Pogosta vpraanja

Vpraanje Na kaken nain varujete podatke? Kaj vas zavezuje, da podatkov ne posredujete tretjim osebam?
Odgovor

 

Vai podatki so varni podobno, kot so danes nasploh varne spletne storitev (npr. va Gmail raun). V najveji meri je to odvisno od tega, kako dobro varujete svoje uporabniko ime in geslo.

 

V ostalem smo pri 1KA visoko motivirani za zagotavljanje najveje varnosti dostopa za vse uporabnike. Velja poudariti, da pri ve kot 50 tiso anketah nismo zabeleili e nobenega varnostnega incidenta.

 

Brez zagotavljanja varnosti danes ni spletnih storitev in v tem okviru je pomemben tudi ugled ponudnika doloene storitve, v naem primeru Centra za druboslovno informatiko Fakultete za drubene vede Univerze v Ljubljani.

 

1KA center za pomo uporabnikom brez eksplicitnega dovoljenja uporabnika nima dostopa do ankete in podatkov. Ve >>

 

V pravnem smislu to podroje formalno urejajo pogoji uporabe, ki so sicer podobni pogojem, ki jih imajo druga sodobna orodja za spletne ankete.

 

Izpostaviti velja naslednje tri navedbe v pogojih uporabe 1KA:

 

  • Upravljavci spletne strani gzs.1ka.si se zavezujemo, da bomo zagotovili vse razumne ukrepe, da podatki, ki niso namenjeni javnemu prikazu, ne bodo dostopni tretjim osebam in javnosti, ter da bodo podatki ustrezno varovani pred nepooblaeno zlorabo ali izgubo.
  • Storitev 1KA trajno hrani in arhivira vse ankete uporabnikov ter podatke, ki so bili zbrani v teh anketah.
  • Za reevanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletno stranjo gzs.1ka.si, za katere so e bile izrpane vse ostale izvensodne monosti sporazuma, je sicer pristojno Okrono sodie v Ljubljani.

 

Uporabniki, ki elijo svojo (virtualno ali realno) domeno ali pa celo lastno namestitev (kjer potem v celoti prevzamejo odgovornost za varnost), se lahko dogovorijo za razline prilagoditve.

 

 

Povezave:

 

 

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Print

Pogosta vpraanja ()