Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko odgovore prikaem v obliki izbirnega seznama?
Odgovor

 

Pri tipu vpraanj kategorije en odgovor in kategorije ve odgovorov lahko spremenite postavitev, da se odgovori prikaejo v obliki seznama. 

 

V urejevalniku vpraanja pri monosti 'Postavitev' izberete 'Izberite s seznama', pri tem pa se vam odprejo dodatne monosti nastavitev:

 

  • tevilo vidnih odgovorov v seznamu
  • Prva vrstica, kjer lahko izbirate nain prikaza prve vrstice: brez, prazno, 'Izberite…'.

Primer ankete s tipom vpraanja kategorije - en odgovor v obliki seznama >>
 

Povezave:

 

 

Print

Pogosta vpraanja ()