Pogosta vpraanja

Vpraanje Moja anketa ima zelo malo odgovorov (N)
Odgovor


V primeru, da imate zelo nizko tevilo odgovorov, ne gre za nobeno tehnino napako. Glede na to, da je tevilo anket objavljenih na socialnih omrejih in poslanih preko emaila poraslo, respondenti skrbno izbirajo na katere bodo odgovorili in na katere ne, zato je dobro razmisliti o promociji ankete. V priporoilih si lahko preberete nekaj nasvetov kako zmanjati stopnjo neodgovora: Priporoila za zmanjanje stopnje neodgovorov >>.Priporoamo vam, da si ogledate tudi zavihek 'Status', kjer lahko pogledate konni status enot v anketi. e imate veliko tevilo enot pri statusu 3 (Klik na nagovor), pomeni, da so po prebranem nagovoru zapustili anketo. Za to je lahko ve razlogov, lahko da jim tema ni zanimiva, da iz nagovora niso dobili dovolj informacij ali pa niso imeli asa za odgovarjanje. Pripravili smo tudi nekaj napotkov za oblikovanje dobrega uvodnega nagovora: Priporoilo za sestavo uvodnega nagovora >>Povezave:

 

 

Print

Pogosta vpraanja ()