Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko naknadno dodamo vpraanje, ko anketiranci e odgovarjajo na anketo?
Odgovor

 

Velika prednost 1KA je, da lahko v vpraalnik naknadno dodate vpraanja, tudi ko anketiranje e tee. V tem primeru se bodo pri anketirancih, ki so na anketo e odgovorili in novega vpraanja niso dobili, pojavile manjkajoe vrednosti. Oznaene bodo z vrednostjo -4, kar pomeni naknadno vpraanje, ki se pri analizah - tako kot ostale manjkajoe vrednosti (-1 neodgovor, -2 preskok, -3 prekinjena anketa, -5 prazna anketa) - ne bo upotevalo. Pri ostalih vpraanjih z dodajanjem novega vpraanja ne bo prilo do nobenih sprememb.

 

V teku anketiranja lahko brez posledic menjate tudi vrstni red vpraanj in kategorij. Lahko dodajate nove kategorije odgovorov (npr. za "Barva oi?" lahko poleg "modra" in "rjava" naknadno dodate e "zelena"). Seveda se morate ob tem zavedati, da bo imela nova kategorija v celoti gledano manjo pogostost pojavljanja od osnovnih kategorij, ki so jih e lahko izbirali predhodni anketiranci.

 

Paziti je tudi treba, da ne bi kakne spremenljivke odstranili, saj se s tem odstranijo tudi odgovarjajoi podatki v datoteki. e sredi anketiranja ugotovite, da doloene spremenljivke (pa tudi pogoja ali bloka) ne elite ve, jo zato v urejanju zgolj deaktivirajte in se anketirancem ne bo ve prikazovala.

 

Kljub temu velja opozoriti, da je popravljanje vpraalnika v ivo naeloma delikatna operacija, ki je mnoga orodja za anketiranje bodisi ne zmorejo bodisi ne omogoajo. V primeru veje intenzivnosti odgovarjanja namre lahko nekateri respondenti dobijo nekoliko nedodelano vpraanje. Nekateri uredniki zato anketo za as naknadnega urejanja raje deaktivirajo. Nekateri uredniki anketo ob aktiviraju tudi zaklenejo (ikona v obliki kljuavnice ob URL-ju ankete v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik') in s tem formalno prepreijo neposredno urejanje brez izrecnega razmisleka, posebej e obstajajo tudi souredniki.

 

Pristop, ki ga boste uporabili, je torej odvisen od vrste okoliin, vendar je v primeru manjega posega (npr. eno vpraanje ali ena kategorija) ter manje ankete, kjer ne prihajajo novi odgovori ravno vsako minuto, poseg v ivo dale najbolj uinkovit in smiseln pristop. V vsakem primeru je priporoljivo, da pred kakrnim koli posegom naredite arhivsko kopijo. e izbriete vpraanja ali pa karkoli spreminjate, se brez uporabe arhiviranja stara verzija ne shrani. V primeru, da izbriete vpraanje, se prav tako izbriejo tudi odgovarjajoi podatki.

 

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja ()