Prironiki

Naslov Frekvence
Vsebina

 

e kliknete na zavihek 'ANALIZE' - 'Statistike' in iz spustnega menija ('Izberite:'), kliknete na Frekvence, se generirajo sumarne tabele vseh spremenljivk ankete.

 

V vsaki tabeli so navedene frekvence odgovora in odstotki, poleg pa se e veljavni odstotek, ki ponazarja porazdelitev odgovorov samo glede na tiste anketirance, ki so odgovorili na izbrano vpraanje. Glede na tip spremenljivke se generirajo e dodatne statistike, pri ordinalnih spremenljivkah se tako izpieta e povpreje ter standardni odklon. Tip spremenljivke lahko poljubno tudi spreminjate pri vsaki tabeli posebej (desno zgoraj nad tabelo).

 

Vsako posamezno tabelo si lahko ogledate v novem oknu, in sicer lahko izberete med monostmi opisne statistike, osnovne frekvence ter grafi. Pri ordinalnih spremenljivkah je mono izbrati e sumarne frekvence ali dopolnjene frekvence. Do vseh teh dodatnih monosti dostopate s klikom na ikono pod oznako vpraanja (npr. Q1, Q2, spol ipd.).

Vsako posamezno tabelo se da izvoziti v formatih PDF, MS word ali MS Excel, omogoeno pa je tudi direktno tiskanje. Veina vpraanj omogoa tudi ogled grafa. Vsak tak graf ali tabelo lahko enostavno dodate v svoje poroilo po meri (klik na ikono zvezdice levo od imena spremenljivke).

 

Tabele s frekvencami lahko tudi analizirate z naprednimi monostmi in jih tako filtrirate glede na segmente, zoom, skupine, spremenljivke, pogoje, manjkajoe vrednosti, obdobje ter statuse enot.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki (120)