Prironiki

Naslov Evalvacija spletnih strani
Vsebina

 

Enostavneji nain evalvacije spletnih strani nudi napredni modul, ki okno brskalnika razdeli na dva dela - v prvem si anketiranec ogleduje spletno mesto, v drugem pa izpolnjuje vpraalnik. Tako se izognete nenehnemu preklapljanju iz vpraalnika na spletno stran.
 

1. Vklop evalvacije strani

 

  • Evalvacija poteka bolje, e je vsako anketno vpraanje na svoji strani, saj tako lahko vsaki podate razlien spletni naslov.

 

  • Ko je vpraalnik izdelan, kliknete na navigacijo 'Urejanje' (ali na ikono s kolekom, ki se nahaja na vrhu) in  v levem meniju pod kategorijo 'Napredni moduli' in izberete oprijo 'Evalvacija strani'

 

  • Z vklopom zavihka 'Evalvacija strani' ste omogoili prikaz nastavitev, kjer se lahko doloi, katere strani se bodo odpirale med evalvacijo.

 

2. Evalvacija le ene spletne strani

 

 

  • Tako vsebina zgornjega dela okna brskalnika ostane nespremenjena, medtem ko se anketiranec premika po straneh vpraalnika.

 

 

  • e eli, lahko med izpolnjevanjem ankete nemoteno klika po vsebini spletne strani v zgornji polovici okna brskalnika.

 

3. Evalvacija razlinih razlinih podstrani (ali razlinih spletnih mest)

 

  • Vpraanja glede razlinih strani ali postrani lahko zastavite tako, da vnesete URL naslove za vsako stran posebej.

 

  • To storite v razdelku 'Nadaljnje strani' zavihka 'Evalvacija strani' v vnosnih poljih 'Stran 1:', 'Stran 2:' itd.


Povezave:

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)