Prironiki

Naslov Zdruevanje podatkov
Vsebina

 

V zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Zdrui podatke' lahko na osnovi skupnega kljua zlijemo podatke razlinih virov. Seveda mora biti klju med enotami razlien - razline enote ne smejo imeti istega kljua. Za zdruevanje podatkov je bistveno, da ima 1KA datoteka enak klju (identifikator) kot dodatna datoteka, npr. zaporedna tevilka, ifra, email, telefon ipd.

 

Primer: V bazi na 1KA so v spremenljivki Q1 imena respondentov, elite pa dodati e elektronske naslove (EMAIL) in starost (STAR). V zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' ustvarite dve novi spremenljivki (za elektronski naslov in starost), nato pa v zavihku 'PODATKI' - 'Uvoz' - 'Zdrui podatke' izberete vsa tri polja: Q1, EMAIL, STAR. Pri tem mora biti vsaka enota v svoji vrstici, spremenljivke pa morajo biti med seboj loene z vejico. Pomembno je, da se drite vrstnega reda spremenljivk, ki ga lahko doloite s premikanjem polj.

 

Zelo pomembno je, da kot klju, v tem primeru oznaite spremenljivko Q1. Sistem bo nato poleg imen (Q1), ki so e v bazi 1KA, enotam iz dodatne datoteke dodal e elektronski naslov in starost (npr. Ana, ana.novak@1ka.si, 33).

 

Imena in email lahko uvozite tudi iz zunanje datoteke (Excel).

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)