Pogosta vpraanja

Vpraanje Kje lahko spreminjam jezik ankete in aplikacije 1ka?
Odgovor


Jezik lahko v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Osnovni podatki' prilagajate na treh nivojih:

  1. nastavitev osnovnega jezika spletne strani za avtorje ankete: nastavite lahko osnovni jezik aplikacije 1KA, izbirate pa lahko med slovenino in angleino. 

  2. nastavitev osnovnega jezika ankete za respondente: iz spustnega seznama izberite jezik za respondente. To pomeni, da bodo standardne besede (kot je npr. 'Naslednja stran') samodejno prevedene v izbrani jezik. 

  3. avtor ankete ima monost nastavitev dodatnih jezikov za respondente: s klikom na 'Prevodi in podrobne nastavitve jezika' so vam na voljo dodatne monosti jezika, kjer lahko dodate nove prevode vpraalnika. V tem primeru se podatki shranjujejo v eno samo bazo, vsak jezik pa ima kljub temu svoj URL, ki ga lahko loeno promoviramo v razlinih jezikih (npr. dravah). Opcijsko lahko respondenti sami na zaetku izberejo eljeni jezik.


Podpora v smislu pred-pripravljenih standardnih besed (npr. naprej, nazaj, nagovor, itd.) je izdelana za naslednje jezike:

  • Pri toki 1 sta podprti slovenina in angleina.
  • Pri tokah 2 in 3 so podprti praktino vsi evropski jeziki (38 jezikov).1KA podpira tudi vse pisave (cirilica, grina, kitajina, itd.), seveda pa je v ostalih jezikih potrebno e nastaviti standardne besede.


Pri skupinskem delu (npr. mednarodni projekti) je koristno uporabiti nastavitve, kjer partnerskim organizacijam (ali prevajalcem) dodelimo dostop samo do prevajanja (ne morejo pa skvariti osnovnega vpraalnika).


Prevajanje vpraalnika v druge jezike:

  • S klikom na 'Prevodi in podrobne nastavitve jezika' se vam odpre novo okno, kjer lahko osnovni vpraalnik prevedete v razline jezike. To storite tako, da na spustnem seznamu izberete jezik, v katerega elite prevesti vpraalnik in nato kliknete 'Dodaj nov jezik'. Vzporedno se bosta prikazali osnovna razliica vpraalnika in razliica namenjena prevodu. Vzporeden pogled vam tako omogoa enostaven prevod vpraalnika. 
  • Dodate lahko ve prevodov, posamezne prevode pa nato urejate s klikom na izbrani jezik v kategoriji 'Dodatni jeziki za respondente', tako da kliknete na jezik, ki ga elite urediti.
  • Doloite lahko tudi, ali si lahko respondent sam izbere jezik ali pa ga doloite vi. V primeru, da si respondent sam izbere jezik, bo izbira jezika prvo vpraanje v anketi. e doloite, da jezik izbere respondent sam, lahko nastavite tudi obliko prikaza vpraanja za izbiro jezika; izbirate lahko med radio gumbi in roleto.Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)