Prironiki

Naslov Izvoz v SPSS
Vsebina


V statistini program SPSS lahko izvozite podatke na dva naina:

1) V zavihku 'PODATKI' - 'Izvoz' - SPSS SAV' lahko enostavno kliknete na 'Izvoz v SPSS (SAV)' in avtomatsko se vam bo generirala baza v programu SPSS.


2) V primeru teav prvega naina pa uporabite izvoz preko sintakse, ki je na voljo v zavihku 'PODATKI' - 'Izvoz' - SPSS SYNTAX'. V tem primeru morate slediti petim (5) korakom, ki so opisani pri postopku izvoza.

 

  • Ker 1KA ne uporablja SPSS API-ja, je potrebno v sintakso vnesti manje popravke. Pri nekaterih starejih verzijah programa SPSS lahko pride do teav, zato za reevanje le-teh priporoamo ogled pogostega vpraanja Imam teave z izvozom v SPSS.

 

 

V primeru kakrnih koli zapletov (npr. pri kompleksnih anketah z zankami, stare verzije SPSS) priporoamo najprej izvoz v Excel, in nato uvoz v SPSS, vendar boste v tem primeru morali sami definirati spremenljivke. 

 

Kot pri drugih izvozih, lahko v zgornjem desnem kotu podatke dodatno filtrirate glede na spremenljivke, statuse, pogoje ali obdobje, ter v nastavitvah vklopite tudi izvoz identifikatorjev in para podatkov.

 

Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)