Primeri vpraalnikov

 

Podajamo nekaj najbolj tipinih primerov uporabe spletne storitve 1KA: