Prironiki

Naslov Avtomatsko kodiranje
Vsebina

 

Avtomatsko kodiranje za odprta vpraanja lahko poenete v zavihku 'PODATKI' - 'Izrauni' - 'Avtomatsko kodiranje'. Iz spustnega seznama nato izberete besedilno spremenljivko, ki jo elite avtomatsko kodirati in kliknete 'Poeni'.

 

Avtomatsko kodiranje je primerno za kratke odgovore, kjer se besede oz. koreni besed pogosto ponavljajo. Aplikacija zazna korene besed in jih zdrui v skupno vrednost. Kodirate lahko v spremenljivko z enim ali z ve monimi odgovori. Pri kodiranju ve vrednosti na odgovor (torej v spremenljivko z ve monimi odgovori) se za deliminator (loitveni znak) uporablja vejica. Avtomatskega kodiranje ne priporoamo pri vpraanjih z dolgimi odprtimi odgovori.

 

Avtomatsko kodirane spremenljivke lahko kasneje e dodatno rono popravljate v zavihku 'PODATKI' - 'Izrauni' - Rono kodiranje'.

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)