Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali je bolje grafikon prikazati v stolpcih ali vrsticah?
Odgovor
Ali bomo izbrali stolpini ali vrstini prikaz grafikona, je po besedah Stephena Fewa v ‘knjigi ’Show me the numbers’’, odvisno od tega, ali si vrednosti sledijo v oitnem zaporedju, ko gre za jasna odstopanja med vrednostmi kategorij, ne zgolj minimalna odstopanja (npr. 1%). Prav tako je odvisno od tega, kako dolga so imena posameznih kategorij. V obeh primerih je bolje uporabiti vrstini prikaz, ko pa so odstopanja manja, pa stolpni prikaz.

Povezave: 
Print

Pogosta vpraanja (110)