Prironiki

Naslov Kviz
Vsebina

 

Orodje 1KA omogoa izdelavo razlinih kvizov in testov.

 
Potrebno je ustvariti obiajno anketo, ki omogoa vejitve in pogoje. Da bo ta anketa tipa 'Kviz', v zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' v meniju na levi strani med naprednimi moduli oznaite oz. vklopite 'Kviz'.


V zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' vnesete vsa vpraanja in odgovore kviza.

 

Prikaz pravilnih in napanih odgovorov

Posebnost kviza je doloanje pravilnih in napanih odgovorov. Pravilne odgovore doloite na zelo enostaven nain, in sicer s klikom na 'kljukico', ki je predzadnja ikona na desni strani. Kljukica se vam obarva zeleno.

V tem primeru se v zakljuku ankete oz. kviza izpiejo vsa vpraanja z oznaenimi pravilnimi (zeleno obarvani) in nepravilnimi (rdee obarvani) odgovori.

Primer kviza s prikazom pravilnih in napanih odgovorov >>

 

Prikaz besedila glede na rezultat

V primeru prikaza besedila za doloen rezultat je potrebna uporaba kalkulacij in pogojev. Vsakemu odgovoru posebej 1KA avtomatsko zaporedno doloi vrednosti 1, 2, 3 itd. Pri kvizu morate te vrednosti spremeniti, in sicer: pravilen odgovor na vpraanje mora imeti vrednost 1, vsi ostali (tj. nepravilni odgovori), pa morajo imeti vrednost 0.

Vrednost posameznega odgovora spremenite tako, da v urejevalniku vpraanja oznaite 'Uredi vrednosti odgovorov' in pri posameznem odgovoru spremenite vrednost (1 za pravilne in 0 za nepravilne odgovore).

Za vpraanji vstavite 'Kalkulacijo', v katero vkljuite setevek vseh vpraanj. Za kalkulacijo naredite prelom strani.

Besedilo posameznega rezultata vpiete v tip vpraanja nagovor in nato s pogoji doloite, kateri izpis (nagovor) se naj prikae glede na doseeno tevilo tok respondenta ob koncu vpraalnika (npr. e je vsota tok manja od 5, naj se prikae prvi nagovor). V prikazanem besedilu lahko z uporabo funkcije 'Data piping' tudi izpiete rezultat, ki ga je respondent dosegel.

Primer kviza s prikazom besedila glede na rezultat >>

 


Povezave:

 

 

Print

Prironiki (120)