Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako pravilno metodoloko nastaviti odgovore 'Ne vem', 'Neustrezno''Ni od navedenega' in 'Zavrnil'?
Odgovor


V zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' imate pri urejanju vpraanj v osnovnem zavihku desno ob vpraanju na voljo monost, da respondentom ponudite monost, da izberejo katerega izmed privzetih manjkajoih vrednosti: 
 

  • ne vem (-99): oseba ne pozna odgovora na vpraanje;
  • zavrnil (-98): oseba je zavrnila odgovoriti na vpraanje;
  • neustrezno (-97): oseba je odgovorila z neustreznim odgovorom;
  • ni od navedenega (-96): osebi ne ustreza noben od navedenih odgovorov.


Privzete manjkajoe vrednosti lahko preimenujete s klikom na posamezno kategorijo.

Hkrati imate na desni strani na voljo dodatne monosti prikaza nevsebinskih odgovorov za respondente. Doloite lahko, da se ti odgovori respondentu prikaejo ele v primeru, ko ne odgovori na vpraanje. V tem primeru mora biti vpraanje nastavljeno kot obvezno ali imeti vklopljeno opozorilo (izberete eno izmed monosti zgoraj pri opciji 'Obvezno vpraanje:'). Ko vklopite opozorilo oz. obvezno vpraanje, se vam aktivirajo monosti: 
 

  • Prikai opcijo "Neustrezno" ob opozorilu:
  • Prikai opcijo "Zavrnil" ob opozorilu:
  • Prikai opcijo "Ne vem" ob opozorilu:


e obkljukate monost 'Prikai opcijo "Ne vem" ob opozorilu:', se bo respondentu ta odgovor prikazal le v primeru, da ne bo odgovoril na vpraanje, kar bo nakazal s klikom na 'Naslednja stran'.
 

Primer ankete >>


Manjkajoe oz. nevsebinske vrednosti odgovorov (opisane zgoraj) imajo v bazi negativne vrednosti in so iz analiz privzeto izloene (lahko jih sicer dodatno vkljuite), njihove vrednosti pa si lahko ogledate v zavihku 'ANALIZE' - 'Statistike' v Opisnih statistikah, Frekvencah in Tabelah. Poleg manjkajoih vrednosti se v nekaterih analizah (npr. pri izraunu povpreja) ne upoteva tudi nekaterih drugih manjkajoih odgovorov. 

Povezave

Print

Pogosta vpraanja ()