Statistike

 

Zavihek 'STATISTIKE' nudi osnovne statistike, napredne statistike in izpise.

Nastavite lahko tudi dodatne monosti prikaza analiz, lahko tudi doloite pogoje, manjkajoe vrednosti, obdobje zbranih podatkov ter statuse enot.

 

Osnovne statistike vkljuujejo:

 • 'sumarnik (povzetek) statistik' spletnega vpraalnika, torej analize, ki so prilagojene tipu spremenljivke. Ve >>
 • 'opisne statistike' vkljuujejo povpreja, standardni odklon, minimum in maksimum. Ve >>
 • 'frekvence', kjer se izpiejo frekvenne porazdelitve. Ve >>
 • 'tabele', kjer lahko naredite dvodimenzionalne tabele kategorialnih spremenljivk ali korelacijske tabele. Ve >>
 • 'multitabele', kjer lahko naredite vedimenzionalno tabelo, torej izberete tri ali ve kategorialnih spremenljivk. Ve >>
 • 'povpreja', torej tabele povpreij glede na kategorialno kontrolno spremenljivko. Ve >>
 • 'razbitje', kjer lahko poenete analize vseh spremenljivk glede na kategorije kontrolnih spremenljivk. Ve >>

 

Vse analize se dodatno prilagajajo z naprednimi nastavitvami >>:

 • razdelitev analiz na segmente, skupine,
 • prikaz doloenih spremenljivk,
 • Zoomiranje oz. izpostavitev posameznih delov analiz,
 • Filtriranje analiz glede na pogoje, obdobje in statuse enot,
 • Vkljuevanje manjkajoih in neopredeljenih odgovorov v analizo.

 

V zgornjem desnem kotu je moen izvoz statistik v formate PDF, RTF (Word) in XLS (Excel). Statistike lahko tudi natisnete in arhivirate.

 

<< Nazaj na ANALIZE