Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali iz rezultatov/podatkov lahko izloim odgovore tistih, ki ankete niso izpolnili do konca?
Odgovor

 

V prikazu podatkov in analiz je e prednastavljeno, da se prikazujejo le za analizo ustrezne enote; to so enote, ki imajo status 5 - delno izpolnjena anketa in status 6 - anketa izpolnjena v celoti.

 

e elite analize, ki vkljuujejo samo v celoti izpolnjene ankete, to doseete s filtriranjem podatkov glede na status. V zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' v zgornjem desnem kotu v spustnem seznamu 'Filtri' (ikona v obliki lijaka) izberete opcijo 'Statusi',  nato 'Ustvari nov profil', kjer oznaite, katere statuse elite vkljuiti (v vaem primeru samo 'Konal anketo').

 

e ima enota status 6, e ne pomeni, da je respondent odgovoril na vsa vpraanja; pomeni le, da je priel do konca ankete. Ve o tem si oglejte v prironiku o stopnji odgovorov.

 

Ankete, ki niso izpolnjene do konca, lahko tudi rono izbriete, potem ko obkljukate potrdilno polje 'Urejanje' v meniju 'Nastavitve prikaza podatkov'. Tega ne priporoamo, saj je bolje uporabiti privzeti prikaz samo tistih enot, ki so v anketi odgovorile vsaj na eno vpraanje (imajo status ustrezne enote). 

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja ()