Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali mi lahko pomagate izdelati spletno anketo?
Odgovor

 

Obiajno na obseg storitev vkljuuje tehnino pomo pri izdelavi vpraalnika v orodju 1KA, pri izdelavi ankete pa vam lahko pomagamo v skladu s stroki dodatnih storitev.

 

Za primer lahko navedemo, da rutinski sistematini metodoloki pregled kvalitete vpraalnika s svetovanjem tipino zahteva eno uro.

 

Metodoloka pomo pri izdelavi vpraalnika in izvajanju analiz pri zelo velikih in zelo kompleksnih projektih je stvar posebnega dogovora.

 

Za ve informacij izpolnite OBRAZEC 1KA CENTRA ZA POMO UPORABNIKOM.

 

Povezave:

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Uporaba in prilagoditvePrilagoditve
Print

Pogosta vpraanja ()