Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako lahko uporabim manjkajoe vrednosti v pogojih?
Odgovor
Manjkajoe vrednosti se v pogojih obnaajo podobno kot obiajne vrednosti oz. odgovori.

e je v pogoj vkljueno vpraanje tipa kategorije - en ali ve odgovorov, se bo pri nastavljanju pogoja vedno pojavila med odgovori e monost (-1) Ni odgovoril. Ostale manjkajoe vrednosti, kot so Ne vem, Neustrezno ... se obnaajo na isti nain. e jih izberete v editorju vpraanja, se vam bodo pokazale kot odgovor, ki ga lahko izberete pri nastavljanju pogoja.

e pa v pogoj vkljuite tip vpraanja besedilo ali tevilo in elite pogoj nastaviti za primer, da respondent ne vpie ni, potem pustite prazno polje. V prikazu pogoja se bosta pojavili le dve navednici.


Povezave:
 
Print

Pogosta vpraanja ()