Prironiki

Naslov ZOOM
Vsebina

 

Aktiviranje opcije 'ZOOM' v zavihku 'ANALIZA' - 'Statistike' s pomojo monosti 'Filtri' omogoa, da si v statistinih analizah lahko z enim klikom, na celico s frekvenco doloenega odgovora, ogledamo statistine analize, ki so filtrirane s pomojo pogoja, glede na izbrani odgovor spremenljivke. e smo, na primer, naredili sumarnik za vse enote, bomo s klikom na celico s tevilom mokih avtomatino izvedli analizo le za moke.

 

Prav tako lahko v nastavitvah 'ZOOM' nastavimo, da nas klik na doloeno frekvenco preusmeri na 'Vpogled' v individualne odgovore ali na pregledovanje anket v izbrani skupini v zavihku 'Podatki' - 'Pregledovanje', kjer za slednje lahko omejimo tevilo prikazanih (vpraanj) spremenljivk.

 

Zelo pomembna pod-funkcija opcije ZOOM je 'Kdojeto?', ki omogoa, da se prikaejo za vpogled vse enote (z vsemi odgovori) oseb v tej celici. Funkcija 'kdojeto?' se prikae na vrhu strani, poleg ustvarjenega pogoja, ko kliknemo celico s frekvenco.

 


Primer:  

elimo si ogledati osebe od 20 do 29 let. V tabeli, kjer so prikazane vse frekvence odgovorov za starost, kliknemo na frekvenco oseb, ki spadajo v to starostno kategorijo in analize se izvedejo le za to starostno skupino. Nad tabelami se ob tem prikae pogoj, ki smo ga izbrali.  


e si elimo ogledati enote z vsemi odgovori, ki spadajo v to starostno skupino, pa, kliknemo na 'Kdojeto?'. S tem nas aplikacija preusmeri na ikono 'Vpogled', kjer si lahko lahko enote ogledamo posamezno, skupno pa v zavihku 'Pregledovanje'.

 

Poleg opcije ‘Kdojeto?’ je na levi opcija ‘Uredi’, kjer je mogoe rono nastaviti pogoje  za elene odgovore spremenljivk.

 

Povezave:

 

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)