo enostavna za uporabo ter omogoa enostavni in razumljiv pregled analiz statistinih podatkov."

Miha Uhan, Visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 

 

"Z izdelovanjem anket prek aplikacije 1ka sem bila zelo zadovoljna, saj je zelo enostavna za uporabo ter omogoa enostavni in razumljiv pregled analiz statistinih podatkov."

Ingrid Ribi, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Resnino sem preseneena nad enostavnostjo in dovrenostjo spletne strani 1Ka. Priporoam jo vsem, ki se pri svojem tudiju oz. delu sreujejo oz. delajo takne in drugane raziskave/ankete. LP"

Romana Tomi, Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Orodje 1KA je izredno preprosto in pregledno za uporabo. Pri prvi uporabi nisem imela nikakrnih teav z izdelavo ankete. Funkcionira."

Klara Vogrinec, Fakulteta za drubene vede

 

 

"1ka je enostavna, hitra, poceni, uporabna, v veliko pomo in zadovoljstvo!"    

2. stopnja, Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Pri SPSS vedno pozabim ... Pri 1KA si pa ne rabim niti zapomnit :)"

Monika Cestnik

 

 

"Hvala 1ka! Bili ste mi v veliko pomo pri izdelavi diplome!!!"

N. N.

 

 

"Odlina je tale 1KA. Tako enostavna za uporabo, najlepa hvala."   

Martina Obed, tudentka, Biotehnika fakulteta

 

 

"Spletno anketo sem izvedla v okviru diplomske naloge. Izkunja je bila enkratna. S pomojo video vodiev na enostaven in lahek nain izve vse, kar potrebuje za delo z vmesnikom. Tako pripravljena anketa mono olaja delo in prihrani dragoceni as. Hvala :-)" 

Mojca Tuljak

 

 

"Izdelava anketnega vpraalnika z 1KA aplikacijo je enostavna ter omogoa hitro in pregledno obdelavo zbranih podatkov, brez dodatne uporabe drugih orodij za obdelavo statistinih podatkov. Zelo mi je pomagala pri izdelavi nalog za potrebe tudija na fakulteti. ;-)"    

Danilo Krajnc

 

 

"Super orodje za izdelavo ankete! Enostavno, jasno, nekomplicirano! Ko bom naslednji izdelovala anketo, bo to definitivno na 1ki! Super za vse tudente!"

tudentka

 

 

"Odlien program, v veliko pomo pri raziskavi v diplomski nalogi."

Vanja B.

 

 

Pozdravljeni, Pri pisanju diplomske naloge sem izdelala tudi anketni vpraalnik. Ker nisem bila vea o spletnih anketah, sem povpraala "strica Googla" in nakar sem naletela na vao spletno stran. Bila sem preseneena in zelo vzhiena, saj sem se zelo razveselila dela v takem programu, saj ti vse svetuje, kako sestaviti vpraanja in celoten videz ankete. Najbolj pa sem bila vesela statistike in grafov, saj mi je prihranilo ogromno dela in asa. Zahvaljujem se vam za pomo in sem prepriana, da se bom v primeru potrebe spet obrnila na vao stran :) Lep pozdrav. "

J. S.

 

 

"enostavno, hitro, kakovostno in zastonj"

Dangir Kolar, Normacom PLUS d. o. o., doktorski kandidat, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani

 

 

"Brez kakrnegakoli predznanja izdelave spletnih anket sem pri brskanju po spletu naletela na 1KA in z zanimanjem pogledala kratek predstavitveni film, ki me je preprial v to, da je priprava ankete z orodjem 1KA enostavna. Dejanska izdelava ankete in dostopnost rezultatov pa sta me navduili. estitke sestavljavcem aplikacije in nazornih navodil!"

Eva Jelen, Gimnazija Vi

 

 

"Kul zadeva, samo ne je naredit unfree, pls."

David Lodorfer, O Lako

 

 

"Glede na to, da sem prvi izdelala anketo, sem bila preseneena, da nisem imela teav pri izdelavi. Uporabna aplikacija brez nepotrebnega kompliciranja."

Neja Klemeni, Filozofska fakulteta

 

 

"1KA so nam predlagali na fakulteti in priznam, da sem bila zelo zadovoljna z izdelavo ankete, saj ni bila zahtevna. Ker nisem imela veliko asa, sem uporabila predvsem osnovne funkcije, ki so bile isto dovolj za kakovostno prvo anketo. Da bom osvojila vse funkcije bo potrebno e malo vaje. Tudi analiza podatkov je bila e takoj zelo jasna in razumljiva. Prav gotovo se bom e posluevala 1KA anket in predvsem predlagala naprej, tako tudijskim kolegom kot sodelavcem. Hvala 1KA!"

Silvestra E. B., Filozofska fakulteta, DOBA Maribor - Marketing

 

 

"Hitro, enostavno in zadovoljiva obdelava podatkov"

Peter Marolt, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Zelo razumljiva navodila, ki te vodijo od zaetka do konca."

Renata tritof, Pedagoka fakulteta Maribor

 

 

"Zadovoljna"

Ekonomska fakulteta

 

 

"1KA me je izjemno presenetila! Nisem priakovala tako popolnega orodja za spletno anketiranje, s katerim lahko pripravi preprosto spletno prijavo v nekaj minutah ali pa zelo kompleksen vpraalnik in bolj zahtevne analize. Je zelo preprosta in intuitivna za uporabo in jo zelo priporoam!"

Tjaa N., Univerza v Ljubljani

 

 

"Vsi, ki rabite izdelati anketo za seminarsko/diplomo ali kako drugo raziskavo - 1KA je top!"

M. J.

 

 

"Z aplikacijo 1KA sem bila izredno zadovoljna, ker je enostavna za izdelavo in ob pregledu analiz."

Karmen Leer, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

 

 

"Moja izkunja z uporabo 1KA je odlina. Je enostavna in hitra. "

Nika Grabner, Zdravstvena fakulteta Ljubljana

 

 

"Spletno anketo sem pripravljala prvi, zato mi je bila enostavnost in preglednost orodja 1KA za pripravo ankete in nato analizo podatkov res v veliko pomo."

Petra, MLC - Fakulteta za management in pravo Ljubljana

 

 

"Prvi sem izdelala spletno anketo in sem bila preseneena nad enostavnostjo izdelave na 1KA. Tudi naslednji bom z veseljem uporabila spletno anketo na 1KA."

Jasna Jutria, visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 

 

"Orodje 1KA je v veliki meri izpolnilo moja priakovanja. Predvsem cenim dober prikaz aktivnosti izpolnjevalcev ankete. "

D. G., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Izdelava anket s pomojo spletne ankete 1KA je nadvse enostavna in razumljiva, prav tako pa spletna stran nudi uvodni video, ki zaetnikom na kratko predstavi, kako se lotiti izdelave ankete."

Pia Ogrizek, Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"1KA mi je zeli pri srcu, saj sem si zmeraj elela narediti anketo. Vasih sem jo delala na list in mi je bilo odve prepisovanja, zato sem odnehala. Enkrat pa smo pri zgodovini odli v raunalnico in reili anketo,ki sta jo naredila soolca iz paralelke/iz b razreda."

Manci Dolinar

 

 

"Za svoje magistrsko delo sem izbrala temo, ki zahteva tudi izvedbo ankete. Za to sem uporabilo orodje 1KA. kljub temu, da sem na tem podroju popolnoma brez izkuenj, sem anketo pripravila brez vejih teav. V veliko pomo so mi bili videovodii."

Sabina Vreak, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Hitro, preprosto, uinkovito."

Fakulteta za upravo

 

 

"Vsem tudentom priporoam uporabo spletne ankete 1KA. Uporaba je zelo preprosta."

V. J.

 

 

"Super je. Z lahkoto za naredit in tudi zelo dobra obdelava podatkov."

Nua Herti, 2. gimnazija Maribor

 

 

"Sestavljanje ankete v 1KA je hitro in enostavno, z nizom e pripravljenih orodij na izbiro je sestavljanje ankete mono poenostavljeno, ter je tako 1KA anketa primerna tudi za prihodnje anketarje brez izkuenj."

Janja Ruin, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Menim, da je 1KA anketa odlien pripomoek za zbiranje podatkov, ki sem ga uporabljala na fakulteti za statistine naloge, kot tudi za poslovno uporabo, mnenja in zadovoljstva uporabnikov. Definitivno priporoam."

Rebeka Brato Gornik, Fakulteta za humanistine tudije

 

 

"Izredno pregleden in enostaven nain kreiranja anketnih vpraalnikov."

Jana Hafner, Srednja vzgojiteljska ola in gimnazija Ljubljana

 

 

"Hitro in uinkovito! Povsem primerno za ankete za raziskovalne naloge :)"

A. R., 2. gimnazija Maribor

 

 

"Bilo je super... eprav sama ne prihajam iz stroke, ki bi se preteno ukvarjala z anketiranjem, sem anketo potrebovala za doktorat...ni bila se razposlana, vendar bo v kratkem in menim, da bo precej kvalitetno izvedena...tako da najlepa hvala za to monost"

A. B., Fakulteta za arhitekturo

 

 

"Anketo sem naredila zelo hitro. Delanje ankete je zabavno, zelo enostavno, pregledno in tudi rezultati so uspeni! Ljudje radi reujejo anketo 1KA, saj je najbolja! Pregled rezultatov je odlien, same pohvale! :D"

L. T., gimnazija Ledina

 

 

"V ekonomski oli smo jo uporabljali za izdelavo vpraalnikov izmiljenih podjetij in me je stran presenetila z enostavno uporabo :D"

N. N.

 

 

"Z anketo sem zadovoljna, testiranja e nisem opravila, ker e nisem zakljuila ankete. Upam, da se ne bom preve lovila, ker delam na anketi prvi. Mogoe, bi dodali e kakno pomo ve."

Damjana Kaker. B&B izobraevanje in usposabljanje

 

 

"Uporabna zadeva, preprosta tudi za zaetnika. Zelo olaja in pospei delo :)"

A. M., Univerza na Primorskem, Pedagoka fakulteta

 

 

"Super zadeva in dale najbolja izbira spletnih vpraalnikov! Iskrene pohvale! :)"

I. K., Fakulteta za strojnitvo, Univerza v Mariboru

 

 

"Super ste!"

Islam Mui, olski center Velenje

 

 

"Orodje 1KA je z eno besedo ODLINO. Najprej me je pritegnilo neomejeno tevilo anketirancev in vpraanj, esar druge ankete ne zagotavljajo. Navduena sem bila tudi nad izraunom rezultatov, saj lahko s pomojo orodja 1KA izrauna veji del najpomembnejih statistik, poleg tega celo izdela grafe. ESTITKE"

Meta Hostnik, drugostopenjski magistrski program Predolska vzgoja

 

 

"Odlino orodje!"

Romana Zidar, Fakulteta za socialno delo

 

 

"Izdelava ankete je zelo enostavna, dobro dovrena in pregledna. Sem zelo zadovoljna in jo bom uporabila tudi v prihodnje, v kolikor bo potreba po izdelavi vpraalnika, sicer pa jo bom tudi priporoila prijateljem. "

Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Izdelava ankete je enostavna, vse poteka tako, kot mora. Priporoil sem ji tudi drugim soolkam, tudi one so bile zadovoljne. "

Bla Fingar, Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"Enostavno, hitro, priporoam."

S. ., Filozofska fakulteta UL

 

 

"Anketo sem naredil hitro in brez teav."

M. G., Gimnazija Antona Akerca

 

 

"Anketa 1KA se mi zdi zelo dobra, saj ima vse, kar potrebuje za izdelavo statistike. Predhodno sem uporabila drugo spletno anketo, ki pa se od vae zelo razlikuje. Vaa 1KA anketa nudi veliko ve monosti statistike, poleg tega je mnogo bolj pregledna. Opiem jo lahko zgolj z eno besedo in to je odlino. "

Fakulteta za upravo

 

 

"Zelo uporabna in dodelana spletna stran. Priporoal bi jo vsem, ki izdelujejo spletni anketni vpraalnik."

Samo B. Fakulteta za zdravstvene vede Maribor

 

 

"Zelo pozitivna, lahko je narediti anketo pregledno."

Anita Erjavec, Fakulteta za upravo

 

 

"Zelo enostaven, uinkovit in hiter nain zbiranja podatkov."

Eva ., Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 

 

"S funkcionalnostjo, videzom, dostopnostjo in uinkovitostjo spletne strani sem izredno zadovoljna. Poleg pregledne ankete, ki sem jo lahko razposlala potencialnim anketirancem - ne le v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu, spletna stran nudi tudi popolno analizo podatkov, kar prihrani veliko asa. 1KA je 1KratnaA!"

M. M., DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Spletno anketiranje je zelo prirono, tudi za nadaljnjo uporabo podatkov in ni treba tiskati in rono vnaati elenih podatkov. Ni pa priporoljivo, e anketira populacijo, ki ne uporablja raunalnikov."

Marija Flisar, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor

 

 

"Izkunja je bila zelo pozitivna, saj sem anketo izdelala zelo hitro in uinkovito ter brez teav in vejih napak."

pela Buar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Enostavno, Slovensko, pogojno reevanje in monost analize."

David Drofenik, olski center Ptuj

 

 

"Enostavna, kar je meni kot zaetnici zelo pomagalo. Je tudi pregledna in nudi veliko podatkov v asu, ko je anketa aktivna in tudi po zakljuku aktivnosti. Priporoam!"

Nataa, O Kaelj

 

 

"1Ka je enostavna in hitra za uporabo in mi ni al, da sem jo zaela uporabljati."

M. P., Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"1KA je zelo prijazna do uporabnika, deluje brezhibno, z njo pa je mogoe izvajati pravzaprav kakrnokoli anketo."

Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije, Celje

 

 

"1KA je enostavno orodje za kreiranje vpraalnikov, ki je idealno za pridobivanje osnovnih statistinih informacij. Rezultati pa se enostavno lahko izvozi ter uporabi v kompleksnejih analizah. Kot uporabnik sem z orodjem zelo zadovoljna."

N. Kos, O rna na Korokem

 

 

"Anketni vpraalnik je enostaven za izdelavo. Zelo mi je ve obveanje o reenih vpraalnikih, po e poti ... raziskave e nisem zakljuila, zato glede obdelave e nimam mnenja..."

Luka Oro, Fakulteta za management Koper

 

 

"Vnos ankete in monosti, ki jih 1KA ponuja, so zelo prirone in za uporabnika prijazne. Zelo priporoam vsem."

Z. Ploj, magistrantka, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Enostavno in zelo uporabno."

Bojan Rozina, Visoka ola za varstvo okolja

 

 

"Preprosto, uinkovito in nestresno, da ne omenjam prihranka asa pri analizah"

R. B., O

 

 

"Lahko reem, da sem zadovoljna s spletno stranjo, saj nam omogoa hitro pridobivanje odgovorov. Najbolj sem navduena nad analizo, ki jo 1KA nudi. Malo manj sem bila navduena s prietkom sestavljanja ankete. Kljub temu, da sem navodila pogledala, mi nekatere stvari e sedaj niso jasne. Mogoe bi morali malo preurediti ali pa dopolniti navodila. Drugae pa sem v glavnem zelo zadovoljna in hvala za pomo pri moji diplomski nalogi. "

M. A., Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko in Delavska hranilnica d. d.

 

 

"Anketa 1KA je povsem zadovoljila moje potrebe po anketi. Nimam esa dodati. Le tako naprej."

Roman Tori, podiplomski tudij, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"1KA je gotovo eno bolj uporabnih spletnih anketnih orodij (pa e zastonj je)."

F. M., Univerza v Novi Gorici

 

 

"Med svojim tudijem sem izdelala kar nekaj spletnih anket in dale najbolj zadovoljna sem z orodjem 1KA, saj je izjemno enostaven za uporabo in za povrh e brezplaen. V veini primerov omogoa vse funkcije, ki jih potrebujem za izdelavo tudi kompleksnejih vpraalnikov. Najbolj od vsega pa me je pozitivno presenetila hitra odzivnost ekipe, ki mi je prijazno priskoila na pomo, ko sem naletela na teavo."

T. K., Fakulteta za drubene vede

 

 

"e pri prvi uporabi sem brez teav sestavila preprosto anketo. Naslednji pa e anketo s pogoji. Prebrala sem navodila in je steklo."

T. S., Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"Ugotovil sem, da je orodje primerno za izdelavo vpraalnikov v asu olanja, zato ga bom vkljuil v pouk informatike e v prvem letniku. Dijaki bodo morali sami izdelati vsaj en spletni vpraalnik."

Edi Kuklec, Gimnazija ika

 

 

"Super spletna anketa, ki naredi sama celotno analizo tako opisno kot tudi grafino! Zelo sem zadovoljna!"

Nina Fink,  DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Preprosta uporaba in predvsem brezplanost je velika prednost!"

A. Z., O

 

 

"Je prilagodljiva, uporabna, ve mi je, da imate na voljo ve tem, statistika, diagrami..."

Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Zelo enostavna, pregledna in uporabna aplikacija."

Jure Poar, Evropska pravna fakulteta

 

 

"Orodje je zelo dobro pripravljeno; tudi dijaki so sami izdelali enostavno anketo, uporabili grafe, jih prenesli v svoje projektne naloge, ... Super je, ker je zastonj - tudi pri vejem tevilu anketirancev. Hvala ekipi 1ka."

Simona Kotnik, olski center Ptuj, Biotehnika ola

 

 

"Meni je 1KA zelo ve, saj zelo pomaga tudentom pri raziskavah za diplomsko nalogo."

Neja Sedeljak, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

 

 

"Bravo, samo tako naprej!"

M. L., O Toneta Pavka

 

 

"Z orodjem za izdelavo spletne ankete 1KA sem bila zelo zadovoljna, saj nudi enostavno, hitro in preprosto izdelavo poljubne ankete."

Tanja Poberaj, Ekonomska fakulteta

 

 

"Zelo uporabno, hitro, enostavno."

Natalija vab, Fakulteta za upravo

 

 

"Zelo uporabna spletna anketa, ki je dovolj razumljiva in enostavna tudi za manj spretne uporabnike... Odlino je, ker ti sama e preraunava doloene vrednosti v rezultatih."

iga V., Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Zelo uporabno, enostavno in preprosto ter hitro. Dobre analize in enostavno ter razumljivo vodenje skozi izdelavo anketnih vpraalnikov. Super ste!"

Natalija Franko, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"Zelo dobra spletna stran, ki je super za izdelovanje enostavnih anket in pridobivanja odgovorov ire skupnosti."

T. N., Srednja ola Domale

 

 

"Priporoil bi le to, da pri odprtih vpraanjih, navedete, koliko jih je odgovorilo pri vsakem odgovoru ( kot ima to narejeno pri vpraanjih zaprtega tipa), saj e ne mora uporabnik rono tet, saj ni tako hudo ampak je nepregledno. Drugae pa je bilo vse super. LP"

Gimnazija Piran

 

 

"Enostavno, pregledno in zastonj. Preprosto super za ankete, ki jih potrebujem za seminarske naloge."

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

 

 

"1KA je orodje, ki ti olaja sestavljanje vpraalnika."

Biotehnika fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"1KA je super! Kratek filmek ti razloi kako zaeti, potem pa malce raziskuje. Vse skupaj je izredno preprosto in vzame res malo as. Najbolje pa je to, da ti 1KA izrauna vse podatke, ki jih na koncu potrebuje. PRIPOROAM;) "

Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"1KA mi je v veliko pomo pri pisanju raznih seminarskih in raziskovalnih nalog, predvsem mi je ve uporabniku prijazna uporaba."

Mateja laus, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 

 

"spletno stran 1KA bi priporoala vsem, ki se podajajo na pot raziskovanja preko internetnih medijev. Tudi kot zaetniku mi je uspelo samostojno vnesti anketo in tudi popravljati napake pri vnosu in kreiranju ankete."

A. P., Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"Zelo uporabna anketa z dovolj instinktivno uporabniki elementi, da jo lahko zane uporabljati popoln laik na tem podroju."

N. L., Fakulteta za drubene vede

 

 

"V svojem timu smo v okviru svojega predmeta dobili nalogo anketo postaviti v spletnem okolju. S kolegi smo bili kar malce v dilemi, saj nihe od nas prej e ni imel izkuenj z izdelavo spletne ankete. Izvedeli smo, da lahko anketo oblikujemo na spletni strani http://gzs.1ka.si/. Najprej sem si malce ogledal okolje in pisna navodila, nato pa sem kar odprl eno od monosti e predpripravljenih spletnih anket. V cca pol ure sem anketo izdelal s tremi razlinimi sklopi in tipi vpraanj (skupaj 20 vpraanj zaprtega tipa po Likertovi ocenjevalni lestvici, polodprtega tipa s tremi monimi odgovori in sistemska vpraanja z ve postavkami) in jo hkrati e tudi objavil :-) Izkunja je naravnost pozitivna. Bolj enostavno ne gre, hkrati pa ima veliko monosti tudi bolj zahtevnih oblik. Najbolj pa smo bili navdueni nad samodejno analizo ankete v obliki statistik, grafov oz. tabel, saj je bil izvoz v raunalnik in nao nalogo zelo preprost. Izdelovalcem 1KA samo pohvala za izjemno dodelano ter tudi popolnemu laiku preprosto izdelavo spletnih anket. Zelo priporoam ;-)"

Milan Kotnik, Drutvo gluhih in naglunih Podravja Maribor, DOBA fakulteta Maribor
 

 

"Uporabno uinkovito orodje, ki mi nudi hitro izdelavo vpraalnika in kar je pomembno, hitra in uporabna preprosta analiza. Hvala za va trud"

Branko Kumer, olski center Ptuj

 

 

"Glavni argument je, da je to enostavno brezplano orodje, ki ponuja vsaj meni ve kot dovolj. "

Simon Konenik, olski center Velenje

 

 

"Z izdelavo ankete sem bila zelo zadovoljna, anketa se izdela zelo hitro in enostavno."

Fakulteta za turistine tudije

 

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljna, ker mi omogoi veliko hitreje in dobro obdelavo podatkov, priporoam jo vsem tudentom pri raziskovalni nalogi, pa tudi tistim, ki delajo raziskavo e v organizacijah."

L. K., Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

 

"Uporaba strani 1ka je zelo koristna, hkrati pa je izdelava anketnega vpraalnika enostavna, hitra in jasna. Vsekakor priporoam!"

Sandra Horvat, Vija strokovna ola za gostinstvo Maribor

 

 

"Izjemno uinkovito orodje za pripravo kakrne koli ankete."

olski center Nova Gorica

 

 

"Izjemna uporabnost in predvsem brezplana uporaba sta me prepriala za uporabo 1KA tudi v prihodnje!"

Univerza na Primorskem

 

 

"Za 1KA nikoli ne bi izvedela, ali nam tega ne bi povedal predavatelj na visoki oli. Vedno sem se bala, da bom imela ob koncu olanja teavo z izdelavo anket. Sama namre nimam prav veliko tehninega znanja in bi vse morala delati na roke. Obudovala sem ankete, ki so jih drugi tudentje poiljali na moj mejl. Sedaj pa tudi jaz znam napraviti spletno anketo in me ni ve strah diplome. Zares hitro, enostavno, praktino je z 1KA!"

Mojca E., Visoka ola B&B, Kranj

 

 

"Preprosta pot do brezplane storitve."

I. H., Pedagoka fakulteta

 

 

"Zelo enostavno in v smislu "what you see is what you get"!"

Gaper Janigaj, Biotehnika fakulteta, Intitut za mlekarstvo in probiotike, Univerza v Ljubljani

 

 

"Enostavno, uporabno, odlino."

Danijela Lahe, Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"1KA je, kot ima v naslovu prva (1A). Hitro sem se jo nauila tako, da jo priporoam tudi tistim, ki se do zdaj niste lotili anketiranja v takni obliki. Prihranek asa za analize pa lahko uporabite za novo zahtevnejo pripravo novih anket, ki vam bodo dodatno pomagale pri raziskavah."

Mojca Skale, Fakulteta za upravo

 

 

"Svojo anketo za diplomsko nalogo sem obdelala kar v 1KA, ki mi je bila v zelo veliko pomo. Prila sem do hitrih in tonih rezultatov. Tudi v slubi mi pride zelo prav. Hvala vam!"

Melanija

 

 

"Izredno uporabna aplikacija. Hiter vnos podatkov, preprost pregled in monosti urejanja podatkov. Hitra in nadvse uporabna orodja za statistino analizo podatkov ter hitro interpretacijo rezultatov raziskave. Orodje uporabno tako na podroju klasinega anketiranja kot tudi za uporabo pri delu s podatki, ki ne izvirajo iz anketiranja oseb (npr. popisi znailnosti divjih odlagali, turistinih objektov ...)"

Gregor Kovai, Univerza na Primorskem

 

 

"Izdelava ankete preko 1KA je hitra in enostavna, rezultati ankete so takoj na razpolago in jih pregleda in obdela enostavno! 1KA je super."

Tina tepec, Leila-Vija strokovna ola

 

 

"1KA je enostavno, razumljivo in zelo uporabno orodje za izdelavo spletne ankete in analizo podatkov. Glede na to, da prej nisem imela niti potrebe niti izkuenj za izdelavo spletne ankete in analizo podatkov, sem bila zelo pozitivno preseneena nad preprosto uporabo, ki je lahko e preprosteja ob uporabi video vodia. Enostavno simpatino in uporabno!"

Brigita Rataj, znanstveni magisterij, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Z uporabo spletnega portala za izdelavo anket sem izredno zadovoljen je preprost in zelo uporaben za izdelavo anket. V prihodnje ga imam e namen uporabiti in ga priporoam tudi drugim."

Tadej Kolenc, Vija strokovna ola Izraz

 

 

"Uporaba orodja 1KA je enostavna, brezplana, hkrati pa ponuja tevilne funkcionalnosti in omogoa tudi izdelavo zelo kompleksnih anket. Zelo priporoam!"

Brina Hribar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"1KA mi je zelo pomagala v izvedbi raziskave, administratorji so strokovni in z veseljem pomagajo."

Ljubo Poles, doktorski tudij, Zakonska in druinska terapija, Teoloka fakulteta

 

 

"Pozitivna izkunja, potrebovala sem hitro narejen spletni vpraalnik in razumljivo dostopne informacije ter interpretacijo rezultatov, kar mi je vaa aplikacija omogoila. Zelo pohvalno!"

Tina Matii, akademija za glasbo Ljubljana

 

 

"Enostavna, razumljiva in dostopna tudi neizkuenim."

V. G., Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"Empirini del diplomske naloge sem s pomojo 1KA spletne ankete naredila v enem tednu:)"

Vilma Knez, IC Erudio

 

 

"S pripravami anket nimam mnogo izkuenj. Z uporabo sistema 1ka sem zadovoljen, mislim, da je na dobri poti, da postane standard, e posebno, e ga bodo sproti nadgrajevali glede na tehnoloke novosti."

Univerza v Ljubljani

 

 

"1ka je zelo uporabna, enostavna za uporabo. Anketo sem pripravila brez pomoi, na zaetku sem se malce lovila, vendar sem hitro ugotovila sistem. Analiza je z 1ko zelo enostavna. "

Sara Peklaj, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Super, hitra za poiljanje, brez strokov poiljanja"

Visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 

 

"Zelo uporabna, enostavna, dostopna, skratka profesionalno izdelana"

Branka Simoni, podiplomski tudij, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Maribor

 

 

"Svojo prvo spletno anketo sem zalo uspeno naredila s pomojo 1KA, nisem je sicer e objavila,vendar do sedaj vse v redu."

Vlasta Vatovec, B2, Ljubljana

 

 

"1KA mi je ve, ker je enostavna za uporabo tudi za tiste, ki niso preve izkueni na podroju IKT."

D. ., Srednja ola za gostinstvo in turizem Celje

 

 

"Prirono je ... drugega pa ne poznam"

Janja Petric, Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Primerno orodje ne le za zahtevno znanstveno analizo, ampak tudi za 'zgolj' strokovne analize (npr. zadovoljstva delenikov v okviru delovanja organizacij). Priporoam. Ve mi je tudi zato, ker je konkurenen slovenski izdelek."

A. B. F., Fakulteta za drubene vede, Univerza v Ljubljani

 

 

"Hvala 1KI za udovito orodje, ki je prava pomo pri anketiranju."

Duan Podpean, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

 

 

"Zelo malo spletnih vpraalnikov obstaja, ki DEJANSKO ti omogoajo polno funkcionalnost brez kaknih bednih restrikcij. Izvoz anketnih odgovorov in ostalih elementov je samo dodatni bonus. Ta aplikacija je dejansko ZASTONJ in brez kaknih neumnih hidden cost."

Damijan Bec, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Enostavna in hitra uporaba orodja omogoa hitre analize, ki jih potrebujem za faks. "

Klara Hribernik, Ekonomska fakulteta

 

 

"Statistika ima svoje zakonitosti, sama ne obvladam teh znanj in 1KA mi je zelo, zelo pomagala in prila prav."

Elizabeta Brezovar, absolventka, Pedagoka fakulteta

 

 

"Skozi video vodie, ki so zelo koristni, se z lahko loti izdelave spletne ankete v orodju 1ka. Program je zelo enostaven za uporabo, zato ga priporoam vsem."

Mladen D., Fakulteta za upravo

 

 

"Zelo zadovoljna s spletno stranjo in jo priporoam vsem."

AB, Zdravstvena fakulteta

 

 

"Super se mi zdi, ker pri mojem tudiju zelo velikokrat delamo vpraalnike in 1ka nam omogoa enostavno zbiranje podatkov."

N. N.

 

 

"1KA je uporabniku zelo prijazna stran, saj se lahko zelo hitro naui oblikovanja. Tudi e se isti lajk, se, da preko video-vodiev v 10 minutah izvedeti toliko, da se lahko e oblikuje enostavna anketa. Ve mi je monost estetskega oblikovanja besedila, kar lahko potem izpolnjevalcu ankete bistveno olaja prebijanje skozi besedilo! Predvsem pa je dobro, da se da na eno stran ankete umestiti tono doloena vpraanja - sami doloate prelome strani - kar je lahko pri drugih podobnih spletnih straneh onemogoeno! Poskusite, ne bo vam al!"

Tatjana Robi, Biotehnika fakulteta

 

 

"Z uporabo orodja 1KA je spletno anketo mogoe pripraviti hitro in pregledno, saj so predpripravljene oblike v veliko pomo, prav tako orodja za hitre statistike in izris grafov."

A. P., Biotehnika fakulteta, Ljubljana

 

 

"Zelo dobra spletna stran. Hitro lahko naredi anketo in je zelo preprosto. Ankete, ki jih lahko naredi, so zelo uinkovite."

Matic Koir, O Cvetka Golarja

 

 

"1KA je zelo uporabna aplikacija za izdelavo ankete. Je zelo enostavna za uporabo in res z samo anketo, kot to da jo mora sestaviti, nima nobenega dela. "

Nana Ambro, Visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 

 

"Enostavno za uporabo, prijazno do uporabnika. Nisem pa uporabil vseh monosti, ki jih aplikacija ponuja."

J.B., Univerza v Mariboru

 

 

"Spletno anketo bom uporabila pri svoji doktorski disertaciji. Z oblikovanjem spletnih anket do sedaj nisem imela izkuenj. Reem lahko le, da vse pohvale tistim, ki ste kreirali spletno stran 1KA, saj ste mi prihranili ogromno asa, vse sem se nauila zelo hitro in tudi anketa sama je bila takoj narejena. Tudi v prihodnje si bom pomagala s to spletno stranjo!"

Jasna Lavreni, Fakulteta za organizacijske tudije Novo mesto

 

 

"Anketo sem brez teav nastavila, obdelovanja se e nisem lotila, tako da me to podroje e aka - in s tem raziskovanje monosti obdelave. Drugae pa ste za pohvalit, eprav sem bila v zaetku skeptina kako se bo to obneslo - navajenost na papir, kaj emo. Tudi za diplomo se bom posluila tega programa, saj z skoraj ni truda pridobi kar velik vzorec. Glede tega ima spletna anketa veliko prednost, saj se ankete podajajo kar med seboj. Tako da, kdor je to razvil, vse pohvale. Bodite ustvarjalni e naprej."

Marjana B., Fakulteta za upravo

 

 

"Enostavna, pregledna, uinkovita in optimalna stran za izdelovanje, prikaz in interpretiranje rezultatov spletne ankete"

Vesna Sartori, Vija ola za gostinstvo in turizem Bled

 

 

"elela sem narediti spletno anketo, ko sem brskala po internetu sem naletela na 1KA, poskusila in spoznala, da je zadeva zelo preprosta."

Darja C., visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 

 

"Spletno orodje 1KA sem uporabljal prvi, pred tem sem ankete izdeloval na ostalih konkurennih aplikacijah. 1ka je nedvomno najbolja od vseh, pri emer je povrhu e brezplana. Vsekakor predstavlja nepogreljivo orodje za izdelavo sleherne ankete."

J. A., Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Anketo sem opravila zelo hitro med svojimi soolci, saj vsi uporabljajo Facebook in tako ni bilo potrebnega kopiranja listov in pretiranega oblikovanja tabele v doloenih programih. Zelo uporabni so tudi grafi in so me zelo presenetili, ko sem videla to monost, da so analize e vse narejene."

M. J.

 

 

"1ka je super spletno orodje za pripravo anketnih vpraalnikov. Je zelo easy to use, vse ima e prednastavljeno, ti samo oznai in pie vpraanja. Priporoam vsakemu ne glede na predznanje informatike. 1ka I'll be back :)"

Aleksandar Taskov, Fakulteta za organizacijske vede Kranj

 

 

"Program je zelo enostaven in uporaben. "

Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

 

"1KA je super, prihrani as, papir, printanje, skratka all inclusive varianta."

Katja K., Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

 

 

"Lahka za kreirat, enostavna za uporabo, zelo dobri video vodii."

Bojan Petek, DOBA fakulteta Maribor, Carinska uprava RS

 

 

"Izredno uporabna in enostavna aplikacija. Zelo sem zadovoljna z monostmi, ki jih ponuja. Izkuenj z drugimi nimam, vendar je bila 1KA zame zadostno funkcionalna. In vse to brezplano. estitke!"

T. F., Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Zelo preprosta sestava spletnega uporabnika in zelo uporabna, ker omogoa ve razlinih prikazov."

Mojca Kokot Krajnc, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 

 

"Z uporabo spletnega orodja 1ka najhitreje do rezultatov raziskave. Pri izdelavi vpraalnika je enostavna, hitra, pregledna ... deluje po pogojih, ki jih na raunalniku uporabljamo vsakodnevno. Super!"

Jasmina V., Pedagoka fakulteta Ljubljana

 

 

"Z 1ka.si je zelo enostavno izdelati spletno anketo. Nudijo tudi veliko poroil, tako da pri enostavnih anketah po zakljuku anketiranja sploh ni treba veliko analizirati, saj ima veliko poroil e avtomatino narejenih."

M. O., Ekonomska fakulteta

 

 

"Zelo dobro orodje za izdelavo anket, poleg tega tudi brezplano."

Fakulteta za upravo Ljubljana

 

 

"Delo z 1 KA je hitro, enostavno, pregledno in rezultati ankete so dobro podprti z grafi in analizami."

B. G., Vija poslovna ola Ljubljana

 

 

"Z izdelavo ankete sem se sreala prvi in sem zelo zadovoljna. Prila sem do elenega rezultata. Program je obvladljiv, e upoteva vsa navodila, ki so na 1KA. Predvsem mi je odleglo, da se podatki izraunavajo sproti in takoj lahko vidi rezultat pri posameznem vpraanju. Priporoam jo vsem, ki se prvi sreujejo z anketami. Bi pa pohvalila aplikacijo 1KA ker je brezplana."

K. H., Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Zelo uporabno in funkcionalno orodje za izdelovanje anketnih vpraalnikov."

S. P., Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica

 

 

"Zelo sem zadovoljna z administratorji na forumu, ki nudijo pomo. Tudi izdelava same ankete je preprosta. Trenutno imam o 1KA spletni strani v celoti zelo pozitivno mnenje."

B. K., Pedagoka fakulteta Maribor

 

 

"Uporaba spletne ankete 1KA je preprosta, njena izvedba je enostavna, podatki za analizo pa hitro dostopni."

Majda erni Isteni, Biotehnika fakulteta, Univerza Ljubljana

 

 

"Tukaj je bilo vse, kar sem priakoval od spletne ankete."

Sao Ge, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 

 

"1Ka aplikacija je preprosta za uporabo, izpisi rezultatov so enostavni in zelo uporabni. Aplikacijo bom zagotovo e uporabila in jo priporoam."

A. D., Fakulteta za management

 

 

"Super stvar, hvala tistim ki so se tega spomnili! Lani za taken nain anketiranja nisem vedela in je bilo zbiranje podatkov ter njihova obdelava dosti bolj naporna!"

Urka Klemen, Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Anketa 1ka je zelo kvalitetna, saj nudi tona navodila za izdelavo ankete in tudi izdela celotno analizo ankete."

Alenka Rojko, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Spletno anketo 1ka za potrebe svojega podiplomskega tudija in za potrebe raziskav, objav in za potrebe ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov uporabljam vedno znova. Zanjo sem zvedela od nekdanjih soolcev, sama pa sem jo tudi e priporoila marsikomu! Enostavna je za uporabo, tako za sestavljanje preprostih kot bolj kompleksnih anket."   

Maja Mikli,  knjiniarka

 

 

"Izdelava anketnega vpraalnika z 1KA aplikacijo je enostavna ter omogoa hitro in pregledno obdelavo zbranih podatkov, brez dodatne uporabe drugih orodij za obdelavo statistinih podatkov. Zelo mi je pomagala pri izdelavi nalog za potrebe tudija na fakulteti. ;-)"    

Danilo Krajnc

 

 

"Anketo sem izdelala hitro in brez teav, res je prijazna uporabniku!"

K. R., Teoloka fakulteta

 

 

"Rad bi pohvalil t1KA  kot zelo uporabno in sedaj dosegljivo vsem raziskovalcem in uporabnikom spletnih anket. estitke."

mag. Toma Lavri

 

 

"Orodje je zelo enostavno za uporabo, lahko si pogledamo, kje so napake v sestavljanju anket, osnovna statistika nudi takojen vpogled v rezultate, najbolj pomembno se mi zdi to, da je dostopna vsem, rezultate lahko tudi kasneje e vekrat pogledamo .... Res dobro orodje, ki ga priporoam vsem!"

Alenka Robnik, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Orodja 1KA so zelo uporabna in bi jih priporoil marsikomu. Ker sem bil zelo zadovoljen z njimi in to e prvi, ko sem jih uporabil."

Denis Pijaer

 

 

"Spletno anketo sem delal prvi, za 1KA sem izvedel od strica ki je imel e izkunje s tem, zelo je preprosta in vse se da narediti v njej, super je ker je v slovenskem jeziku, jo priporoam vsem ki bi radi naredili odlino spletno anketo! :D"

Grega Sabolek

 

 

"Prvi sem uporabila spletno aplikacijo te vrste in mislim, da je enostavna za uporabo."

Nina Tratnik

 

 

"Izdelava spletne ankete preko 1KA je zelo enostavno, prijazno uporabnikom, hitro in zanimivega izgleda. S storitvijo sem nadvse zadovoljna in jo bom e velikokrat uporabila!"

Eva Zori

 

 

"Super"

iva Likozar

 

 

"1KA se mi zdi fantastina. Doslej e nisem nikoli izdelovala spletnih anket, pa sem porabila le eno dopoldne, da sem ustvarila svojo anketo in tudi zaela takoj prejemati odgovore nanjo. Potrebovala sem jo pri izdelavi raziskave, ki jo bom vkljuila v magistrsko nalogo (Evropska pravna fakulteta v NG). Distribuirala sem sicer preko e-maila, da ni bilo treba zaprositi za status managerja, vendar je vse skupaj krasno uspelo. Zelo zadovoljna sem z 1KA."

N. N.

 

 

"Hiter, uporaben in dokaj enostaven nain za izdelavo anket, uporaben predvsem zato, ker so rezultati zelo hitro na voljo, ker jih program takoj analizira in celo grafino prikae."

Romana Tramek

 

 

"Zelo sem bil zadovoljen z aplikacijo 1ka in se vam najlepe zahvaljujem."

opi Selimir

 
 

"Izredno uporabno orodje, tako z vidika ustvarjanja anket kot tudi z vidika analize podatkov. Posebej bi poudarila e pri samem oblikovanju ankete prednosti, ki jih nudi testiranje - priporoila, opozorila na napake in predlogi za izboljanje. Glede na to, da omogoa tudi rekodiranje, multitabele, in e kaj, se mi zdi, da za neko osnovno analizo podatkov sploh ni potrebno izvaati v SPSS, ker ti 1KA omogoa vse to. Poleg tega izpisano poroilo olaja in skraja delo. Resnino praktino uporabna. "

Nina Pogorevc

 

 

"Spletni vpraalnik odlino deluje. Imam pa pomanjkljivo znanje za statistino obdelavo in tudi z 1KA je nisem mogla narediti."

Mateja Kalan