Prironiki

Naslov Trajanje ankete glede na datum ali tevilo odgovorov (kvote)
Vsebina

 

V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Aktivnost / kvote' imate monost nastavitve trajanja ankete, torej koliko asa bo anketa aktivna in odprta za respondente.
 

Trajanje ankete

S klikom na prvi koledar izberete zaetek aktivnosti ankete, v drugem pa kdaj naj se anketa zakljui oz. zapre za izpolnjevanje. Oznaite lahko tudi, da je anketa trajna, kar priporoamo za prezentacije, ki so vkljuene oz. "embedane" na spletno stran. V primeru, da je anketa trajna, bo anketa aktivna za izpolnjevanje, dokler je ne deaktivirate rono.
 

Kvote (Omejitev tevila odgovorov)

Pri anketi lahko doloite kvoto (omejite tevilo odgovorov) in v polje vpiete najveje tevilo odgovorov. Kvoto lahko postavite za vse odgovore (tukaj se tejejo tudi kliki na nagovor (status 3), kliki na anketo (status 4)) ali samo na ustrezne enote (delno izpolnjene ankete (status 5) in konal anketo (status 6)). Razlage razlinih statusov enot si lahko ogledate v prironiku Statusi enot, ustreznost, veljavnost in manjkajoe vrednosti.

Ko bo na anketo odgovorilo toliko respondentov, kot ste doloili, se bo anketa deaktivirala za izpolnjevanje, respondentom pa se bo izpisalo prednastavljeno sporoilo: "Anketa ni ve aktivna, ker jo je izpolnilo doloeno tevilo respondentov". S klikom na 'Uredi' ob sporoilu se odpre zavihek 'Nastavitve' -'Standardne besede', kjer lahko poljubno urejate sporoilo. e na primer vaa anketa slui kot prijava na neko delavnico, kjer boste sprejeli najve 40 prijav, lahko doloite sporoilo, ki se prikae respondentom, ko je kvota doseena. Npr.: "Prijava na delavnico je zakljuena." ali "Vsa razpisana mesta za delavnico so zasedena."

 

Do podatkov in analiz lahko ne glede na nastavitve trajanja ankete in kvot dostopate neomejeno. Ve >>

 

Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)