Pogosta vpraanja

Vpraanje Kolikno je optimalno tevilo kategorij, ki jih prikaemo s stolpnim grafikonom?
Odgovor
tevilo kategorij je odvisno predvsem od tega, kaj elimo prikazati:
  • Za prikaz splonih trendov: v tem primeru je lahko tevilo kategorij veje (do 50 stolpiev)
  • Za prikaz primerjave med kategorijami: v tem primeru je bolje zmanjati tevilo kategorij (do 12 kategorij)

Na strani  'Visually' lahko preberemo da se moramo v vsakem primeru pri primerjavi spustiti pod 12 kategorij, najbolje pa im manj. Pri prikazovanju trendov pa se lahko povzpnemo tudi do 50 stolpiev, e tako bolj nazorno prikaemo doloen trend.


Povezave: 
Print

Pogosta vpraanja (110)