Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako loiti vsebinske sklope v vpraalniku z naslovom ali uvodnim vpraanjem?
Odgovor


e imate v vpraalniku ve vsebinskih sklopov in bi jih eleli loiti, potem uporabite tip vpraanja 'Nagovor'. Vpraanje postavite pred vsakim vsebinskim sklopom oz. pred prvo vpraanje vsebinskega sklopa. V okno za vpraanje lahko vpiete naslov vsebinskega sklopa, ki ga lahko tudi odebelite in poveate, lahko pa vpiete uvodni nagovor, ki ga prav tako lahko oblikujete.
 

Naslov oziroma nagovor lahko tudi oblikovno loite od preostalih vpraanj, tako da kliknete na vpraanje tipa 'nagovor' in v desnem oknu pri monosti 'rta za nagovorom' izberete opcijo 'Da'.
 

Primer ankete z naslovom, nagovorom in rto za nagovorom  >>


Povezave:

Print

Pogosta vpraanja ()