Avtomatski vnosi

 

Generiranje 'AVTOMATSKIH VNOSOV' je namenjeno preverjanju kompleksnih vpraalnikov (npr. z gnezdenimi pogoji), da bi preverili, ali se vsa vpraanja sploh prikaejo respondentom.

Generirate lahko poljubno tevilo (do najve 1000) 'fiktivnih respondentov', ki odgovorijo na anketo. Hkrati 1KA izpie tevilo odgovorov (enot) za vsako vpraanje. e doloenega vpraanja ne dobi nobena enota, gre za napako v pogojih.

Avtomatske vnose si lahko ilustrativno ogledate v zavihkih 'Podatki' in 'Analize', pri emer je na vrhu zaslona vedno prikazan opozorilni trak, ki omogoa, da testne enote izbriete z enim klikom.

 

Kako deluje sluajnostni mehanizem generiranja avtomatskih vnosov?

  • V primeru kategorij z enim odgovorom ('radio button') se odgovori porazdeljujejo enakomerno.
  • V primeru kategorij z ve odgovori ('checkbox') se vsaka kategorija porazdeli enakomerno med vrednostjo 1 in 0.
  • V primeru numerinih spremenljivk se generira sluajno tirimestno tevilo.
  • V primeru besedilnega odgovora se generira sluajni niz desetih rk.
  • Vsaka spremenljivka ima z verjetnostjo 10% manjkajoo vrednost (-1).
  • Vejitve v pogojih se izvajajo enakomerno.

 

<< Nazaj na TESTIRANJE