Prironiki

Naslov Uporaba urejevalnika oz. editorja pri urejanju vpraanj
Vsebina

 

Aplikacija 1KA uporablja CKEditor 4.4.7, ki omogoa napredneje monosti oblikovanja besedila, nalaganja fotografij in video posnetkov iz youtuba.

 

Privzeto so prikazane najpogosteje uporabljene funkcije, s klikom na tri pikice pa se odprejo e dodatne monosti. Ena izmed naprednejih monosti, ki jo je vredno izpostaviti, je tudi slovar oz. glossary, s katerim lahko v obliki 'mouseover' besedila dodate definicije ali pojasnila besedam, ki se pojavljajo v vpraanjih in odgovorih.Povezave:

 

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)