Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako je orodje stestirano?
Odgovor


Orodje 1KA se razvija e od leta 2008 in to v raziskovalne namene.


Z orodjem 1KA je bilo izvedenih e skoraj 54.000 anket. Pri zbiranju podatkov teh anket je bilo orodje vedno 100% zanesljivo - doslej se ni izgubila e nobena anketa oz. e noben odgovor.

 

Zaradi izrazite Web 2.0 orientiranosti, ki z intenzivno uporabo jezika Javascript omogoa intuitivnost, interaktivnost in uinkovitost (kar so glavne odlike orodja 1KA), lahko pri samem izdelovanju ankete pride do upoasnitve v primeru poasneje povezave ali pri uporabi nekaterih starejih brskalnikov. Vsekakor priporoamo moderne brskalnike, za katere se nove funkcionalnosti tudi sproti testirajo: Google Chrome, Mozilla Firefox in Internet Explorer (vendar samo verzija 9 in kasneje).

 

Izvedena je tudi avtomatska prilagoditev ankete za mobilne telefone in tabline raunalnike.

 

Povezave:


 

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Kaj omogoa 1KA?
Print

Pogosta vpraanja ()