Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko zahtevam, da se anketa izbrie?
Odgovor

 

Obasno se pojavijo zahteve, da se doloena anketa odstrani; bodisi zaradi spam oz. neelenih vsebin v vabilih, bodisi zaradi krenja predpisov ali etinih norm.

 

Polika 1KA je, da tretja oseba ne more ustaviti anketne raziskave, razen e se oitno krijo predpisi, pri emer se oziramo na veljavno zakonodajo (Zakon o elektronskih komunikacijah , Zakon o varstvu potronikov, Zakon o varstvu osebnih podatkov).  Poleg tega se v primeru nesprejemljivega ali sovranega govora upotevajo naela Kodeksa regulacije sovranega govora, ki ga je podpisalo osem vejih spletnih portalov v Sloveniji in poleg kaznivega sovranega govora, kot je definiran v 297. lenu Kazenskega zakonika, predvidevajo regulacijo nestrpnega govora, alitev in neprimernih vsebin (vulgarizmi ipd.). Doslej zaradi tovrstnih intervencij nismo umaknili e nobene ankete.

 

Zgornja doloila ne omogoajo odstranitve raziskave, pri katerih ne gre za kritve teh dolob; npr. e ola eli prepreiti zbiranje podatkov s strani uencev, ki ne krijo zgornjih dolob.

 

Povezave:

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Print

Pogosta vpraanja (110)