Razvoj vpraalnika

Orodje 1KA ponuja ve posebnosti za podporo celotnemu procesu razvoja anketnega vpraalnika:

  • Bogata knjinica arhivskih spletnih vpraalnikov, hkrati pa 1KA poleg nabora najpogosteje rabljenih anket in vpraanj omogoa, da uporabnik vzpostavi tudi lastno knjinico anket oziroma anketnih vpraanj;
  • Sistem komentarjev nudi obseno podporo za uinkovit razvoj vpraalnika v skupini, kar odpravi potrebo po zamudnem in predvsem neuinkovitem usklajevanju verzij vpraalnika v formatu Word prek elektronske pote. Uredniki ankete imajo tako vedno pregled nad komentarji drugih urednikov in respondentov. Doloijo lahko status posameznega komentarja (npr. reeno, e za narediti, ni relevantno itd.), komentarje pa lahko pregledajo tudi preko filtrov, npr. le tiste, ki e niso reeni. 
  • Posamezne verzije vpraalnika ter vpraanj lahko arhivirate in jih ponovno uporabite.

Prednosti 1KA: HITROST - ZMOGLJIVOST - RAZVOJ VPRAALNIKA - GNEZDENJE POGOJEV - UPRAVLJANJE S PODATKI