Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali se anketa shrani, e respondent ne odgovori na kakno vpraanje?
Odgovor

 

V bazo podatkov se shranijo vse ankete, do katerih je respondent dostopal, ne glede na to, ali so bile v celoti izpolnjene, delno izpolnjene, ali sploh niso bile izpolnjene. V primeru, da je anketiranec izpustil doloeno vpraanje, se bo pri spremenljivki v bazi podatkov izpisala manjkajoa vrednost.

 

Pregledovanje in analiza podatkov po privzetih nastavitvah ne vkljuujeta praznih ali neustreznih enot, kjer ni bilo odgovorjeno na NOBENO vpraanje (npr. oseba je le kliknila na povezavo in e pri nagovoru zapustila anketo). Z dodatno nastavitvijo pa lahko enote, ki so po statusu neustrezne, vkljuimo v analizo.

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja ()