Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako lahko prilagodim izgled grafov?
Odgovor


V zavihku 'ANALIZE' - Grafi', kjer so grafino predstavljeni rezultati analize, lahko v 1KA izbiramo med razlinimi tipi grafov, glede na tip spremenljivke.

Za prikaz spremenljivk nominalnega tipa (kategorija - en odgovor), kjer ni mogoe raunati povpreij, lahko izbiramo med naslednjimi tipi grafov: 


Za prikaz spremenljivk nominalnega tipa (kategorija - ve odgovorov), kjer ni mogoe raunati povpreij, lahko izbiramo med razlinimi tipi grafov, glede na to, ali za osnovo vzamemo navedbe ali enote:

Enote:

Navedbe:

 

Za prikaz spremenljivk ordinalnega tipa (tabela), kjer lahko raunamo povpreje, lahko izbiramo med naslednjimi tipi grafov:


Za prikaz tevilskega tipa vpraanja kot ordinalnega tipa spremenljivk, za katera lahko raunamo povpreja: 


Tip spremenljivke besedilo lahko grafino izpiemo v obliki tabele, pri emer lahko izbiramo med:

 

Povezave: 

Print

Pogosta vpraanja (110)