Prironiki

Naslov Dodajanje podatkov (append)
Vsebina

 

e ste izvajali anketo (tudi) preko npr. terenskega anketiranja, spletnega anketiranja v drugih orodjih ipd., torej ne preko spletne ankete 1KA, in elite vse podatke zdruiti, potem lahko podatkom 1KA dodate zunanje podatke preko zavihka 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Dodaj podatke'.

 

e spremenljivka e ne obstaja, najprej ustvarite novo vpraanje primernega tipa v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik', nato pa vnesete dodatne podatke v seznam. Vsako enoto (vrstico) posamezne spremenljivke loite z vejico. Dodatne podatke lahko uvozite tudi iz datoteke (npr. Excel). Pomembno je, da imate pravilni vrstni red spremenljivk.

 

Pri spremenljivkah tipa 'radio button' (moen le en odgovor) najprej preverite, katere vrednosti odgovorov imate v anketi in jih nato dodate kot tevilsko vrednost. Npr. e imate na voljo odgovore: "jabolko", "banana", "ananas", imajo po vrsti tevilske vrednosti 1, 2, 3 in jih tako tudi vnesete kot podatke.

 

e pa imate spremenljivko tipa 'checkbox' (ve monih odgovorov), preverite, katere vrednosti imajo odgovori (npr. Q2a, Q2b...) in podatke na tak nain vstavite v bazo. Ker je na voljo ve odgovorov, morate biti pozorni in jih ne smete loevati z vejico, ampak zgolj s presledkom. e jih loite z vejico, bo sistem to zaznal kot odgovor na neko drugo spremenljivko.


Primer
Za vajo lahko uporabite pripravljeno anketo v zavihku Javna knjinica (Knjinica anket - 1KA primeri tipskih vpraalnikov - 1KA anketni vpraalniki - Primer dodajanja podatkov) in jo kopirate (s klikom na gumb 'Kopiraj anketo' na desni strani zaslona). 
Ko imate kopirano anketo, potrebujete e datoteko s podatki, ki si jo lahko na svoj raunalnik prenesete tukaj.
Odprite datoteko in pobriite prvo vrstico z imeni spremenljivk - ta je namenjena samo temu, da vas opomnimo, da morajo biti vpraanja (stolpci) v Excelu razvrena na enak nain, kot so vpraanja v 1KA. Po izbrisu prve vrstice, datoteko shranite in nato sledite navodilom oz. korakom za dodajanje podatkov, ki so v zavihku 'Uvoz' - 'Dodaj podatke'.Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)