Prironiki

Naslov Predogled ankete
Vsebina


Pri urejanju ankete v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' imate monost predogleda ankete, preden anketo aktivirate. Tako lahko preverite urejenost vpraanj, delovanje pogojev in opozoril ipd. V predoglednem nainu se podatki ne shranjujejo.

Do predogleda dostopate tako, da v zgornji vrstici (levo od URL naslova ankete) kliknete na ikono v obliki zaslona. Za predogled v osnovnem pogledu na osebnem raunalniku izberite monost 'Predogled PC'.


e bodo na vao anketo odgovarjali tudi preko mobilnih naprav, imate na voljo tudi predogled za pametne telefone in tablice. 
 

Ne glede na izbrano napravo za predogled, lahko znotraj predogledne strani neomejeno preklapljate med napravami, tako da izberete eleno napravo v meniju na desni strani. 

V predogledu imate za laje pregledovanje na voljo tudi dodatne nastavitve:

  • Izklopi preverjanje pogojev
  • Izklopi preverjanje opozoril
  • Prikai pogoje pred vpraanjem
  • Prikai imena spremenljivk


V primeru dalje ankete, kje imate veliko tevilo strani, lahko uporabite tudi monost 'Skoi na stran', kjer lahko izberete stran, ki jo elite videti v predogledu. 
 

Primer ankete v predogledu >>

Print

Prironiki (120)