Prironiki

Naslov Kljune funkcionalnosti, ki jih mora poznati napredni uporabnik.
Vsebina

 

Za izdelavo naprednejega vpraalnika je dobro, da uporabnik pozna nekaj kljunih funkcij oz. potencialov 1KA, ki jih niste priakovali, a vendar vam bodo olajale delo z orodjem:

 

 

 

  • Data Piping - vkljuevanje odgovora v tekst naslednjega vpraanja.

 

  • Uporaba komentarjev  - Za ugotavljanje pomanjkljivosti vpraalnika je za testiranje ankete priporoljivo vklapljanje komentarjev, ki jih lahko uporabljamo na ve razlinih nainov - lahko so vidni le urednikom ankete ali so sestavni del vpraalnika, kjer vsi respondenti lahko komentirajo. Prav tako je ponujenih ve monosti za postavitev komentarjev - lahko so namenjeni komentiranju celotnega vpraalnika ali le posameznih vpraanj.

 

  • Uporaba bloka je priporoljiv pri izdelavi kompleksnejih anket, saj vpraalnik razdeli v elene sklope, kar olaja urejanje ter tudi izpolnjevanje vpraalnika.

 

  • Uporaba skrenega pregleda vpraalnika je priporoljiva pri dolgih in bolj kompleksnih vpraalnikih.

 

 

  • Izdelava glasovanja, kjer respondent odgovori na vpraanje in nato se mu prikae grafien prikaz vseh odgovorov oz. rezultat glasovanja.

 

 

 

  • Obveanje o izpolnjeni anketi, kjer lahko nastavite, da dobite obvestilo ob vsakem vnosu, prav tako lahko nastavite, da respondent po koncu izpolnjevanja ankete dobi povratno email sporoilo.

 

 

 

 

  • Evalvacija spletnih strani, kjer je ob izpolnjevanju ankete monitor razdeljen na dva dela, v enem je spletna stran, v drugem pa vpraalnik, preko katerega ocenjujete spletno stran.

 

Povezave:

 

 

 

 

Print

Prironiki (120)