Pogosta vpraanja

Vpraanje Kaj pomeni kompleksnost ankete?
Odgovor

Kompleksnost ankete definiramo glede na uporabo blokov, pogojev, zank in nivojev gnezdenja, kjer gre za hierarhino umeanje blokov ali pogojev v strukturo vpraalnika. Podrobneje jo obravnavamo v metodolokem priporoilu >>.
 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja ()