Prironiki

Naslov Komentarji
Vsebina


Spodaj je opisan postopek, kako lahko v orodju 1KA dodate in upravljate komentarje, kako komentarje dodajajo uredniki ankete ter kako respondenti.
 

1. Nastavitve komentarjev
 

e elimo vkljuiti komentarje, gremo na zavihek 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Komentarji'. Prav tako lahko dostopamo  do kometarjev s klikom na dva pogovorna oblaka, preko zelene ikonice levo od URL-ja ankete ali pa v 'TESTIRANJE' - 'Komentarji'. V nastavitvah komentarjev imamo monost vklopa komentarjev splonih komentarjev urednikov, splonih komentarjev respondentov v testni anketi, komentarjev urednikov na vsako vpraanje ter komentarje respondentov v testni anketi na vsako vpraanje.

Lahko pa urejamo tudi 'Napredne nastavitve', kjer lahko nastavljamo privzete nastavitve za predogled in testni vnos, oblaek komentarje avtorjev na anketo, opombe na vpraanje v zavihku komentarji, oblaek za komentarje avtorjev na vsako vpraanje posebej, dodatno okno pod vpraanji za komentarje respondentov, dodatne nastavitve za komentarje respondentov ter splono o komentarjih. Po izbiri nastavitev morate vedno 'Shraniti spremembe'. V tej monosti lahko tudi pobriete vse vnose oz. vse komentarje iz vae ankete.

V zavihku 'MOJE ANKETE' - 'NASTAVITVE' - 'Nastavitve uporabnika' lahko uporabniki doloijo, da so komentarji privzeto vklopljeni ob kreiranju vsake ankete. Ve >>


2. Dodajanje komentarjev


Komentarje se lahko dodaja zgolj v testnem pogledu ankete, do katerega lahko dostopate preko zelene ikonice levo od URL-ja ankete, v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Diagnostika' ter v zavihku 'OBJAVA' - 'Nastavitve'. Glede na nastavitve se vam pojavijo polja za vpis komentarjev, bodisi pod vsakim vpraanjem, bodisi na celo anketo. e elite komentarje respondentov, jim morate posredovati URL testnega pogleda ankete. Uredniki lahko dodajate komentarje na vpraanja (ter pogoje ali bloke) v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik'. Pod vpraanjem, pogojem ali blokom kliknete 'Dodaj komentar' in v okno napiete svoj komentar ter kliknete 'Polji'


3. Ogled komentarjev


e elite videti komentarje na anketo, kliknete na zavihek 'TESTIRANJE' - Komentarji'. Do komentarjev pa lahko dostopate tudi s klikom na oblaek, ki se nahaja desno od pomoi.
Prikae nam vsa vpraanja, ki imajo komentarje. Levo so komentarji urednikov in administratorjev ankete, desno pa komentarji respondentov. Vpraanja lahko urejamo in popravljamo kar v vmesniku s preprostim klikom nanje. Tu lahko tudi odgovorimo na komentarje. Ko komentarje pregledamo in jih morebiti upotevamo, izberemo status komentarja 'Konano'. S klikom na 'Poglej / dodaj komentarje na anketo' pa lahko pregledamo, dodajamo ali odgovarjamo na komentarje urednikov ankete.

 

Povezave:

 

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)