Prironiki

Naslov Obveanje
Vsebina

Aplikacija 1KA omogoa tudi ve vrst obveanja, kot je npr. obveanje o izpolnjeni anketi, o izteku ankete, o spremembi aktivnosti na anketi ter o izbrisu ankete. Vsa ta obveanja lahko vklopite in urejate v 'UREJANJE' – 'Nastavitve' – 'Obveanje'.1. Najprej se vam odpre urejanje obveanja 'o izpolnjeni anketi'.

Oznaite lahko, da obvestilo o izpolnjeni anketi dobi respondent, ki je odgovoril na anketo, samo respondenti, ki so registirani v na sistem, avtor ankete in ostali uporabniki, katerim je avtor doloil dostop ter dodatni prejemniki.

Imate tudi monost urejanja obvestila, ki ga dobijo osebe, katere ste predhodno nastavili. Sporoilo je e prednastavljeno, vendar ga lahko oblikujete poljubno, vstavite pa lahko tudi dodatne spremenljivke, ki se bodo avtomatsko izpisale v sporoilu.


e hoete, da se izpie datum izpolnjevanja, potem vpiete [DATE], e elite, da se odgovori respondenta izpiejo v PDF obliki, potem vstavite v sporoilo [PDF]. Ime ankete vstavite tako, da v sporoilo vpiete[SURVEY]. Povezavo do izpolnjevanja ankete vpiete z ukazom [SITE], e pa hoete e omogoiti urejanje ankete, pa podate ukaz [URL]. Ve o dodatnih spremenljivkah si lahko pogledate desno od urejevalnika sporoila v sivi tabeli. Vendar ko karkoli spremenite ali uredite morate klikniti gumb'Shrani spremembe'.
 

Obveanje o izpolnjeni anketi v primeru ve jezikov znotraj ankete

V primeru ve jezikov znotraj ankete lahko ustvarite prilagojena sporoila za razline jezike. To storite tako, da obkljukate monost 'respondent'. Pod respondentom se vam bodo pojavile monosti za dodatne jezike, ki ste jih nastavili, npr. 'Respondent - English'. Kliknite na ikono za lastno obliko e-mail sporoila in vpiite besedilo, ki ga naj dobi respondent, ki anketo rei v npr. anglekem jeziku. V okno 'Oblika email sporoila' pa vpiete sporoilo, ki ga naj prejmejo tisti, ki anketo reijo v osnovnem jeziku ankete.

 

2. 1KA aplikacija ponuja tudi monost obveanja 'o izteku ankete'.

Nastavite lahko koliko dni pred potekom ankete prejmete obvestilo na elektronsko poto. Izberete lahko tudi osebe, ki imajo dostop do ankete, lahko pa tudi dodate dodatne prejemnike, vsak elektronski naslov v svojo vrstico.

Tudi tukaj lahko sporoilo oblikujete poljubno in dodate e dodatne spremenljivke. Za razliko od obveanja o izpolnjeni anketi lahko tukaj dodate e spremenljivko [DAYS], ki vam pove, koliko dni je bila anketa aktivirana oz. kaken asovni interval je imela. Da vam zanejo veljati spremembe, ki ste jih nastavili, morate klikniti gumb 'Shrani spremembe'.

 

3. Omogoeno je tudi obveanje 'o spremembi aktivnosti'.

Doloite lahko, da obvestilo dobi avtor ankete in druge osebe, katere imajo dostop do urejanja ankete, ali pa dodate e dodatne prejemnike. Uredite lahko sporoilo ob deaktivaciji in aktivaciji ankete, prav tako lahko uporabite sistemske spremenljivke iz baze.

 

4. Zadnja monost je obveanje 'o izbrisu ankete'.

Ko se anketa izbrie, lahko aplikacija 1KA avtomatsko polje obvestilo na elektronske naslove, katere nastavite. Torej lahko samo avtorju ali osebam, ki imajo omogoen dostop do urejanja ankete, lahko pa tudi dodatnim prejemnikom, katere sami dodate tako, da jih vpiete vsakega v svojo vrstico. Sporoilo je tudi tukaj e prednastavljeno, vendar ga lahko poljubno urejate in dodajate e dodatne sistemske spremenljivke, ki so desno v zelenem okvirju.

Povezave: 

Print

Prironiki (120)