Zmogljivost

 

Orodje 1KA je zmogljivo tako v smislu obsega, kot v smislu brezplanega omogoanja naprednih funkcionalnosti, ki jih v prijazni obliki omogoajo le redka orodja:

 

  • Izdelate lahko kompleksne ankete, ki vkljuujejo pogoje, bloke in zanke ter skoraj vse oblike anketnih vpraanj.

 

  • Vabila in opomnike k izpolnjevanju ankete lahko poljete neomejenemu tevilu oseb. V doloenih primerih lahko to storite tudi preko same aplikacije 1KA, ki omogoa upravljanje z bazo respondentov.

 

  • Orodje samodejno pripravi podatke za izvoz ter opravi kompleksne statistine analize podatkov. 1KA prav tako omogoa izdelavo poroil po meri.

 

  • Monost nadaljnje navezave na predhodno registracijo, kjer se prepozna e registriranega uporabnika (integracija za Joomla!, Moodle in Sisplet).

 

  • Med odlike spadajo tudi napredni moduli, npr. ocenjevanje spletnih mest, socialna omreja, telefonske ankete, vnos vpraalnikov.

 

  • Mona je tudi uporaba ankete v obliki prijavnega oz. registracijskega obrazca z e-mail potrdili, obveanjem in naknadnim dopolnjevanjem, ki olaja komunikacijo npr. med organizatorji dogodka in udeleenci.

 

  • Vmesnik v celoti izkoria interaktivne funkcionalnosti spleta. Na tej osnovi je 1KA ena od prvih in e vedno redkih aplikacij, ki hkrati omogoa pregled nad celotno strukturo vpraalnika in  tudi neposredno urejanje izbranega vpraanja (brez odpiranja in potrjevanja posameznega vpraanja).

 

HITROST - ZMOGLJIVOST - RAZVOJ VPRAALNIKA - GNEZDENJE POGOJEV - UPRAVLJANJE S PODATKI - JEZIK